OPEN TRAININGS

Training for employees of different companies – knowledge,experience sharing and inspiration for improvement in the form of propietary simulation games,exercises and case studies based on LeanQ Team extensive experience.

24.09 - 25.09, Gdańsk
Organizacja pracy lidera produkcji i jego zespołu
08.10 - 09.10, Gdańsk
Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu
22.10 - 23.10, Gdańsk
(Polski) Organizacja pracy lidera produkcji
04.11 - 05.11, Gdańsk
(Polski) Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy.
26.11 - 27.11, Gdańsk
Wizualne Zarządzanie Wynikami i metody rozwiązywania problemów
03.12 - 04.12, Gdańsk
TWI – Skuteczne i szybkie wdrażanie pracowników do nowej pracy
17.12 - 18.12, Gdańsk
(Polski) Problem Solving – metody systematycznego i skutecznego rozwiązywania problemów
Ask about the timing
Trening Trenerów Wewnętrznych
Ask about the timing
(Polski) Poka-Yoke – metoda zapobiegania błędom w procesie – ONLINE
Ask about the timing
(Polski) Program Pomysłów Pracowniczych – ONLINE
Ask about the timing
(Polski) Kamishibai – skuteczna metoda upraszczania audytów i wdrażania nowych standardów – ONLINE
Ask about the timing
(Polski) Improvement Kata – ONLINE
Ask about the timing
(Polski) Bezpieczeństwo pracy w czasie kryzysu – ONLINE
Ask about the timing
(Polski) HOSHIN KANRI – realizacja strategii przez kaskadowanie celów – ONLINE
Ask about the timing
(Polski) WHY LEAN? ONLINE
Ask about the timing
(Polski) PFMEA – metoda redukcji kosztów złej jakości – ONLINE
Ask about the timing
(Polski) Eliminacja dysfunkcji pracy zespołowej – ONLINE
Ask about the timing
(Polski) Matryca kompetencji na czas turbulencji – ONLINE
Ask about the timing
(Polski) 5S – eliminacja marnotrawstwa w czasach zarazy – ONLINE
Ask about the timing
(Polski) Elastyczne zarządzanie zapasami w czasach turbulencji – ONLINE
Ask about the timing
(Polski) System rozwiązywania problemów – ONLINE
Ask about the timing
(Polski) ScrumLean na czas kryzysu – ONLINE
Ask about the timing
(Polski) Mapowanie procesów usługowych – ONLINE
Ask about the timing
(Polski) Wizualne Zarządzanie Wynikami w czasach zarazy – ONLINE
Ask about the timing
(Polski) Metoda TWI w czasach kryzysu – ONLINE
Ask about the timing
(Polski) Wskaźnik OEE w czasach turbulencji – ONLINE
Ask about the timing
(Polski) Lean w praktyce: od początku do końca. Warsztat z grą symulacyjną LM.
Ask about the timing
(Polski) Zakupy operacyjne, czyli jak zoptymalizować poziom zapasów
Ask about the timing
Lean w usługach, czyli jak doskonalić procesy biurowe w firmie
Ask about the timing
Narzędzia zarządzania wynikami przedsiębiorstwa
Ask about the timing
(Polski) Zakupy strategiczne, czyli jak skutecznie zarządzać relacjami z dostawcami
Ask about the timing
(Polski) Ciągła poprawa bezpieczeństwa, czyli jak zbliżyć się do świata “zero wypadków”
Ask about the timing
Zarządzanie efektywnością procesów magazynowych
Ask about the timing
(Polski) 5S – eliminacja marnotrawstwa w praktyce
Ask about the timing
Podnoszenie efektywności produkcji z wykorzystaniem wskaźnika OEE
Ask about the timing
(Polski) Matryca kompetencji
Ask about the timing
(Polski) Improvement Kata, czyli jak budować kulturę ciągłego doskonalenia
Ask about the timing
(Polski) Heijunka, czyli planowanie dla zaawansowanych
Ask about the timing
(Polski) Kamishibai – Skuteczna metoda upraszczania audytów i wdrażania nowych standardów
Ask about the timing
(Polski) PFMEA – analiza przyczyn i skutków wad w procesie
Ask about the timing
Kaizen – system ciągłego doskonalenia
Ask about the timing
(Polski) ScrumLean. Skuteczne zarządzanie projektami doskonalącymi
Ask about the timing
(Polski) Voice of the Customer, czyli jak zebrać, zrozumieć i wykorzystać głos klienta zewnętrznego i wewnętrznego w organizacji
Ask about the timing
(Polski) Adaptacja nowych pracowników w firmie
Ask about the timing
TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego
Ask about the timing
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy
Ask about the timing
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
Ask about the timing
Prognozowanie i modele planowania
Ask about the timing
(Polski) Mapowanie łańcucha dostaw, czyli jak integrować procesy
Ask about the timing
(Polski) S&OP jak wyeliminować konflikty międzydziałowe, by realizować strategię firmy
Ask about the timing
(Polski) Lean w logistyce – zarządzanie łańcuchem dostaw. Warsztat z grą symulacyjną
Ask about the timing
Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących
Ask about the timing
One-piece-flow – System ciągłego przepływu
Ask about the timing
Decyzje finansowe w doskonaleniu
Ask about the timing
Program Pomysłów Pracowniczych
Ask about the timing
Narzędzia i proces doskonalenia wyników przedsiębiorstwa
Ask about the timing
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji
Ask about the timing
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym
Ask about the timing
Projektowanie gier symulacyjnych na potrzeby szkoleniowe firm produkcyjnych
Ask about the timing
(Polski) Problem Solving – metoda systematycznego i skutecznego rozwiązywania problemów. Brak miejsc! Dodatkowy termin 13-14.09!
Ask about the timing
(Polski) Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby zakupów i zaopatrzenia
Ask about the timing
SMED – Skracanie czasów przezbrojeń
Ask about the timing
Planowanie sprzedaży i operacji oraz zakupów
Ask about the timing
(Polski) Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania oraz parametryzacja systemu ERP
Ask about the timing
(Polski) Instruktaż stanowiskowy metodą TWI, czyli jak szybko wdrożyć pracownika do nowej pracy
Ask about the timing
5S – Efektywne i bezpieczne stanowisko pracy
Ask about the timing
Minimalna partia produkcyjna
Ask about the timing
Zarządzanie w łańcuchu dostaw
Ask about the timing
Standaryzacja pracy
Ask about the timing
Zarządzanie zapasami i elastycznością produkcji
Ask about the timing
Planowanie operacyjne produkcji
Ask about the timing
Strategia wdrażania TPM