Systemy MES nie powinny być celem wdrożenia. Stanowią one bowiem pomoc w procesie doskonalenia i zarządzania. Zwrot z inwestycji w system nastąpi wyłącznie wtedy gdy jego użytkownicy wykorzystają dane przez niego dostarczane w sposób pozwalający na zwiększenie efektywności produkcji.