Program Pomysłów Pracowniczych

Firmy coraz częściej oczekują od pracowników nie tylko realizacji codziennych obowiązków, ale  również zaangażowania w ciągłe doskonalenie. Skutecznym i często stosowanym rozwiązaniem jest wdrożenie Programu Pomysłów Pracowniczych (PPP), który definiuje zasady i cały proces od zgłoszenia pomysłu poprzez jego realizację.

Celem szkolenia jest nie tylko przedstawienie Ci zasad tworzenia programów pomysłów pracowniczych, ale też wskazanie na bariery i błędy, które mogą sprawić, że firmowy program nie spełni Twoich oczekiwań.

Warsztat odbędzie się na terenie firmy J.S. Hamilton, dzięki czemu uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć funkcjonowanie narzędzi lean w realnym środowisku i poznać najlepsze praktyki wdrożeniowe


Korzyści ze szkolenia

 • Pogłębisz wiedzę na temat różnych programów angażowania pracowników
 • Zobaczysz skuteczne wdrożenia PPP w firmie na przykładzie firmy J.S. Hamilton
 • Poznasz główne składowe programów sugestii pracowniczych
 • Zdobędziesz umiejętności skutecznego wdrażania PPP w firmie
 • Poznasz zasady doboru sposobów nagradzania za wdrożone pomysły
 • Opracujesz praktyczne narzędzia, dokumenty i kryteria ocen dla PPP, które później będziesz mógł z powodzeniem wykorzystać w codziennej pracy
 • Zapoznasz się z największymi ograniczeniami i barierami we wdrażaniu PPP
 • Rozwiniesz umiejętności kalkulacji kosztów PPP
 • Zrozumiesz rolę kadry managerskiej w programach angażowania pracowników

Szczegóły dot. szkolenia

Program szkolenia

 • Cele, oczekiwania i korzyści wynikające z PPP. Po co wprowadzać ustandaryzowany program zamiast intuicyjnego angażowania ludzi do zgłaszania pomysłów?
 • Główne składowe programów angażowania pracowników. Czego nie może zabraknąć w programie, a co jest zbędną biurokracją?
 • Grupa docelowa dla PPP. Kto powinien brać udział w zgłaszaniu pracowniczych sugestii?
 • Przygotowanie do wdrożenia programu sugestii pracowniczych. Jak rozpocząć aktywizowanie pracowników, by „nie spalić” pomysłu już na początku?
 • Rola kadry managerskiej w PPP. Czy managerowie potrafią osłabić entuzjazm nawet najbardziej aktywnych pracowników?
 • Przykłady różnych programów angażowania pracowników. Jak łatwo i skutecznie zniszczyć program przez zły regulamin?
 • Zasady wynagradzania za pomysły. Kogo i jak wynagradzać za nowe pomysły i czy na pewno pieniądze są najlepszym motywatorem?
 • Stosowane dokumenty i narzędzia. Czy skuteczny program zafunkcjonuje bez monitorowania jego przebiegu?
 • Zespoły oceniające oraz kryteria oceny pomysłów. Kto powinien oceniać pomysły i czy potrzebne są do tego wskaźniki?
 • Powiązanie PPP z innymi narzędziami angażowania pracowników w ciągłe doskonalenie. Czy program pomysłów pracowniczych to jedyna metoda motywowania pracowników?
 • Główne bariery wdrożeniowe Programu Pomysłów Pracowniczych. Jak w dziesięciu krokach sprawić, by nasz program nie zadziałał?

Grupa docelowa

 • Szefowie Działów i Managerowie
 • Szefowie HR
 • Pracownicy Działu Zasobów Ludzkich
 • Managerowie i Liderzy Lean
 • Pełnomocnicy ds. Zarządzania Jakością
 • Koordynatorzy Ciągłego Doskonalenia
 • Członkowie zespołów Lean/Kaizen

Forma szkolenia

Warsztat szkoleniowy, zadania w zespołach, case – study, analiza przykładów, prezentacje multimedialne, obserwacja rozwiązań w firmie J.S. Hamilton, dyskusje i wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie

Szymon Włodarski

Konsultant i Project Manager LeanQ Team

 • kilkadziesiąt warsztatów i wdrożeń z zakresu Lean Service
 • doświadczenie doradcze m.in. w customer service, customer experience, centrach usług wspólnych, centrach obsługi klienta, elektronice konsumenckiej oraz logistyce serwisowej
 • specjalizuje się w analizie i doskonaleniu procesów usługowych, budowaniu i doskonaleniu strategii w oparciu o nowoczesne metody pozyskiwania i analizy głosu klienta oraz zarządzaniu wynikami przedsiębiorstwa oraz zarządzaniu projektami
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant projektów  szkoleniowych i wdrożeniowych z zakresu: doskonalenia procesów usługowych, transformacji strategii Customer Experience oraz New Product Introduction; wcześniej m.in. Global Lean Champion, Project Manager R&D i  Business Transformation Consultant w międzynarodowym środowisku globalnych korporacji

Andrzej Biziuk

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający i Konsultant LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń oraz warsztatów z zakresu zarządzania zespołem, organizacji pracy liderów,  programów sugestii pracowniczych, design thinking oraz treningu trenerów
 • doświadczenie zawodowe oraz doradcze w firmach usługowych, produkcyjnych i handlowych z branży m.in. kosmetycznej, papierniczej, FMCG, poligraficznej, spożywczej, dystrybucyjnej i meblarskiej
 • specjalizuje się w narzędziach miękkich wspierających wdrożenie Lean Management (LM) oraz narzędziach LM wspomagających zarządzanie wynikami i zespołami
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant projektów rozwojowych z zakresu LM; wcześniej Dyrektor Handlowy, Szef Zespołu Trenerów oraz Dyrektor Zarządzający w firmach usługowych i produkcyjnych
 • wykładowca Lean Management na studiach podyplomowych Politechniki Gdańskiej i WSB; współtwórca programów szkoleniowych Akademia Lean Managera oraz Szkoła Lidera Produkcji

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Draft przykładowego Regulaminu PPP
 • Przykładowy wniosek zgłaszania pomysłów
 • Kalkulacja budżetu dla PPP
 • Przykładowy system nagradzania za pomysły
 • Domek motywacji w PPP
 • Podsumowanie warsztatu (prezentacja w pliku PDF przesłana uczestnikom po szkoleniu)

Cennik

Cena szkolenia: 1900 zł netto/os.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Szkolenie należy do programu “REALia LEAN – cykl szkoleń na terenie fabryk”, składającego się z czterech 2-dniowych warsztatów szkoleniowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi sesjami z tego cyklu

Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia zakwalifikowania uczestnika na szkolenie, z powodu ograniczeń wynikających z organizowania  warsztatu na terenie fabryki.