Czy znacie sytuację, gdy menedżer, dowiadują się o gorszym wyniki lub problemie, myśli sobie lub głośno pyta: Dlaczego o tym nie wiedziałem? Czemu nikt wcześniej nie zadziałał? Dlaczego o wszystkim dowiaduje się z raportu, gdy już za późno na reakcję?