Logika i istota Przerobowego Rachunku Kosztów (Throughput Accounting) wiąże się ściśle z Teorią Ograniczeń (heory of Constraints – TOC). Za twórcę TOC uważany jest E.M. Goldratt. Podstawy tej teorii E.M. Goldratt przekazał w książce „Cel I”, a później w „Cel II” oraz wielu innych publikacjach.