OPEN TRAININGS

Training for employees of different companies – knowledge,experience sharing and inspiration for improvement in the form of propietary simulation games,exercises and case studies based on LeanQ Team extensive experience.

14.11 - 15.11, Gdańsk
(Polski) Zakupy operacyjne, czyli jak zoptymalizować poziom zapasów
21.11 - 22.11, Gdańsk
(Polski) Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy. Brak miejsc! Dodatkowy termin 28-29.11!
21.11 - 21.11, Gdańsk
(Polski) Voice of the Customer, czyli jak zebrać, zrozumieć i wykorzystać głos klienta zewnętrznego i wewnętrznego w organizacji
28.11 - 29.11, Gdańsk
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy
03.12 - 04.12, Gdańsk
(Polski) Problem Solving – metody systematycznego i skutecznego rozwiązywania problemów
05.12 - 06.12, Gdańsk
Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu
12.12 - 13.12, Gdańsk
Organizacja pracy lidera produkcji i jego zespołu
12.12 - 13.12, Gdańsk
TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego
17.12 - 18.12, Warszawa
(Polski) Adaptacja nowych pracowników w firmie
23.01 - 24.01, Gdańsk
(Polski) Organizacja pracy lidera produkcji
20.02 - 21.02, Gdańsk
Wizualne Zarządzanie Wynikami i metody rozwiązywania problemów
Ask about the timing
TWI – Skuteczne i szybkie wdrażanie pracowników do nowej pracy
Ask about the timing
(Polski) Zakupy strategiczne, czyli jak skutecznie zarządzać relacjami z dostawcami
Ask about the timing
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
Ask about the timing
Zarządzanie efektywnością procesów magazynowych
Ask about the timing
Trening Trenerów Wewnętrznych
Ask about the timing
(Polski) ScrumLean. Skuteczne zarządzanie projektami doskonalącymi
Ask about the timing
Prognozowanie i modele planowania
Ask about the timing
Kaizen – system ciągłego doskonalenia
Ask about the timing
(Polski) Lean Supply Chain – Modelowanie łańcucha dostaw. Odkrywanie potencjału – Mapowanie strumienia dostaw
Ask about the timing
(Polski) Matryca kompetencji
Ask about the timing
Lean w usługach, czyli jak doskonalić procesy biurowe w firmie
Ask about the timing
(Polski) Lean Supply Chain – Integracja łańcucha dostaw. Od strategii do planu – proces S&OP
Ask about the timing
(Polski) Lean Supply Chain – Odkrywanie potencjału w łańcuchu dostaw. Narzędzia Lean Management w logistyce
Ask about the timing
Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących
Ask about the timing
One-piece-flow – System ciągłego przepływu
Ask about the timing
Narzędzia zarządzania wynikami przedsiębiorstwa
Ask about the timing
Podnoszenie efektywności produkcji z wykorzystaniem wskaźnika OEE
Ask about the timing
(Polski) 5S jako narzędzie do podnoszenia efektywności pracy poprzez identyfikację oraz eliminację marnotrawstwa
Ask about the timing
(Polski) Lean w praktyce: od początku do końca. Warsztat z grą symulacyjną LM.
Ask about the timing
Decyzje finansowe w doskonaleniu
Ask about the timing
Program Pomysłów Pracowniczych
Ask about the timing
Narzędzia i proces doskonalenia wyników przedsiębiorstwa
Ask about the timing
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji
Ask about the timing
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym
Ask about the timing
Projektowanie gier symulacyjnych na potrzeby szkoleniowe firm produkcyjnych
Ask about the timing
(Polski) Problem Solving – metoda systematycznego i skutecznego rozwiązywania problemów. Brak miejsc! Dodatkowy termin 13-14.09!
Ask about the timing
(Polski) Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby zakupów i zaopatrzenia
Ask about the timing
SMED – Skracanie czasów przezbrojeń
Ask about the timing
Planowanie sprzedaży i operacji oraz zakupów
Ask about the timing
(Polski) Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania oraz parametryzacja systemu ERP
Ask about the timing
(Polski) Instruktaż stanowiskowy metodą TWI, czyli jak szybko wdrożyć pracownika do nowej pracy
Ask about the timing
5S – Efektywne i bezpieczne stanowisko pracy
Ask about the timing
Minimalna partia produkcyjna
Ask about the timing
Zarządzanie w łańcuchu dostaw
Ask about the timing
Standaryzacja pracy
Ask about the timing
Zarządzanie zapasami i elastycznością produkcji
Ask about the timing
Planowanie operacyjne produkcji
Ask about the timing
Strategia wdrażania TPM
Ask about the timing
Systemy motywacji w kulturze Lean