TWI – doskonalenie metod pracy, czyli jak szybko szkolić pracowników do nowej pracy i zadań

Date seminar: 18 November 2015 Place: Gdańsk Price: bezpłatne* Hours: 9.00 - 14.30

Zapraszamy na seminarium poświęcone koncepcji TWI (Training within Industry), która koncentruje się na doskonaleniu szkoleń pracowników do nowej pracy i zadań oraz na budowaniu standardów w zakresie doskonalenia umiejętności i rozwoju kadry. Konieczność doskonalenia metod pracy wynika z potrzeb obecnej sytuacji, gdzie kluczem do sukcesu firm rozwijającej się gospodarki i przedsiębiorczości są ich pracownicy, a ci coraz częściej zmieniają pracodawców. Dlatego też dziś firmom coraz trudniej o dobrych specjalistów oraz zatrzymanie tych, którzy już zdobyli cenne umiejętności. Coraz częściej firmy szkolą pracowników, ale korzystają z tego krótko, więc potrzebują metod szybkiego i efektywnego wdrożenia pracowników do nowej pracy. Seminarium jest też okazją na dyskusję i wymianę doświadczeń na temat zarządzania kompetencjami swoich pracowników, ich rozwoju i utrzymania w dłuższej perspektywie czasu.

Seminarium dedykujemy przede wszystkim dyrektorom firm usługowych i produkcyjnych, dyrektorom i kierownikom działów HR oraz współpracującym z nimi koordynatorom doskonalenia procesów.

PROGRAM

 • Rozpoczęcie seminarium: godz. 9:00
 • Nowy pracownik – problem czy wartość do szybkiego wykorzystania?
 • Wprowadzenie do TWI – czyli jak szybko wykorzystać wartość pracownika
 • Warsztat: „Największe trudności we właściwym i szybkim wdrożeniu nowego pracownika”
 • Matryca kompetencji – narzędzie do zarządzania elastycznością i rozwojem pracowników
 • Powiązanie matrycy kompetencji z podejściem TWI
 • Klasyfikacja typów prac a poziom kompetencji w TWI
 • Ścieżki szkoleniowe w zakresie szkoleń i rozwoju pracowników
 • Warsztat: „Właściwa instrukcja stanowiskowa”
 • Zakres obowiązków i odpowiedzialność w TWI
 • Struktura organizacyjna – rola i zadania Instruktorów TWI
 • Warsztat: „ Instruktor miejsca pracy – kim jest teraz a kim powinien być według TWI”
 • TWI w procesach usługowych – prezentacja zaproszonego eksperta
 • TWI – strategią rozwoju firmy w zakresie zarządzania personelem
 • Zakończenie seminarium: godz. 14.30

 

Patroni medialni :

Lean centerAgroutrzymanie ruchuC&BMSI

Partner merytoryczny :

BPH

*Firma może skorzystać z bezpłatnego udziału w seminariach organizowanych przez LeanQ Team nie częściej niż 1 raz w ciągu 12 miesięcy (max 2 osoby z grupy docelowej tematu seminarium).
W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość odpłatnego udziału w seminarium.
Ilość miejsc ograniczona z powodu warsztatowego charakteru seminarium. Gwarancją uczestnictwa jest potwierdzenie rezerwacji wysłane przez LeanQ Team nie później niż 7 dni przed seminarium.