Każdego roku zespoły menedżerskie firm siadają „do budżetu”, a raz na jakiś czas „nad strategią”. Gwarantem realizacji wypracowanych w ten sposób celów jest zaangażowanie wszystkich zespołów, co nie jest łatwym zadaniem.