Audyty obszarów do doskonalenia

Zbudowanie kultury ciągłego doskonalenia Kaizen i kompleksowe wdrożenie narzędzi z zakresu Lean Management wymaga przeprowadzenia dokładnej analizy obecnego stanu firmy. Aby mieć pewność, że zaproponowane przez nas rozwiązania odpowiadają Państwa potrzebom, przeprowadzamy audyty obszarów do wdrożeń doskonalących.

 

cel audytu

Celem wstępnego audytu obszarów jest ocena stanu obecnego firmy, ocena potencjału, wskazanie kolejności zmian oraz możliwych kierunków działań doskonalących z wykorzystaniem narzędzi World Class Management.

 

zakres audytu

Audyt swoim zakresem obejmuje ocenę stanu obecnego wybranych obszarów oraz wytyczne do doskonalenia w/w obszarów (szacowany potencjał, możliwe kierunki działań, narzędzia doskonalenia).


PRZEBIEG AUDYTU

Oferta do pobrania w formacie PDF: Audyt obszarów do wdrożeń doskonalących