Blog

Podpisaliśmy umowę o współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A.

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 6 września 2017 roku Agencja Rozwoju Pomorza S.A. oraz firma LeanQ Team Sp. z o.o. podpisały umowę o współpracy.

Doświadczenie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w zakresie wspierania przedsiębiorczości, stymulowania nowych inwestycji w regionie pomorskim oraz wspomagania władz samorządowych w realizacji polityki regionalnej, w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem LeanQ Team w zakresie propagowania Lean Management zarówno w formie dydaktycznej, jak i w szczególności wdrożeniowej, mają wnieść nową wartość dla przedsiębiorców oraz dla jednostek samorządu terytorialnego. Efektem wspólnego działania będzie stworzenie nowych produktów szkoleniowych oraz wdrożeniowych dedykowanych dla przedsiębiorców oraz dla jednostek samorządu terytorialnego.