Identyfikacja i eliminowanie marnotrawstw

Jeśli uważasz, że 5S to sposób na utrzymanie czystości i porządku w Twojej firmie, to… się mylisz! Oznacza to też, że nasze szkolenie jest przeznaczone właśnie dla Ciebie!

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy o tym, jak zaprojektować, skutecznie wdrożyć oraz utrzymać system 5S, który będzie dla Was narzędziem umożliwiającym poprawę organizacji pracy, usprawnienie przebiegu procesów (zarówno produkcyjnych, usługowych, jak i administracyjnych) oraz zwiększenie efektywności pracy.

Nasze prawie dwudziestoletnie doświadczenie wdrożeniowe w wielu branżach i ponad 600 przedsiębiorstwach prowadzi do wniosków, że to właśnie metoda 5S jest najskuteczniejszym narzędziem lean do doskonalenia kultury organizacyjnej. To właśnie poprawna identyfikacja marnotrawstwa (nieefektywności) w poszczególnych obszarach działań firmy oraz jego eliminacja daje największe korzyści wszystkim zaangażowanym.

Dla pracowników, pozbawiona zbędnych czynności praca, staje się łatwiejsza. A z punktu widzenia ich przełożonych wzrasta efektywność pracowników oraz wydajność poszczególnych procesów.

Z naszego doświadczenia wynika, że przeszkodą w osiąganiu powyższych korzyści są przede wszystkim:

 • brak wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikowania strat w procesach
 • brak umiejętności prostego i usystematyzowanego rozwiązywania problemów

Dlatego u podstaw naszego Programu 5S leżą (poza powszechnie znaną metodą) takie narzędzia lean management jak: Problem Solving, Scrum, Lean Leadership, Muda Walk czy Kamishibai, które połączyliśmy w jeden spójny program, służący skutecznej eliminacji strat przy zaangażowaniu „każdego grama inteligencji” (każdego pracownika!) w przedsiębiorstwie.

Szkolenie prowadzone na bazie Gra Kaizen: Lean Koparka®

Szkolenie jest częścią cyklu Certyfikowany Specjalista Lean.

Date of training

23-24.05.2024


Training hours

czw. 9:00 – 17:00
pt. 8:00 – 16:00


Place of training

Hotel Arkon Gdańsk


Korzyści ze szkolenia

 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu 5S (bezpieczeństwo, efektywność, ergonomia)
 • Nabędziesz umiejętności samodzielnego przygotowania i realizacji warsztatów 5S we własnej firmie
 • Dowiesz się jak zbudować spójną koncepcję 5S dla Twojej organizacji
 • Nauczysz się jak osiągnąć konsensus dotyczący programu 5S, co umożliwi Ci skuteczne jego wdrożenie
 • Zrozumiesz czym warto się kierować w poszukiwaniu rozwiązań i jak wspólne wartości ułatwiają pracę
 • Nauczysz się jak poprawnie identyfikować i skutecznie eliminować straty na stanowiskach pracy
 • Przećwiczysz projektowanie oraz testowanie rozwiązań
 • Nauczysz się standaryzacji wprowadzonych usprawnień
 • Dowiesz się i nauczysz w praktyce, jak mierzyć skuteczność Twojego wdrożenia (audyty kamishibai oraz muda walk)
 • Wprowadzisz skuteczną metodę ciągłego ich doskonalenia
 • Poznasz praktyczne zastosowanie rozwiązań 5S na przykładzie różnych branż
 • Dowiesz się czego należy unikać podczas wdrażania 5S
 • Wyznaczysz cele i miary w zakresie wdrażania 5S
 • Pogłębisz wiedzę na temat powiązania rozwiązań 5S z bezpieczeństwem i ergonomią pracy

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Lean jako droga ciągłego doskonalenia organizacji (filozofia zarządzania + efektywne procesy)
 • Wprowadzenie do 5S – narzędzia leżącego u podstaw koncepcji lean

Warsztaty 5S:

 • Gra symulacyjna prezentująca potrzeby eliminacji strat w procesach
 • Identyfikacja strat (Muda, Mura, Muri)
 • Klasyfikacja marnotrawstwa (7+1 strat)
 • Kroki wdrożeniowe 5S
 • Karty Muda jako narzędzie wspierające identyfikację strat na stanowisku pracy
 • Warsztaty Red Tag – pierwszy krok do eliminacji marnotrawstwa
 • Planowanie oraz nadzorowanie działań przy użyciu Tablicy Ciągłego Doskonalenia opartej o metodę Scrum
 • Monitorowanie efektów działań (audyt Kamishibai)

Jak wdrożyć program 5S w Twojej firmie:

 • Prezentacja korzyści i efektów wynikających z wdrożenia 5S
 • Praktyczne wskazówki do tego, jak skutecznie przeprowadzić warsztaty 5S, w tym: wybór obszaru pilotażowego, przygotowanie materiałów do warsztatu, wykorzystanie PRP, wykaz materiałów na warsztaty 5S i PRP
 • Na jakie problemy przy pierwszym wdrożeniu powinniśmy się przygotować?
 • Jak należy utrzymać system?

