Aktualności

Vouchery szkoleniowe LeanQ Team

LeanQ Team wprowadza vouchery szkoleniowe!

Jest nam miło poinformować, że w ofercie LeanQ Team pojawiły się vouchery szkoleniowe. Poniżej przedstawiamy regulamin.

Regulamin korzystania z Voucherów:

 1. Akcja promocyjna sprzedaży voucherów obowiązuje od 12.11.2019 do 31.12.2019.
 2. Voucher stanowi dokument wystawiony przez LeanQ Team Sp. z o.o..
 3. Minimalna wartość vouchera wynosi 4000 zł.
 4. Voucher ma charakter uniwersalny i może być wykorzystany zarówno na szkolenia otwarte jak i zamknięte z oferty LeanQ Team w cenach katalogowych.
 5. Jeżeli kwota udziału w szkoleniu przekracza wartość Vouchera, różnica musi być pokryta przez klienta.
 6. Voucher jest wystawiany na firmę lub osobę prywatną.
 7. Data ważności vouchera nie ulega przedłużeniu.
 8. Zakupiony Voucher nie podlega zwrotowi.
 9. Niewykorzystany Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne, nie przysługuje też od niego reszta w gotówce.
 10. Każdy Voucher posiada unikatowy numer.
 11. Przy zapisie na szkolenie należy podać numer vouchera.
 12. LeanQ Team zastrzega sobie prawo do odwołania wybranego szkolenia. W takim przypadku posiadaczowi vouchera zostanie zaproponowany nowy termin lub inne szkolenie.
 13. Do usługi szkoleniowej doliczany jest 23% VAT.
 14. Nabywca Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią powyższego regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

Kontakt w sprawie voucherów: