Metoda FRIS® –„miękkie” wsparcie w procesie zmiany lub/i transformacji Lean w firmie – ONLINE

Wprowadzanie zmiany w firmie, a zwłaszcza tak kompleksowej zmiany, jaką jest transformacja Lean, wymaga nie tylko wiedzy merytorycznej i „twardych” narzędzi, ale także zadbania o tak zwany obszar „miękki”, związany bezpośrednio z ludźmi.
Metoda FRIS® w oparciu o wyniki badań naukowych, dostarcza informacji na temat różnych Stylów Myślenia – Zawodników, Wizjonerów, Partnerów i Badaczy. Sprawdziliśmy – to bardzo użyteczna wiedza, także na polu leanowym. Pomaga, by łagodnie i „miękko” przejść przez transformację Lean i zmiany w firmie.
FRIS® to narzędzie diagnostyczno-rozwojowe. Ułatwia przygotowanie ludzi na nadchodzące zmiany, zadbanie o ich różnorodne potrzeby w procesie transformacji, dostarcza liderom wiedzy o sobie, o potencjale zespołu i doskonale sprawdza się w kontekście zarządzania innymi w zmianie.

Celem szkolenia jest przekazanie Ci wiedzy jak praktycznie korzystać z FRIS®, dzięki czemu dowiesz się czego potrzebują ludzie na etapie rozpoczęcia działań transformacyjnych oraz w trakcie ich realizacji, co zwiększy szansę na dobrą współpracę w procesie zmiany.

.


Korzyści ze szkolenia

 • W oparciu o Model FRIS® poznasz Style Myślenia i Działania, zrozumiesz czego dotyczą poznawcze różnice między ludźmi i jakie to ma praktyczne znaczenie
 • Dowiesz się, w jaki sposób skutecznie angażować ludzi, uwzględniając ich naturalne predyspozycje i potrzeby
 • Nauczysz się, jak efektywnie komunikować się z osobami o różnych Stylach Myślenia
 • Rozwiniesz umiejętność korzystania z zasobów Zawodników, Badaczy, Partnerów i Wizjonerów, aby osiągać najwyższą efektywność w obliczu wyzwań
 • Uzyskasz praktyczne wskazówki, jak powinieneś podchodzić do rozwiązywania aktualnych problemów, wykorzystując potencjał własny oraz zespołu

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Co to jest FRIS®?
 • Styl Myślenia i Styl Działania – co z tego wynika w praktyce?
 • Kim są Zawodnicy, Partnerzy, Wizjonerzy i Badacze i jakim potencjałem dysponują?
 • „Ludzie z czterech różnych planet” czyli jak się skutecznie komunikować?
 • „Długie ogony”, czyli w jaki sposób zwiększyć własną skuteczność w relacjach z innymi?
 • Co to jest Proces FRIS® ,czyli jak świadomie korzystać z potencjału własnego i zespołowego?
 • FRIS® w procesie transformacji/zmiany w firmie, czyli jak zwiększyć szanse na współpracę i zaangażowanie ludzi?

Grupa docelowa

 • Właściciele firm
 • Dyrektorzy i Specjaliści HR
 • HR Managerowie
 • HR Biznes Partnerzy
 • Szefowie Działów i Managerowie
 • Lean Managerowie
 • Liderzy i Koordynatorzy Lean
 • Kierownicy obszarów odpowiedzialni za rozwój pracowników

Forma szkolenia

Zadania indywidualne, autodiagnoza, zadania w zespołach, prezentacje multimedialne, dyskusje, case study

Prowadzący szkolenie

Anna Worsztynowicz

Konsultant i Coach LeanQ Team

 • kilka tysięcy godzin wykładów i warsztatów z zakresu psychologii, psychologii w biznesie i coachingu; ponad 1500 godzin w relacji „jeden na jeden” jako coach i trener FRIS®, w tym ponad 500 godzin indywidualnej pracy z kadrą menedżerską w projektach LeanQ Team
 • doświadczenie w pracy psychologa i coacha menedżerów, CEO, członków zarządów oraz właścicieli firm z branż produkcyjnych, usługowych, edukacyjnych, związanych ze zdrowiem.
 • specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji osobistych i społecznych menedżerów oraz efektywnej współpracy zespołów zarządzających
 • w ciągu ostatnich 25 lat m.in. psycholog praktyk, PhD, wykładowca akademicki na kilku uczelniach wyższych, menedżer kierunku Psychologia w biznesie w WSB Gdańsk, trener umiejętności psychospołecznych i mentor coach
 • autorka publikacji z tematyki psychologii i coachingu; posiada międzynarodowe certyfikaty Erickson Professional Coach (Erickson College International) oraz Associate Certified Coach (ICF) oraz certyfikat Europejskiej Szkoły Trenerów Grupy SET
 • Certyfikowany Trener i Partner FRIS®

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (plik PDF)
 • Dodatkowe materiały FRIS®

Cennik

Cena: 700 zł netto/os.

Czego nie gwarantujemy podczas szkolenia on-line?

 • Dużej wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami w przerwach szkolenia
 • Pełnej współpracy uczestników przy wykonywaniu zadań
 • Kontaktu wzrokowego ze wszystkimi uczestnikami, co utrudnia angażowanie
 • Wspólnej kawy w realu 🙂