HOSHIN KANRI – realizacja strategii przez kaskadowanie celów – ONLINE

„Jeżeli chcesz iść szybko – idź sam. Jeżeli chcesz zajść daleko – idź w grupie”

To nie jest dobry moment, by każdy z zespołów bądź pracowników, podążał w sobie tylko znanym celu i kierunku, realizując indywidualne zadania. Biznes nie jest już taki jak zwykle. Sytuacja jakiej jesteśmy świadkami, jeszcze bardziej niż w okresie popandemicznym, podkreśla wagę zespołowego podążania w jednym, określonym przez strategię kierunku. Jedna wizja stanu przyszłego, jeden kierunek, jedna strategia. To nie jest czas solistów. Dziś, gdy bardziej niż zwykle, istotne jest, aby na wszystkich szczeblach organizacji planować i realizować swoje działania w sposób spójny i maksymalnie wykorzystujący potencjał wszystkich działów, Hoshin Kanri wydaje się długo wyczekiwanym rozwiązaniem. Również wówczas, gdy kwestia szybkiego reagowania na nowe ograniczenia jest paląca.

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznego i sprawdzonego podejścia do systemowego planowania, działania oraz reagowania, poprzez rozwinięcie strategii na wszystkie poziomy organizacji, w sposób angażujący pracowników wokół wspólnych celów firmy. Hoshin Kanri to stan, w którym wszyscy wiedzą, w jaki sposób ich codzienna praca oraz realizacja celów indywidualnych i zespołowych, przyczynia się do realizacji strategii firmy i osiągnięcia założonych rezultatów.

Artykuły powiązane:

Hoshin Kanri – rozwinięcie strategii przez spójne kaskadowanie celów


Korzyści ze szkolenia

 • Przypomnisz sobie praktyczne zastosowania cyklu PDCA
 • Przećwiczysz formułowanie wyzwań zgodne z metodą Hoshin Kanri
 • Poznasz narzędzie wizualizacji rozwinięcia strategii oraz weryfikacji spójności komunikacji jakim jest Matryca X
 • Poznasz metody kaskadowania celów przez wszystkie poziomy organizacyjne
 • Dowiesz się czym jest proces „cathball” stosowany do delegowania celów

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Wizja, Misja i Strategia
  • Co to jest „prawdziwa północ i jak tam dojść?
  • Czy Wizja i Misja są dzisiaj istotne?
  • Duży i mały cykl PDCA
  • „Opowiem Wam pewną historię” – wprowadzenie do case study
 • P jak planowanie roczne
  • Kogo dotyczy planowanie roczne?
  • Na jakim poziomie rozpocząć planowanie?
  • Czy kategoryzacja to to samo co nadawanie priorytetów? Wybieramy kategorie
  • Jakie stoją przed nami wyzwania? Definiujemy wyzwania
  • Cel czyli co chcemy osiągnąć? Ustalamy SMART’ny cel
  • Mierniki i wskaźniki czyli jak będziemy śledzili nasze postępy? Projektujemy
  • Metody czyli jak dojść tam gdzie zamierzamy się udać? Wykorzystujemy metody
  • W jaki sposób Matryca X łączy elementy rozwinięcia strategii w jedną spójną i czytelną całość
 • D jak wdrażanie i realizacja planów
  • W jaki sposób efekty mojej pracy przyczyniają się do realizacji Celu organizacji?
  • Jak i do jakiego poziomu kaskadować cele? Kaskadujemy cele
 • C jak przeglądy i weryfikacja planów i działań
  • Wizualizować mierniki czy nie wizualizować?
  • Jak często przeglądać plany?
  • Czy warto mieć standard przeglądu?
 • A jak dostosowanie działań do osiąganych rezultatów
  • Kto, kiedy i jak powinien zareagować? Projektujemy zasady reagowania

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy
 • Szefowie Działów i Managerzy
 • Lean Managerzy
 • Menagerzy Projektów
 • Liderzy i Koordynatorzy Lean / Kaizen

Forma szkolenia

Ćwiczenia, zadania w zespołach, prezentacje wyników prac zespołów, prezentacje multimedialne, dyskusje, ćwiczenia interaktywne

Prowadzący szkolenie

Dariusz Suchłabowicz

Konsultant i Trener LeanQ Team

 • kilkadziesiąt szkoleń, warsztatów i wdrożeń z zakresu metod i narzędzi Lean Service, Lean Management oraz Leadership w obszarach usług wspólnych, serwisowych oraz obsługi klienta
 • project manager, lider oraz konsultant wdrożeń w projektach związanych z doskonaleniemi procesów sprzedażowych, usługowych, administracyjnych, standardów i jakości obsługi klientów, rozwoju strategii oraz budowy kultury ciągłego doskonalenia – Menedżer Lean, Dyrektor Sprzedaży, Kierownik rozwoju i wsparcia sprzedaży oraz analiz rynkowych
 • specjalizuje się w analizie i doskonaleniu procesów usługowych, budowaniu i doskonaleniu strategii min. poprzez proces słuchania i badania głosu klienta oraz budowaniu kultury ciągłego doskonalenia
 • moje metody i narzędzia to min.: Value Stream Mapping, Makigami, Hoshin Kanri, Problem Solving, Kaizen, 5S, Standaryzacja Pracy, TWI, Wizualne zarządzanie wynikami, Improvement Kata

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja użyta w trakcie szkolenia pdf
 • Matryca X – efekty pracy Zespołów
 • Narzędzia do pracy zdalnej w wersji on-line

Cennik

Cena: 700 zł netto/os.

Czego nie gwarantujemy podczas szkolenia on-line?

 • Dużej wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w przerwach szkolenia
 • Pełnej współpracy uczestników przy wykonywaniu zadań
 • Kontaktu wzrokowego ze wszystkimi uczestnikami, co utrudnia angażowanie
 • Wspólnej kawy w realu