ACADEMIES AND SCHOOLS

Topic-oriented training cycles for managers (academies) and specialists (schools) are about knowledge and skills grouped by issues related to cost competitiveness challenges that are faced by enterprises worldwide. Our training cycles deliver practical knowledge that is based on our team’s long-standing and diverse experience. Our academies and schools open new vistas and provide implementation guidelines derived from the best-in-class practices. Tasks, exercises, simulations and case studies that are employed during our training seminars are real-life examples that equip you not only with theoretical knowledge but also practical skills. Do not hesitate and take a look at our services!

Akademia lean dla logistyków

27.08 - 28.08, Sopot
(Polski) Mapowanie łańcucha dostaw, czyli jak integrować procesy
02.07 - 03.07, Sopot
(Polski) S&OP jak wyeliminować konflikty międzydziałowe, by realizować strategię firmy
26.06 - 26.06, Łódź
(Polski) Lean w logistyce – zarządzanie łańcuchem dostaw. Warsztat z grą symulacyjną

Akademia lean managera

23.04 - 24.04, Trójmiasto
Narzędzia zarządzania wynikami przedsiębiorstwa
23.05 - 24.05, Trójmiasto
Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących
06.03 - 07.03, Łódź
Decyzje finansowe w doskonaleniu

Szkoła lidera produkcji

26.11 - 27.11, Gdańsk
Wizualne Zarządzanie Wynikami i metody rozwiązywania problemów
22.10 - 23.10, Gdańsk
(Polski) Organizacja pracy lidera produkcji – ONLINE
24.09 - 25.09, Gdańsk
Organizacja pracy lidera produkcji i jego zespołu

Szkoła planisty produkcji

23.10 - 24.10, Gdańsk
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
16.09 - 17.09, Gdańsk
Prognozowanie i modele planowania

Szkoła utrzymania ruchu

06.12 - 07.12, Gdańsk
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym

Szkoła zakupów i zaopatrzenia

23.03 - 24.03, Gdańsk
(Polski) Zakupy operacyjne, czyli jak zoptymalizować poziom zapasów
11.03 - 12.03, Gdańsk
(Polski) Zakupy strategiczne, czyli jak skutecznie zarządzać relacjami z dostawcami