Propagowanie 5S

Grupa docelowa

 • Kierownicy produkcji
 • Kierownicy zmiany
 • Brygadziści, Mistrzowie i Liderzy
 • Trenerzy wewnętrzni odpowiedzialni za szkolenia
 • Wewnętrzni instruktorzy pracy
 • Pracownicy Działów HR
 • Liderzy i Koordynatorzy Lean

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, warsztat szkoleniowy, gry symulacyjne, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne, dyskusje i wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie

Maciej Worsztynowicz

Konsultant i Project Manager LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Management (LM)
 • doświadczenie doradcze  w przemyśle m.in.  motoryzacyjnym, elektronicznym,  mechanicznym, obróbki tworzyw sztucznych i spożywczym
 • specjalizuje się w optymalizacji i doskonaleniu procesów w oparciu o Value Stream Mapping (VSM), realizacji projektów wdrożeniowych z zakresu doskonalenia  procesów produkcyjnych oraz optymalizacji łańcucha dostaw z wykorzystaniem narzędzi Lean Management
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant  projektów wdrożeniowych z zakresu inżynierii procesu i zarządzania produkcją:  wcześniej m.in. Inżynier Procesu, Lider Nowych Uruchomień , Kierownik Działu Optymalizacji Procesów Produkcyjnych, oraz Menedżer Lean

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • materiały wypracowane przez grupę szkoleniową, do praktycznego wykorzystania we własnej firmie, m.in.:karty kamishibai muda (ogólne – wzorzec do wydruku)
 • karty identyfikacji marnotrawstwa (opracowane dla przykładowych stanowisk pracy)
 • zbiór wartości zespołowych (do zarządzania programem na poziomie zespołów 5S)
 • wzór tablicy ciągłego doskonalenia (oparta na metodzie Scrum) wraz z metodą systematycznej pracy nad zaplanowanymi działaniami
 • kalendarz audytów kamishibai do monitorowania skuteczności wdrożenia 5S
 • podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cennik

Cena szkolenia: 1900 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Szkolenie należy do programu Certyfikowany Specjalista Lean, składającego się z pięciu 2-dniowych warsztatów szkoleniowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu

Certyfikowany Specjalista Lean

Wizualne Zarządzanie Wynikami

More

Certyfikowany Specjalista Lean

Metody rozwiązywania problemów

More

Certyfikowany Specjalista Lean

Mapowanie procesów produkcyjnych

13-14.06.2024 Hotel Arkon Gdańsk
More


Zainteresowany? Zapisz się na szkolenie

  Uczestnicy

  Dane do faktury

  Inne nasze szkolenia otwarte

  Certyfikowany Planista Produkcji

  Prognozowanie i modele planowania

  13-14.06.2024 Hotel Arkon Gdańsk
  More

  Szkoła Utrzymania Ruchu

  Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym

  13-14.06.2024 EVIOSYS Packaging Pruszcz Gdański
  More

  Certyfikowany Specjalista Lean

  Mapowanie procesów produkcyjnych

  13-14.06.2024 Hotel Arkon Gdańsk
  More

  Certyfikowane kursy i programy

  Certyfikowany Specjalista Lean

  More

  Certyfikowane kursy i programy

  Szkoła Utrzymania Ruchu

  More

  Logistyka | Usługi | Produkcja

  Mapowanie procesów usługowych – ONLINE

  18.06.2024 online
  More

  Logistyka, Produkcja

  Organizacja pracy magazynu. Lean w magazynie

  11-12.07.2024 Hotel Arkon Gdańsk
  More

  Certyfikowany Planista Produkcji

  Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów

  18-19.07.2024 Hotel Arkon Gdańsk
  More

  Szkoła Lidera Produkcji

  Planowanie i kontrola pracy zespołu produkcyjnego

  25-26.07.2024 Gdańsk
  More

  Certyfikowany Planista Produkcji

  Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy

  22-23.08.2024 Hotel Arkon Gdańsk
  More

  Szkoła Lidera Produkcji

  Organizacja pracy lidera produkcji

  22-23.08.2024 Gdańsk
  More

  Certyfikowany Planista Produkcji

  Certyfikowany Planista Produkcji

  13.06 – 23.08.2024 Hotel Arkon Gdańsk
  More

  Szkoła Lidera Produkcji

  Zarządzanie pracownikami przez lidera produkcji

  19-20.09.2024 Gdańsk
  More

  Certyfikowane kursy i programy

  Szkoła Lidera Produkcji

  25.07 – 20.09.2024 Gdańsk
  More