Blog

Jak wdrożyć pracownika do nowej pracy? Wstęp do TWI

Training Within Industry (z ang. trening w przemyśle) jest metodą, która pomaga w szybkim wdrażaniu pracownika do nowej pracy. Choć TWI zrodziło się  w wyniku zapotrzebowania ludzi do pracy w amerykańskich fabrykach podczas II wojny światowej, to obecnie z powodzeniem wdrażane jest nie tylko w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale coraz częściej w usługowych. W czym tkwi sukces tej metody?


Jest rok 1941, trwa II wojna światowa. W stanach Zjednoczonych w przemyśle zbrojeniowym znacząco wzrosło zapotrzebowanie na nowych pracowników.  Większość doświadczonych pracowników bierze czynny udział w wojnie, walcząc na froncie. Jednocześnie wzrosło zapotrzebowanie na sprzęt zbrojeniowy i wyposażenie potrzebne dla wojska. Przedsiębiorstwa muszą jak najszybciej wdrożyć do pracy kobiety i młodzież, które nigdy nie pracowały w przemyśle. Odpowiedzią na tę sytuację jest TWI- program rozwoju brygadzistów i mistrzów, mający na celu szybki rozwój nowego pracownika, w skutek czego miał nastąpić wzrost efektywności i jakości. Program został opracowany przez Departament Obrony, a jego komisarz przedstawiając TWI powiedział: „Tak jak kochamy wolność, nie możemy dopuścić do upadku największej armii wolności. Musimy produkować dwa samoloty na każdy jeden Hitlera, dwa czołgi na jego jeden, dwa statki na jego jeden, dwie bronie na jego jedną”. To zdanie pokazuje, jak bardzo amerykański przemysł musi być gotowy w obecnej chwili. Wdrożenie programu TWI odniosło ogromny sukces i przyczyniło się do zwycięstwa wojsk amerykańskich nad hitlerowskimi. Przeprowadzono badania 600 firm, które brały udział w programie. Uzyskano następujące efekty:

  • 100% uczestniczących firm skróciło czas szkolenia nowych pracowników o 25% lub więcej,
  • 86% firm zwiększyło wydajność o 25% lub więcej,
  • 88% firm zredukowało pracochłonność na produkt o 25% lub więcej,
  • 55% firm zredukowało braki o ponad 25%,
  • 100% firm zredukowało reklamacje o ponad 25%.

Tradycyjne szkolenie

Żeby zrozumieć fenomen TWI, warto najpierw zastanowić się, jak najczęściej wyglądają wdrożenia nowego pracownika i dlaczego są one nieefektywne. Według badań przeprowadzonych w polskim przemyśle, najczęstszą przyczyną awarii i przestojów jest złe przeszkolenie pracownika. Osoby odpowiedzialne za przeszkolenie nowej osoby, ze względu na ilość i tempo pracy, bardzo często nie poświęcają wystarczającej ilości czasu i uwagi pracownikowi i popełniają przy tym szereg podstawowych błędów:

  • przekazują ogromną ilość informacji na raz, której pracownik nie jest w stanie przyswoić,
  • stosują metodę cienia – czyli pracownik przez większą ilość czasu jest tylko obserwatorem,
  • nie przekazują ważnych wskazówek, metod i technik pracy, które wydają im się oczywiste, co ma wpływ na efektywność pracy,
  • nie nadzorują i nie weryfikują umiejętności przekazanych podczas szkolenia, co powoduje popełnianie błędów i spadek jakości.

Czym rożni się szkolenie metodą TWI?

TWI to nie tylko instruktaż (IP), ale także relacje pracy (RP) i doskonalenie metod pracy (MP). Program stawia na rozwój kadry produkcyjnej, w związku z czym pojawia się rola Instruktora Miejsca Pracy (IMP). Na  instruktorów wybiera się pracowników, którzy mają bogate doświadczenie w swojej pracy, dużą wiedzę na jej temat oraz umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie stanowiska. Instruktorem może zostać brygadzista, lider, mistrz, kierownik, ale również pracownik operacyjny. Kluczem do sukcesu jest podział pracy na małe fragmenty, łatwo przyswajalne dla nowej osoby. Instruktaż również opiera się na przekazywaniu wiedzy w krokach, tak, aby nowy pracownik mógł je łatwiej zapamiętać i co najważniejsze, powtórzyć. Instruktor wykorzystuje przy instruktażu Arkusz Podziału Pracy (APP). Jest to narzędzie, które pozwala dobrze przygotować się do instruktażu i nie pominąć żadnej istotnej informacji podczas instruowania. Praca w tym arkuszu opisana jest w trzech etapach: opisuje główne kroki wykonywania zadania, wskazówki i triki, ułatwiające jego wykonanie oraz przyczyny występowania wskazówek, aby budować świadomość pracownika. Zawiera wszelkie informacje dot. niezbędnych narzędzi, materiałów, dokumentów potrzebnych do wykonania tej pracy. Instruktaż metodą TWI zakłada, że instruktor omawia i pokazuje pracownikowi zadania trzykrotnie, za każdym razem zwiększając ilość przekazywanych informacji,  następnie uczeń w ten sam sposób powtarza zadanie. Po instruktażu, nowy pracownik pod nadzorem instruktora praktykuje przez określony czas, a kiedy radzi sobie coraz lepiej, instruktor stopniowo zmniejsza nadzór, aż do samodzielnej pracy pracownika.


Efekty TWI

Nasze doświadczenia z wdrażania metody TWI są bardzo pozytywne. Nowi pracownicy bardzo dobrze odbierają taką metodę nauki. Szybciej osiągają pierwsze widoczne sukcesy w pracy, praca wydaje im się łatwiejsza do opanowania. Również rola instruktora daje im większe poczucie bezpieczeństwa, nie są pozostawiani sami sobie i wiedzą do kogo powinni zgłosić się mając pytania i wątpliwości. Efekty TWI nie są widoczne tylko w komforcie pracy nowych pracowników, krótszym czasie wdrożenia, ale również we wskaźnikach jakości i efektywności, które zdecydowanie idą w górę.


Szkolenie z zakresu TWI

Metoda TWI, czyli szybkie i skuteczne wdrożenie pracownika do wykonywania nowej pracy i zadań