Najważniejszym celem koncepcji Lean Management jest eliminowanie marnotrawstwa, czyli wszystkiego tego, co podnosi koszty produkcji bez wnoszenia do niej użytecznego wkładu.

Rosnące zainteresowanie polskich producentów mebli koncepcją Lean Management dobrze rokuje, jeśli chodzi o przyszłość branży meblowej.