Kamishibai – Skuteczna metoda upraszczania audytów i wdrażania nowych standardów

Audyty wewnętrzne zajmują zwykle zbyt dużo czasu, a działania poaudytowe trwają miesiącami lub nie są wdrażane wcale. Ponadto managerowie obserwują często, że wprowadzane przez nich standardy nie są utrzymywane przez pracowników.
Kamishibai to prosta technika wizualnego zarządzania, służąca utrzymaniu standardów pracy i ich rozwijaniu. Nie skupia się wyłącznie na produkcji – to narzędzie do zastosowania we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa.
Na szkoleniu podzielimy się naszą wiedzą i managerskim doświadczeniem by pokazać Ci, jak w prosty sposób zapewnić, że Twoje działania doskonalące nie pójdą na marne. Pomożemy także z rozwiązaniem problemu braku zaangażowania w proces audytowania przełożonych.


Korzyści ze szkolenia

 • Zapoznasz się z różnymi metodami audytowania standardów (Gemba Walk, lista kontrolna, Kamishibai)
 • Poznasz zasady funkcjonowania metody Kamishibai
 • Nauczysz się projektować karty i tablicę Kamishibai
 • Poznasz praktyczne aspekty zastosowania Kamishibai
 • Poznasz relacje pomiędzy Kamishibai a 5S w praktyce

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Gemba Walk – zastosowanie w praktyce; sposób implementacji i problemy wdrożeniowe
 • Praktyczne poszukiwanie problemów i systematyczne metody ich monitorowania
 • Co to jest Kamishibai? Wady i zalety metody.
 • Tablica i karty Kamishibai – przykłady implementacji
 • Audyt Kamishibai – zasady
 • Projektowanie systemu – warsztat
  • Uczestnicy
  • Częstotliwość przeglądów
  • Projektowanie tablicy
  • Projektowanie kart
 • Wdrożenie systemu – wskazówki

Grupa docelowa

 • Kierownicy
 • Dyrektorzy
 • Menadżerowie
 • Koordynatorzy ciągłego doskonalenia
 • Pełnomocnicy systemów zarządzania jakością
 • Wszyscy, którzy poszukują rozwiązania problemu (nie)utrzymania zmiany

Forma szkolenia

Warsztat szkoleniowy, ćwiczenia w grupach, prezentacje multimedialne, zadania w zespołach, dyskusje i wymiana doświadczeń.

Prowadzący szkolenie

Maciej Worsztynowicz

Konsultant i Project Manager LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Management (LM)
 • doświadczenie doradcze  w przemyśle m.in.  motoryzacyjnym, elektronicznym,  mechanicznym, obróbki tworzyw sztucznych i spożywczym
 • specjalizuje się w optymalizacji i doskonaleniu procesów w oparciu o Value Stream Mapping (VSM), realizacji projektów wdrożeniowych z zakresu doskonalenia  procesów produkcyjnych oraz optymalizacji łańcucha dostaw z wykorzystaniem narzędzi Lean Management
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant  projektów wdrożeniowych z zakresu inżynierii procesu i zarządzania produkcją:  wcześniej m.in. Inżynier Procesu, Lider Nowych Uruchomień , Kierownik Działu Optymalizacji Procesów Produkcyjnych, oraz Menedżer Lean

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • przykładowe karty Kamishibai w wersji elektronicznej
 • przykłady rozwiązań systemu
 • procedury obsługi systemu
 • podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cennik

Cena szkolenia: 900 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.