Większość średnich i dużych przedsiębiorstw posiada system klasy ERP, przeważnie zawierający funkcjonalność sprawnego sterowania produkcją przynajmniej na poziomie głównego harmonogramu oraz harmonogramowania operacji. Dlaczego więc większość planistów pracuje przede wszystkim z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych, własnych analiz lub wizualnych tablic planistycznych?