Manager w kryzysie

Kryzys, który w różnych formach dotyka firmy i zatrudnionych w nich pracowników, wymusza na menedżerach  konieczność mierzenia się z zupełnie nowymi problemami, z presją czasu, z niepewnością jutra oraz ze stresem podwładnych. Jednocześnie bardziej niż kiedykolwiek, firmy potrzebują w osobach menedżerów prawdziwych przywódców.

Obecna sytuacja jest jednak dla menedżerów o tyle szczególna, że kryzys może dotykać ich samych, i to nie tylko ze względu na pełnioną w firmach rolę, ale także zwyczajnie jako osoby – „po ludzku”. Oni także mają prawo poczuć się nieprzygotowani do radzenia sobie z własnym stresem, do mierzenia się z wyzwaniami na niespotykaną dotąd skalę, do odczuwania niepewności w wymuszonych zmianach oraz poszukiwaniu nowych rozwiązań na niemal wszystkich płaszczyznach funkcjonowania.

Prawdziwi przywódcy także mają dziś szczególne prawo do korzystania ze wsparcia.

Celem coachingu dla menedżerów jest wsparcie menedżera w jego roli w sytuacji kryzysu, a konkretnie pomoc w precyzyjnym określeniu nowych wyzwań, zdiagnozowaniu jego zasobów i obszarów rozwojowych oraz w rozwinięciu nowych umiejętności i skutecznych sposobów radzenia sobie z trudnościami.

 

 • Zyskasz możliwość, by w atmosferze poufności otwarcie porozmawiać o trudnościach, których doświadczasz w obecnej sytuacji
 • Uzyskasz wsparcie w precyzyjnym określeniu wyzwań menedżerskich, które stoją przed Tobą w sytuacji kryzysu
 • Dowiesz się jak w prosty sposób diagnozować swoje mocne strony (zasoby) i jak z nich świadomie korzystać w roli menedżera w nowych okolicznościach
 • Dowiesz się jak w prosty sposób diagnozować swoje braki (obszary rozwojowe, czynniki stresujące) i jak określić priorytety w ich uzupełnianiu i radzeniu sobie z nimi
 • Przećwiczysz różne scenariusze skutecznych zachowań w roli menedżera
 • Nauczysz się radzić sobie w sytuacjach, które stanowią dla Ciebie źródło stresu
 • Dzięki formie godzinnych sesji on-line, łatwo dopasujesz je do swojego kalendarza

 

Kontrakt/Sesja diagnostyczna

 • Specyfika pracy w procesie coachingowym, czyli czym jest, a czym nie jest coaching?
 • Zasady współpracy klienta i coacha (kontrakt coachingowy), czyli jak będziemy pracować?
 • Określenie wyzwań z jakimi się mierzysz, czyli jakie są Twoje cele na proces coachingowy?
 • Diagnoza Twoich zasobów i obszarów rozwojowych, czyli czym dysponujesz, a czego potrzebujesz aby być efektywnym menedżerem?

Sesje coachingowe – schemat pracy podczas kolejnych sesji

 • Realizacja Twoich celów na proces coachingowy, czyli zdecyduj nad czym będziemy dziś pracować?
 • Rozwijanie kompetencji menedżerskich, czyli akcja z wykorzystaniem modeli i narzędzi coachingowych.
 • Wartość z sesji, czyli czego się dziś nauczyłeś?
 • Zadanie wdrożeniowe, czyli nad czym będziesz pracować po naszym spotkaniu?

Sesja podsumowująca

 • Podsumowanie efektów procesu coachingowego, czyli oceń co już wiesz i umiesz i zdecyduj, jaki będzie Twój kolejny krok rozwojowy?

Harmonogram sesji jest dopasowany do potrzeb uczestnika. Zwykle pojedyncze sesje odbywają się raz w tygodniu.

Liczba sesji jest dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestnika.

Uwaga! Rekomendujemy uzupełnienie procesu coachingowego badaniem diagnostycznym FRIS.

 

W sytuacji kryzysu i zmiany, skuteczny menedżer potrzebuje nie tylko przeformułowania celów i zdefiniowania wyzwań, które przed nim stoją. Potrzebuje także szybkiego i trafnego zdiagnozowania własnych zasobów i kompetencji.

Czy wiesz, jakie są Twoje osobiste supermoce do radzenia sobie w kryzysie w roli menedżera? Czy wiesz, z których własnych zasobów możesz skutecznie skorzystać i jak to zrobić?

To nie jest czas na przypadkowe eksperymenty, wertowanie poradników i przeglądanie internetowych porad na temat stylów kryzysowego zarządzania. Potrzebne są narzędzia wiarygodne, skuteczne, oparte na rzetelnych badaniach naukowych. Takim uznanym polskim narzędziem jest FRIS®, który nie tylko pomaga odkryć te zasoby, które pozwolą Ci osiągnąć najwyższą efektywność, ale również udziela wskazówek jak powinieneś podchodzić do rozwiązywania problemów, jak zwiększyć swoją wydajność, w jakich działaniach się najlepiej sprawdzasz i jak możesz efektywnie komunikować się z innymi. Z tych powodów, FRIS® będzie dla Ciebie nieocenionym wsparciem w obliczu aktualnych wyzwań.

Celem naszej oferty – FRIS® dla menedżerów – jest wsparcie menedżera w jego roli w sytuacji kryzysu, a konkretnie pomoc w precyzyjnym określeniu i wykorzystaniu własnych zasobów, które bezpośrednio wpływają na jego skuteczność.

 

 • Poznasz swój styl myślenia i działania czyli Twoje osobiste supermoce do radzenia sobie w kryzysie w roli menedżera
 • Rozwiniesz umiejętność korzystania z własnych zasobów i osiągania najwyższej efektywności w obliczu aktualnych wyzwań
 • Uzyskasz praktyczne wskazówki jak powinieneś podchodzić do rozwiązywania aktualnych problemów
 • Dowiesz się w jakich działaniach się najlepiej sprawdzasz i jak zwiększyć swoją wydajność w kryzysie
 • W oparciu o Model FRIS® nauczysz się jak efektywnie komunikować się z innymi
 • Dzięki formie badania i konsultacji on-line, łatwo dopasujesz je do swojego kalendarza
 

 

Badanie FRIS®

 • Wypełnienie kwestionariusza on-line

Sesja diagnostyczno-konsultacyjna

 • Podstawy Modelu FRIS czyli wszystko co powinienieś wiedzieć, zanim poznasz swój wynik FRIS
 • Raport FRIS czyli Twoje supermoce w roli menedżera
 • Twój Styl Myślenia i Działania czyli jak możesz praktycznie wykorzystać swój indywidualny potencjał w kryzysie

 

W razie pytań, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji on-line z coachem prowadzącym proces coachingowy i FRIS.

Aby dowiedzieć się więcej napisz lub zadzwoń:

Kamila Kamieniecka – Koordynator ds. projektów kkamieniecka@lean.info.pl  501 782 829