ACADEMIES AND SCHOOLS

Topic-oriented training cycles for managers (academies) and specialists (schools) are about knowledge and skills grouped by issues related to cost competitiveness challenges that are faced by enterprises worldwide. Our training cycles deliver practical knowledge that is based on our team’s long-standing and diverse experience. Our academies and schools open new vistas and provide implementation guidelines derived from the best-in-class practices. Tasks, exercises, simulations and case studies that are employed during our training seminars are real-life examples that equip you not only with theoretical knowledge but also practical skills. Do not hesitate and take a look at our services!

Akademia lean managera

23.05 - 24.05, Łódź
Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących
25.04 - 26.04, Łódź
Narzędzia zarządzania wynikami przedsiębiorstwa
15.03 - 15.03, Łódź
(Polski) Lean w praktyce: od początku do końca. Warsztat z grą symulacyjną LM.
06.03 - 07.03, Łódź
Decyzje finansowe w doskonaleniu

27.08 - 28.08, Sopot
(Polski) Lean Supply Chain – Modelowanie łańcucha dostaw. Odkrywanie potencjału – Mapowanie strumienia dostaw
02.07 - 03.07, Sopot
(Polski) Lean Supply Chain – Integracja łańcucha dostaw. Od strategii do planu – proces S&OP
26.06 - 26.06, Łódź
(Polski) Lean Supply Chain – Odkrywanie potencjału w łańcuchu dostaw. Narzędzia Lean Management w logistyce

Szkoła lidera produkcji

22.08 - 23.08, Sopot
(Polski) Organizacja pracy lidera produkcji
18.07 - 19.07, Sopot
Organizacja pracy lidera produkcji i jego zespołu
26.09 - 27.09, Sopot
Wizualne Zarządzanie Wynikami i metody rozwiązywania problemów

Szkoła planisty produkcji

16.09 - 17.09, Gdańsk
Prognozowanie i modele planowania
23.10 - 24.10, Gdańsk
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
21.11 - 22.11, Gdańsk
(Polski) Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy

Szkoła utrzymania ruchu

06.12 - 07.12, Gdańsk
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym
08.11 - 09.11, Gdańsk
TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego

Szkoła zakupów i zaopatrzenia

15.10 - 16.10, Gdańsk
(Polski) Zakupy strategiczne, czyli jak skutecznie zarządzać relacjami z dostawcami
14.11 - 15.11, Gdańsk
(Polski) Zakupy operacyjne, czyli jak zoptymalizować poziom zapasów