REALia LEAN – cykl szkoleń na terenie firm

Zapraszamy do uczestnictwa w nowej edycji cyklu szkoleń na terenie firm – REALia LEAN.
Z transformacji lean management korzysta w Polsce coraz więcej firm. Można przekornie napisać, że trudno dziś znaleźć liczące się przedsiębiorstwa odnoszące rynkowy sukces, które – w mniejszym lub większym stopniu – nie korzystają ze „skrzynki narzędziowej” lean.
Czy zawsze z sukcesem?

Na pewno w każdej firmie, której bliskie jest ciągłe doskonalenie, spotkamy się nie tylko z szybkimi pozytywnymi rezultatami, ale również usłyszymy o wyzwaniach, błędach, barierach i ograniczeniach, które trzeba było wcześniej pokonać.
Dlatego przygotowaliśmy nową edycję szkoleń warsztatowych – już nie tylko na terenie fabryk, ale i firm usługowych – podczas których skoncentrujemy uwagę nie tylko na poprawnym stosowaniu metod i narzędzi lean. Skupimy się też na wymianie doświadczeń między uczestnikami spotkań, a przede wszystkim pokażemy, na przykładzie konkretnych firm, rezultaty, jakie osiągają dzięki strategii lean.
Pokażemy też drogę, nie zawsze „prostą”, którą przeszli, by dziś mogli zaliczać się do grona, którym doskonałość operacyjna nie jest obca.


Opinie uczestników szkoleń na terenie firm


Korzyści z udziału w szkoleniach REALia LEAN:

 • zdobycie najnowszej wiedzy, uzyskanej przez nasz zespół podczas 20 lat doświadczeń wdrożeniowych w Polsce i w Europie
 • poznanie teorii, ale i najlepszych praktyk stosowania wybranych metod i narzędzi lean
 • konfrontacja własnych doświadczeń z przykładami efektywnych transformacji lean

 • nawiązanie relacji i wymiana doświadczeń między uczestnikami szkoleń, reprezentującymi różne firmy i branże
 • zapoznanie się ze stosowaniem strategii lean w konkretnych obszarach odwiedzanych firmach
 • poznanie ćwiczeń i zadań szkoleniowych, ułatwiających zrozumienie wybranych metod i narzędzi ciągłego doskonalenia

Szczegóły dotyczące cyklu

Program cyklu

Cykl REALia LEAN składa się z 2-dniowych szkoleń na terenie wybranych fabryk w Polsce:

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy operacyjni firm produkcyjnych
 • Managerowie działów firm produkcyjnych
 • Specjaliści  i Koordynatorzy Lean
 • Managerowie odpowiedzialni za rozwój i doskonałość operacyjną
 • Specjaliści ds. Lean Manufacturing/Kaizen/Ciągłego doskonalenia
 • Liderzy produkcji
 • HR

Forma szkoleń

Warsztaty szkoleniowe, gry symulacyjne, case- study, dyskusje, ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń, zwiedzanie firm

Prowadzący szkolenia

Andrzej Biziuk

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający i Konsultant LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń oraz warsztatów z zakresu zarządzania zespołem, organizacji pracy liderów,  programów sugestii pracowniczych, design thinking oraz treningu trenerów
 • doświadczenie zawodowe oraz doradcze w firmach usługowych, produkcyjnych i handlowych z branży m.in. kosmetycznej, papierniczej, FMCG, poligraficznej, spożywczej, dystrybucyjnej i meblarskiej
 • specjalizuje się w narzędziach miękkich wspierających wdrożenie Lean Management (LM) oraz narzędziach LM wspomagających zarządzanie wynikami i zespołami
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant projektów rozwojowych z zakresu LM; wcześniej Dyrektor Handlowy, Szef Zespołu Trenerów oraz Dyrektor Zarządzający w firmach usługowych i produkcyjnych
 • wykładowca Lean Management na studiach podyplomowych Politechniki Gdańskiej i WSB; współtwórca programów szkoleniowych Akademia Lean Managera oraz Szkoła Lidera Produkcji

Maciej Worsztynowicz

Konsultant i Project Manager LeanQ Team

 • kilkaset szkoleń i warsztatów z zakresu Lean Management (LM)
 • doświadczenie doradcze  w przemyśle m.in.  motoryzacyjnym, elektronicznym,  mechanicznym, obróbki tworzyw sztucznych i spożywczym
 • specjalizuje się w optymalizacji i doskonaleniu procesów w oparciu o Value Stream Mapping (VSM), realizacji projektów wdrożeniowych z zakresu doskonalenia  procesów produkcyjnych oraz optymalizacji łańcucha dostaw z wykorzystaniem narzędzi Lean Management
 • w ciągu ostatnich lat lider i konsultant  projektów wdrożeniowych z zakresu inżynierii procesu i zarządzania produkcją:  wcześniej m.in. Inżynier Procesu, Lider Nowych Uruchomień , Kierownik Działu Optymalizacji Procesów Produkcyjnych, oraz Menedżer Lean

Piotr Bielawski

Konsultant i Trener LeanQ Team

 • kilkadziesiąt warsztatów wdrożeniowych z zakresu Lean Leadership, Lean Management i ScrumLean
 • w ciągu ostatnich kilkunastu lat project manager w projektach z zakresu doskonalenia efektywności procesów produkcyjnych oraz budowy kultury ciągłego doskonalenia,  Szef Działu Lean, Szef Działu Planowania, Dyrektor produkcji, Dyrektor Operacyjny
 • doświadczenie w firmach produkcyjnych m.in. poligraficznych i opakowaniowych, mechanicznych, budowy narzędzi oraz usługowych m. in. w edukacji
 • specjalizuje się w analizie i doskonaleniu procesów produkcyjnych, Wizualnym zarządzaniu wynikami, zarządzaniu projektami, TWI, Lean Lidership, Zarządzaniu Utrzymaniem Ruchu, projektowaniu i zarządzaniu procesami, optymalizacji kosztów wytworzenia

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkoleń

 • lista przekazanych materiałów wyszczególniona w opisie szkoleń, wchodzących w skład cyklu

Cennik

Cena pojedynczego 2-dniowego szkolenia: 1900 zł netto/os.

Cena za cały cykl (cztery 2-dniowe szkolenia): 6800 zł netto/os. Kupując cały cykl zyskujesz rabat 800 zł netto.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • materiały szkoleniowe
 • zwiedzanie wybranych obszarów fabryk
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Cykl REALia LEAN składa się z 2-dniowych warsztatów szkoleniowych.

Poniżej formularz zamówienia na CAŁY CYKL REALia LEAN. W celu zapisania się na pojedyncze szkolenie, należy wypełnić formularz dostępny na stronie każdego ze szkoleń