Automatyzacja zatacza coraz szersze kręgi i ułatwia coraz większą liczbę czynności zarówno w przemyśle jak i w życiu prywatnym. Warto uzmysłowić sobie jednak, że nie jest to nowa idea. Człowiek od dawna próbuje ułatwić sobie życie.