Blog

Certyfikat Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0

Z przyjemnością informujemy,  że firma LeanQ Team Sp. z o.o. otrzymała Certyfikat Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0, co potwierdza nasz wysoki poziom realizowania wdrożeń i szkoleń zarówno pod względem organizacyjnym jak i przygotowania naszej  kadry oraz przestrzegania zasad etycznych. Otrzymany certyfikat uprawnia nas do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych dofinansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny), które można zamawiać poprzez BUR (Baza Usług Rozwojowych) prowadzoną przez PARP. Co istotne, w ramach BUR firmy mogą zwracać się o dofinansowanie nie tylko szkoleń otwartych i zamkniętych, ale również projektów doradczych i wdrożeniowych.

LeanQ Team Sp. z o.o. jest też wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, co umożliwia nam realizowanie dedykowanych szkoleń wszystkim pracowników firm – niezależnie od wieku oraz formy zatrudnienia. Dofinansowanie takich warsztatów odbywa się w ramach KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).