Każdy pracownik ma postawione przed sobą jakieś cele. Często komunikowane są one w sposób formalny, za pomocą KPI, czasem wynikają z potrzeb komunikowanych przez przełożonych. Staramy
się te cele osiągnąć, aby poczuć satysfakcję, utrzymać pracę lub otrzymać awans, pochwałę czy podwyżkę.