OPEN TRAININGS

Training for employees of different companies – knowledge,experience sharing and inspiration for improvement in the form of propietary simulation games,exercises and case studies based on LeanQ Team extensive experience.

17.01 - 18.01, Gdańsk
Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu
24.01 - 25.01, Scanfil Poland. Szkolenie na terenie fabryki!
Program Pomysłów Pracowniczych
07.02 - 08.02, Gdańsk
Zarządzanie efektywnością procesów magazynowych
14.02 - 15.02, Gdańsk
(Polski) Organizacja pracy lidera produkcji
19.02 - 20.02, Warszawa
(Polski) Adaptacja nowych pracowników w firmie
07.03 - 08.03, Gdańsk
Wizualne Zarządzanie Wynikami i metody rozwiązywania problemów
15.03 - 15.03, Łódź
(Polski) Lean w praktyce: od początku do końca! Lean w procesach produkcyjnych.
15.03 - 15.03, Łódź
(Polski) Lean w praktyce: od początku do końca! Lean w biurze, usługach i administracji
21.03 - 22.03, Gdańsk
(Polski) ScrumLean. Skuteczne zarządzanie projektami doskonalącymi
28.03 - 29.03, Gdańsk
Trening Trenerów Wewnętrznych
03.04 - 04.04, Gdańsk
(Polski) Problem Solving – metody systematycznego i skutecznego rozwiązywania problemów
11.04 - 12.04, Berker Poland. Szkolenie na terenie fabryki!
(Polski) 5S jako narzędzie do podnoszenia efektywności pracy poprzez identyfikację oraz eliminację marnotrawstwa.
25.04 - 26.04, Łódź
Narzędzia zarządzania wynikami przedsiębiorstwa
09.05 - 10.05, UDS. Szkolenie na terenie fabryki!
Podnoszenie efektywności produkcji z wykorzystaniem wskaźnika OEE
23.05 - 24.05, Łódź
Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących
06.06 - 07.06, Sopot
TWI – Skuteczne i szybkie wdrażanie pracowników do nowej pracy
27.06 - 28.06, Łódź
Decyzje finansowe w doskonaleniu
25.07 - 26.07, Sopot
Lean w usługach, czyli jak doskonalić procesy biurowe w firmie
Ask about the timing
Organizacja pracy lidera produkcji i jego zespołu
Ask about the timing
Narzędzia i proces doskonalenia wyników przedsiębiorstwa
Ask about the timing
Kaizen – system ciągłego doskonalenia
Ask about the timing
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji
Ask about the timing
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym
Ask about the timing
Projektowanie gier symulacyjnych na potrzeby szkoleniowe firm produkcyjnych
Ask about the timing
(Polski) Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy. Dodatkowy termin!
Ask about the timing
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy
Ask about the timing
TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego
Ask about the timing
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
Ask about the timing
Prognozowanie i modele planowania
Ask about the timing
(Polski) Matryca kompetencji
Ask about the timing
(Polski) Problem Solving – metoda systematycznego i skutecznego rozwiązywania problemów. Brak miejsc! Dodatkowy termin 13-14.09!
Ask about the timing
(Polski) Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby zakupów i zaopatrzenia
Ask about the timing
SMED – Skracanie czasów przezbrojeń
Ask about the timing
Planowanie sprzedaży i operacji oraz zakupów
Ask about the timing
(Polski) Voice of the Customer, czyli jak wsłuchać się w głos klienta
Ask about the timing
(Polski) Zarządzanie zakupami
Ask about the timing
(Polski) Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania oraz parametryzacja systemu ERP
Ask about the timing
(Polski) Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania
Ask about the timing
(Polski) Instruktaż stanowiskowy metodą TWI, czyli jak szybko wdrożyć pracownika do nowej pracy
Ask about the timing
5S – Efektywne i bezpieczne stanowisko pracy
Ask about the timing
Minimalna partia produkcyjna
Ask about the timing
Zarządzanie w łańcuchu dostaw
Ask about the timing
Standaryzacja pracy
Ask about the timing
One-piece-flow – System ciągłego przepływu
Ask about the timing
Zarządzanie zapasami i elastycznością produkcji
Ask about the timing
Planowanie operacyjne produkcji
Ask about the timing
Strategia wdrażania TPM
Ask about the timing
Systemy motywacji w kulturze Lean