Blog

Artykuł naszego konsultanta w branżowym piśmie: „Logistyka a Jakość”

Nowy artykuł naszego Konsultanta o metodach doskonalenia łańcucha dostaw ukazał się w „Logistyka a Jakość”.Czym jest Throughput Accounting i w jaki sposób menedżer logistyki może wykorzystać to podejście i poprawić wyniki swojej firmy, mając do dyspozycji tylko część informacji o swoim przedsiębiorstwie?