ACADEMIES AND SCHOOLS

Topic-oriented training cycles for managers (academies) and specialists (schools) are about knowledge and skills grouped by issues related to cost competitiveness challenges that are faced by enterprises worldwide. Our training cycles deliver practical knowledge that is based on our team’s long-standing and diverse experience. Our academies and schools open new vistas and provide implementation guidelines derived from the best-in-class practices. Tasks, exercises, simulations and case studies that are employed during our training seminars are real-life examples that equip you not only with theoretical knowledge but also practical skills. Do not hesitate and take a look at our services!

Akademia lean managera

07.01 - 08.01, Łódź
Narzędzia i proces doskonalenia wyników przedsiębiorstwa
15.03 - 15.03, Łódź
(Polski) Lean w praktyce: od początku do końca! Lean w procesach produkcyjnych.
25.04 - 26.04, Łódź
Narzędzia zarządzania wynikami przedsiębiorstwa
23.05 - 24.05, Łódź
Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących
27.06 - 28.06, Łódź
Decyzje finansowe w doskonaleniu

Szkoła lidera produkcji

10.01 - 11.01, Gdańsk
Organizacja pracy lidera produkcji i jego zespołu
14.02 - 15.02, Gdańsk
(Polski) Organizacja pracy lidera produkcji
07.03 - 08.03, Gdańsk
Wizualne Zarządzanie Wynikami i metody rozwiązywania problemów

Szkoła planisty produkcji

13.12 - 14.12, Gdańsk
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji
22.11 - 23.11, Gdańsk
(Polski) Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy. Dodatkowy termin!
15.11 - 16.11, Gdańsk
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy
25.10 - 26.10, Gdańsk
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
27.09 - 28.09, Gdańsk
Prognozowanie i modele planowania

Szkoła utrzymania ruchu

06.12 - 07.12, Gdańsk
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym
08.11 - 09.11, Gdańsk
TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego
17.01 - 18.01, Gdańsk
Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu

Szkoła zakupów i zaopatrzenia

17.05 - 18.05, Gdańsk
(Polski) Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby zakupów i zaopatrzenia
12.04 - 13.04, Gdańsk
(Polski) Zarządzanie zakupami
15.03 - 16.03, Gdańsk
(Polski) Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania