Efektywny park maszynowy, czyli produkcja bez kosztów przestojów i opóźnień w wysyłkach do Klientów

Date seminar: 07 November 2013 Place: Toruń Price: bezpłatnie Hours: 9.00-15.00

Seminaria organizujemy cyklicznie. W ciągu najbliższych trzech miesięcy seminarium z tego tematu nie jest planowane. Harmonogram planowanych seminariów jest umieszczany na stronie www na bieżąco.