Blog

Konferencje Termin: 12.05.2015, miejscowość: Olsztyn

Nasz trener prelegentem podczas konferencji „Niezawodność i utrzymanie ruchu w produkcji”. Ostatnią prezentację wygłosił Pan Andrzej Biziuk z firmy  LeanQ Team. Pokazał czym jest wizualne zarządzanie wynikami. Podkreślił, że proces ten to nie jest raportowanie i że bardzo angażuje ludzi i pracę.
–  Wizualne zarządzanie wynikami to „zarządzanie uczestniczące”, to ludzie i tablice  – Ma sens, gdy je rozumiemy i z niego korzystamy.
Prelegent wyjaśnił dlaczego warto wizualizować wyniki i jakie są kroki wdrażania systemu. Tablice powinny być zawsze w widocznym miejscu dostępnym dla każdego, a także proste w obsłudze. Czytelna tablica = aktywny udział w działaniach.