Sukcesy i bariery przy wdrażaniu Lean Management, czyli jak unikać błędów, by skutecznie doskonalić procesy w firmie

Date seminar: 14 November 2014 Place: Toruń Price: bezpłatnie Hours: 9.00-15.00

Seminaria organizujemy cyklicznie. W ciągu najbliższych trzech miesięcy seminarium z tego tematu nie jest planowane. Harmonogram planowanych seminariów jest umieszczany na stronie www na bieżąco.