ACADEMIES AND SCHOOLS

Topic-oriented training cycles for managers (academies) and specialists (schools) are about knowledge and skills grouped by issues related to cost competitiveness challenges that are faced by enterprises worldwide. Our training cycles deliver practical knowledge that is based on our team’s long-standing and diverse experience. Our academies and schools open new vistas and provide implementation guidelines derived from the best-in-class practices. Tasks, exercises, simulations and case studies that are employed during our training seminars are real-life examples that equip you not only with theoretical knowledge but also practical skills. Do not hesitate and take a look at our services!

Akademia lean managera

25.04 - 26.04, Łódź
Narzędzia zarządzania wynikami przedsiębiorstwa
15.03 - 15.03, Łódź
(Polski) Lean w praktyce: od początku do końca. Warsztat z grą symulacyjną LM.
23.05 - 24.05, Łódź
Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących
27.06 - 28.06, Łódź
Decyzje finansowe w doskonaleniu

26.06 - 26.06, Łódź
(Polski) Lean Supply Chain – Odkrywanie potencjału w łańcuchu dostaw. Narzędzia Lean Management w logistyce
11.07 - 12.07, Sopot
(Polski) Lean Supply Chain – Integracja łańcucha dostaw. Od strategii do planu – proces S&OP
27.08 - 28.08, Sopot
(Polski) Lean Supply Chain – Modelowanie łańcucha dostaw. Odkrywanie potencjału – Mapowanie strumienia dostaw

Szkoła lidera produkcji

18.07 - 19.07, Sopot
Organizacja pracy lidera produkcji i jego zespołu
22.08 - 23.08, Sopot
(Polski) Organizacja pracy lidera produkcji
19.09 - 20.09, Sopot
Wizualne Zarządzanie Wynikami i metody rozwiązywania problemów

Szkoła planisty produkcji

26.09 - 27.09, Gdańsk
Prognozowanie i modele planowania
24.10 - 25.10, Gdańsk
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
21.11 - 22.11, Gdańsk
(Polski) Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy

Szkoła utrzymania ruchu

06.12 - 07.12, Gdańsk
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym
08.11 - 09.11, Gdańsk
TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego

Szkoła zakupów i zaopatrzenia

17.05 - 18.05, Gdańsk
(Polski) Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby zakupów i zaopatrzenia
12.04 - 13.04, Gdańsk
(Polski) Zarządzanie zakupami
15.03 - 16.03, Gdańsk
(Polski) Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania