Gdy pytamy managerów, jaką rolę i zadania mają ich liderzy produkcji, najczęściej słyszymy, że powinni odpowiednio zarządzać swoimi zespołami.

„ZARZĄDZAĆ”, CZYLI CO?

Odpowiadają: „planować i kontrolować pracę podległych im pracowników, współpracować z działami wsparcia oraz umiejętnie motywować i angażować swój zespól„. To odpowiedź na „szóstkę”. Ale gdy zapytamy, czy liderzy potrafią to robić, często słyszymy niepewną odpowiedź, że „powinni potrafić„. Skąd to przypuszczenie? Odpowiedź: „przecież liderzy sami przez lata pracowali w naszej firmie na stanowiskach operacyjnych, więc znają standardy  i mieli okazję obserwować, jak to się umiejętnie robiNo i zostali wybrani na liderów właśnie dlatego, że są fachowcami, a my dostrzegliśmy w nich potencjał„. W porządku, ale…

CZY NA PEWNO SĄ PRZYGOTOWANI DO ROLI LIDERÓW?

Czy w jakikolwiek sposób nauczyliśmy ich zarządzać zespołem na poziomie komunikacji, empatii i asertywnej postawy, łagodzenia konfliktów, motywowania i angażowania do pracy kolegów, dla których dotychczas byli kumplami z szatni? Czy na pewno sprawdzą się w roli, której nigdy nie pełnili i nie byli do niej nigdy przygotowani?

To pełnienie roli lidera sprowadza się często do pozornie prostych zadań, które dla doświadczonego managera są chlebem powszednim, a dla początkującego lidera mogą być barierą nie do pokonania: prowadzenie spotkań z zespołem, radzenie sobie ze stresem pod presją odpowiedzialności za wyniki zespołu, reagowanie na konfliktowe postawy współpracowników, „boksowanie się” z innymi działami, wyznaczanie celów i delegowanie zadań czy wreszcie wsparcie pracowników w ciężkich chwilach.

Trudność potęguje fakt, że liderzy produkcji najczęściej debiutują w swojej nowej roli, gdy jeszcze przed kilku dniami byli członkami zespołu, którymi mają kierować. Czyli nagle kumpel staje się „szefem”. Odnalezienie się w nowej roli  to dla prawie każdego „młodego” lidera stanięcie przed dylematem:

DALEJ BYĆ FAJNYM  KUMPLEM CZY MOŻE WYMAGAJĄCYM SZEFEM?

Oczywiście efektywne planowanie pracy podległego zespołu to główne zadanie każdego lidera produkcji. Niezbędna jest też dobra samoorganizacja lidera,  skoncentrowanie nie tylko na planowaniu własnej pracy, ale i ułożeniu współpracy z szefami i innymi działami.

NA ILE WAŻNY JEST WIĘC ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH LIDERA PRODUKCJI?

Organizacje nieustannie doskonalące swoje działania wiedzą, jak wiele zależy od umiejętnego zarządzania pracownikami przez ich lidera. Wiedzą też, że jest to istotne nie tylko w zespole świadomych managerów, ale przede wszystkim w grupie pracowników produkcyjnych, którzy codziennie wykonują dziesiątki powtarzalnych czynności z błędną świadomością ich braku wpływu na postawę kolegów, a w efekcie na wyniki firmy. Dlatego w rozwój liderów produkcji nie wahają się inwestować…

Gdy pytamy managerów, jaką rolę i zadania mają ich liderzy produkcji, najczęściej słyszymy, że powinni odpowiednio zarządzać swoimi zespołami.

„ZARZĄDZAĆ”, CZYLI CO?

Odpowiadają: planować i kontrolować pracę podległych im pracowników, współpracować z działami wsparcia oraz umiejętnie motywować i angażować swój zespól. To odpowiedź na „szóstkę”. Ale gdy zapytamy, czy liderzy potrafią to robić, często słyszymy niepewną odpowiedź, że powinni potrafić. Skąd to przypuszczenie? Odpowiedź: przecież liderzy sami przez lata pracowali w naszej firmie na stanowiskach operacyjnych, więc znają standardy  i mieli okazję obserwować, jak to się umiejętnie robiNo i zostali wybrani na liderów właśnie dlatego, że są fachowcami, a my dostrzegliśmy w nich potencjał. W porządku, ale…

CZY NA PEWNO SĄ PRZYGOTOWANI DO ROLI LIDERÓW?

Czy w jakikolwiek sposób nauczyliśmy ich zarządzać zespołem na poziomie komunikacji, empatii i asertywnej postawy, łagodzenia konfliktów, motywowania i angażowania do pracy kolegów, dla których dotychczas byli kumplami z szatni? Czy na pewno sprawdzą się w roli, której nigdy nie pełnili i nie byli do niej nigdy przygotowani?

To pełnienie roli lidera sprowadza się często do pozornie prostych zadań, które dla doświadczonego managera są chlebem powszednim, a dla początkującego lidera mogą być barierą nie do pokonania: prowadzenie spotkań z zespołem, radzenie sobie ze stresem pod presją odpowiedzialności za wyniki zespołu, reagowanie na konfliktowe postawy współpracowników, „boksowanie się” z innymi działami, wyznaczanie celów i delegowanie zadań czy wreszcie wsparcie pracowników w ciężkich chwilach.

Trudność potęguje fakt, że liderzy produkcji najczęściej debiutują w swojej nowej roli, gdy jeszcze przed kilku dniami byli członkami zespołu, którymi mają kierować. Czyli nagle kumpel staje się „szefem”. Odnalezienie się w nowej roli  to dla prawie każdego „młodego” lidera stanięcie przed dylematem:

DALEJ BYĆ FAJNYM  KUMPLEM CZY MOŻE WYMAGAJĄCYM SZEFEM?

Oczywiście efektywne planowanie pracy podległego zespołu to główne zadanie każdego lidera produkcji. Niezbędna jest też dobra samoorganizacja lidera,  skoncentrowanie nie tylko na planowaniu własnej pracy, ale i ułożeniu współpracy z szefami i innymi działami.

NA ILE WAŻNY JEST WIĘC ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH LIDERA PRODUKCJI?

Organizacje nieustannie doskonalące swoje działania wiedzą, jak wiele zależy od umiejętnego zarządzania pracownikami przez ich lidera. Wiedzą też, że jest to istotne nie tylko w zespole świadomych managerów, ale przede wszystkim w grupie pracowników produkcyjnych, którzy codziennie wykonują dziesiątki powtarzalnych czynności z błędną świadomością ich braku wpływu na postawę kolegów, a w efekcie na wyniki firmy. Dlatego w rozwój liderów produkcji nie wahają się inwestować…

ZOBACZ TEŻ

Kurs Certyfikowany Lider Produkcji

Szkolenie Zarządzanie pracownikami przez lidera produkcji