Często prowadzę z przedstawicielami zarządów i menedżerami firm produkcyjnych rozmowy służące odpowiedziom na pytania: Czym jest logistyka i jaki powinien być jej zakres oddziaływania? Gdzie zaczyna i kończy się produkcja a co jest odpowiedzialnością logistyki?