Planowanie i kontrola pracy zespołu produkcyjnego, czyli jak lider organizuje pracę podległych mu pracowników

Osiąganie celów stawianych liderowi przez kierownictwo może być osiągane poprzez “pchanie kolanem”, ale przecież nie chodzi o to, by uzyskiwać nietrwałe rezultaty. A gdyby tak lider potrafił wspólnie z zespołem przeanalizować największe przeszkody w osiąganiu celu? Gdyby wspólnie z pracownikami szukał rozwiązań i wypracowywał standardy pracy? Gdyby wypracowane standardy stały się podstawą rozwoju kompetencji pracowników? I gdyby jeszcze wspólnie monitorowali skuteczność podejmowanych działań, by móc je na bieżąco korygować? Z pewnością zwiększyłoby to szanse lidera na osiąganie trwałych wyników przez jego zespół.

Podczas warsztatu uczestnicy będą – na bazie symulacji procesu produkcyjnego – doświadczać i projektować rozwiązania, które pomogą osiągać im trwałe rezultaty w codziennej pracy.

Szkolenie prowadzone na bazie Gra Kaizen: Lean Koparka®

Date of training

25-26.07.2024


Training hours

czw. 9:00 – 16:00
pt. 8:00 – 15:00


Place of training

Gdańsk


Korzyści ze szkolenia

 • Zapoznasz się z kategoriami strat, które Lider na bieżąco identyfikuje w swoich procesach oraz narzędzia do ich skutecznej eliminacji
 • Poznasz metody zarządzania efektywnością pracy zespołu
 • Rozwiniesz umiejętności zarządzania informacją w obszarze produkcji
 • Uświadomisz sobie swój wpływ na wiedzę, umiejętności i postawy nowozatrudnionych pracowników
 • Poznasz praktyczne narzędzia wspomagających pracę lidera z podległym zespołem
 • Zdobędziesz umiejętności definiowania możliwości produkcyjnych i przydziału zadań poszczególnym pracownikom.
 • Zrozumiesz wskaźniki, według których lider może sprawnie ocenić pracę pracowników
 • Poznasz efektywne metody identyfikowania problemów w codziennej pracy
 • Zrozumiesz zasady wdrażania i rozwoju pracowników
 • Zapoznasz się z elementami matrycy kompetencji
 • Wymienisz się swoimi doświadczeniami z pozostałymi uczestnikami szkolenia

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do Lean Management
  • 10 zasad KAIZEN
  • 7 typów marnotrawstwa
  • Kategorie czynności dodających wartości, nie dodających wartości i niezbędnych niedodających wartości
  • Narzędzia do identyfikacji i eliminacji strat
 • Eliminacja dysfunkcji pracy zespołowej
  • W jaki sposób wpracować wartości zespołu, które zmieniają kulturę organizacji?
  • Jak stosować wypracowane w zespole wartości w codziennej pracy?
  • Czym jest profil konfliktu i jak wpływa na zachowania zespołu?
 • Mierzenie efektywności pracy zespołu
  • Główne wskaźniki oceny pracy zespołu jako narzędzie komunikowania wymagań
  • Częstotliwość pomiaru. Czy ma to znaczenie?
  • Jak prawidłowo określić poziom celu do osiągnięcia przez zespół?
  • Cele zespołowe czy indywidualnie?
 • Rola standaryzacji pracy w ustalaniu oczekiwań względem pracowników
  • Czym jest standaryzacja pracy?
  • Co to jest metoda pracy, jak ją zdefiniować i jak zapisać?
  • Jak przekonać do stosowania standardu?
 • Organizacja pracy
  • Właściwy przydział pracy. Co to znaczy i do czego służy Yamazumi?
  • Balansowanie obciążeń, czyli pracownik jako ten, który decyduje o rytmie przepływu i wydajności obszaru.
  • Scenariusze pracy, jako metoda szybkiego dostosowania zespołu do zmieniającego się zapotrzebowania.
 • Standaryzacja procesów
  • Jaką funkcję spełniają standardy i co staje się możliwe dzięki ich zastosowaniu?
  • Jak stworzyć służący firmie i pracownikom standard pracy?
  • Jak aktualizować obowiązujące standardy?
  • W jaki sposób wykorzystując standardy pracy i technikę TWI szybko wdrożyć pracownika do nowej pracy?
 • Zarządzanie elastycznością pracowników
  • Matryca kompetencji – kluczowe elementy,
  • Jak wykorzystywać informacje z Matrycy kompetencji w codziennej pracy z zespołem?
  • W jaki sposób tworzy się ścieżki rozwoju pracowników w pracowników?
  • Jak określić liczbę i poziom kompetencji jakich potrzebuje Lider aby proces był odporny na zakłócenia?

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli Liderzy Zespołów
 • Kierownicy produkcji
 • Mistrzowie i Brygadziści
 • Członkowie zespołów doskonalących
 • Szefowie działów

Forma szkolenia

Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, warsztat szkoleniowy, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne, Gra Kaizen: Lean Koparka®, case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń.

Prowadzący szkolenie

Piotr Bielawski

Konsultant i Trener LeanQ Team

 • kilkadziesiąt warsztatów wdrożeniowych z zakresu Lean Leadership, Lean Management i ScrumLean
 • w ciągu ostatnich kilkunastu lat project manager w projektach z zakresu doskonalenia efektywności procesów produkcyjnych oraz budowy kultury ciągłego doskonalenia,  Szef Działu Lean, Szef Działu Planowania, Dyrektor produkcji, Dyrektor Operacyjny
 • doświadczenie w firmach produkcyjnych m.in. poligraficznych i opakowaniowych, mechanicznych, budowy narzędzi oraz usługowych m. in. w edukacji
 • specjalizuje się w analizie i doskonaleniu procesów produkcyjnych, Wizualnym zarządzaniu wynikami, zarządzaniu projektami, TWI, Lean Lidership, Zarządzaniu Utrzymaniem Ruchu, projektowaniu i zarządzaniu procesami, optymalizacji kosztów wytworzenia

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia w formacie PDF
 • Wykres balansowania obciążeń YAMAZUMI ( plik xls.)
 • Arkusz do rejestracji strat w procesie do analizy PRARETO ( plik xls.)
 • Arkusz Podziału Pracy( plik xls.)
 •  Wartości zespołu (wypracowane podczas szkolenia)
 • Scenariusze pracy (wypracowane podczas szkolenia)
 • Matryca kompetencji (wypracowana podczas szkolenia)
 • Stopnie ryzyka (wypracowane podczas szkolenia)
 • Ścieżka rozwoju pracownika (wypracowane podczas szkolenia)
 • Arkusz Podziału Pracy (wypracowany podczas szkolenia)
 • Egzaminy weryfikujące poziom kompetencji (wypracowane podczas szkolenia)

Cennik

Cena: 1900 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Szkolenie należy do programu “Szkoła Lidera Produkcji”, składającego się z trzech niezależnych warsztatów szkoleniowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu

Szkoła Lidera Produkcji

Organizacja pracy lidera produkcji

29-30.08.2024 Gdańsk
More

Szkoła Lidera Produkcji

Zarządzanie pracownikami przez lidera produkcji

19-20.09.2024 Gdańsk
More

Szkolenie realizowane w ramach kursu Szkoła Lidera Produkcji. Potwierdzenie rejestracji na pojedyncze szkolenie nastąpi, gdy pozostaną wolne miejsca, niewykorzystane przez uczestników całego kursu.