ACADEMIES AND SCHOOLS

Topic-oriented training cycles for managers (academies) and specialists (schools) are about knowledge and skills grouped by issues related to cost competitiveness challenges that are faced by enterprises worldwide. Our training cycles deliver practical knowledge that is based on our team’s long-standing and diverse experience. Our academies and schools open new vistas and provide implementation guidelines derived from the best-in-class practices. Tasks, exercises, simulations and case studies that are employed during our training seminars are real-life examples that equip you not only with theoretical knowledge but also practical skills. Do not hesitate and take a look at our services!

Akademia lean managera

22.02 - 23.02, Gdańsk
Narzędzia i proces doskonalenia wyników przedsiębiorstwa
22.03 - 23.03, Gdańsk
Decyzje finansowe w doskonaleniu
19.04 - 20.04, Gdańsk
Narzędzia zarządzania wynikami przedsiębiorstwa
24.05 - 25.05, Gdańsk
Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących

Szkoła lidera produkcji

19.12 - 20.12, Gdańsk
Organizacja pracy lidera produkcji i jego zespołu
18.01 - 19.01, Gdańsk
(Polski) Organizacja pracy lidera produkcji
15.02 - 16.02, Gdańsk
Wizualne Zarządzanie Wynikami i metody rozwiązywania problemów

Szkoła planisty produkcji

11.12 - 12.12, Gdańsk
(Polski) Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy. Dodatkowy termin!
07.12 - 08.12, Gdańsk. Brak miejsc! Dodatkowy termin 11-12.12!
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy
16.11 - 17.11, Gdańsk
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
19.10 - 20.10, Gdańsk
Prognozowanie i modele planowania
11.01 - 12.01, Gdańsk
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji

Szkoła utrzymania ruchu

14.12 - 15.12, Gdańsk
Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu
23.11 - 24.11, Gdańsk
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym
26.10 - 27.10, Gdańsk
TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego

Szkoła zakupów i zaopatrzenia

15.03 - 16.03, Gdańsk
(Polski) Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania
12.04 - 13.04, Gdańsk
(Polski) Zarządzanie zakupami
17.05 - 18.05, Gdańsk
(Polski) Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby zakupów i zaopatrzenia