Blog

Lean Management w urzędach? Tak!

29 listopada przy wsparciu Agencji Rozwoju Pomorza zorganizowane zostały prawdopodobnie pierwsze w Polsce warsztaty „Lean Management dla jednostek samorządu terytorialnego”. Celem przeprowadzonego przez LeanQ Team spotkania było przedstawienie uczestnikom koncepcji Lean Management i możliwości jej wdrożenia w pomorskich samorządach. Zachęcić do stosowania narzędzi Lean miała gra symulacyjna, pokazująca efekty zastosowania narzędzi w procesie realizacji usług.

Spotkanie adresowane było do managerów pomorskich jednostek samorządów terytorialnych zainteresowanych koncepcją Lean Management, a także dostrzegających potrzebę usprawniania pracy, eliminacji marnotrawstwa i optymalizacji procesu obsługi klientów.

 

Warsztaty poprzedzone zostały wstępem teoretycznym, przeprowadzonym przez trenerów LeanQ Team mającym za zadanie nakreślić istotę Lean Management i zmotywować uczestników do aktywnego poszukiwania sposobów doskonalenia procesu analizowanego podczas gry symulacyjnej.

Uczestnicy sprawdzili przydatność poznanych metod i narzędzi (takich jak tablica ciągłego doskonalenia, 5S, Yamazumi Board) w symulacji funkcjonowania firmy usługowej, przekładając jednocześnie obserwacje i wyniki swojej pracy na charakter organizacji, w których pracują. Dodatkowo, dzięki nowo zdobytym informacjom, utożsamili lean ze swoimi codziennymi działaniami ukierunkowanymi na ciągłe doskonalenie. Dzięki różnorodności obecnych urzędów (urząd marszałkowski, urzędy miast i gmin, spółka komunalna), uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami, zainspirować do zmian, wspólnie przeanalizować możliwości zastosowania poznanej wiedzy w praktyce. Ponadto poznali wagę swojego wpływu na zmiany w urzędach, zgodnie z postulatem, że dla powodzenia wdrożenia Lean Management każdy z pracowników powinien aktywnie uczestniczyć w procesie doskonalenia organizacji. Jak podkreślała Joanna Czerska, trener i dyrektor merytoryczny LeanQ Team, ważny jest każdy gram inteligencji organizacji, wiedza i pomysły każdej z zaangażowanych osób.

 

Koncepcja Lean Management z powodzeniem stosowana jest w firmach produkcyjnych, logistycznych i usługowych, jednak wciąż rzadko wykorzystuje się jej potencjał w środowisku samorządów. Zainteresowanie managerów jednostek samorządów terytorialnych narzędziami lean potwierdza chęć ciągłego doskonalenia i zwiększania efektywności pracy, a ich obecność na listopadowych warsztatach ukazuje aktywną postawę w realizacji tego celu. Motywuje także do rozwoju koncepcji lean w obszarze administracji. Dlatego też LeanQ Team wspólnie z Agencją Rozwoju Pomorza już planuje kolejne warsztaty dla jednostek publicznych – tym razem będzie to doskonalenie procesów w spółkach komunalnych.