OPEN TRAININGS

Training for employees of different companies – knowledge,experience sharing and inspiration for improvement in the form of propietary simulation games,exercises and case studies based on LeanQ Team extensive experience.

19.12 - 20.12, Gdańsk
Organizacja pracy lidera produkcji i jego zespołu
11.01 - 12.01, Gdańsk
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji
18.01 - 19.01, Gdańsk
(Polski) Organizacja pracy lidera produkcji
30.01 - 31.01, UDS. Szkolenie na terenie fabryki!
Podnoszenie efektywności produkcji z wykorzystaniem wskaźnika OEE
15.02 - 16.02, Gdańsk
Wizualne Zarządzanie Wynikami i metody rozwiązywania problemów
22.02 - 23.02, Gdańsk
Narzędzia i proces doskonalenia wyników przedsiębiorstwa
15.03 - 16.03, Gdańsk
(Polski) Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania
22.03 - 23.03, Gdańsk
Decyzje finansowe w doskonaleniu
12.04 - 13.04, Gdańsk
(Polski) Zarządzanie zakupami
19.04 - 20.04, Gdańsk
Narzędzia zarządzania wynikami przedsiębiorstwa
17.05 - 18.05, Gdańsk
(Polski) Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby zakupów i zaopatrzenia
24.05 - 25.05, Gdańsk
Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących
Ask about the timing
Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu
Ask about the timing
(Polski) Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy. Dodatkowy termin!
Ask about the timing
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy
Ask about the timing
(Polski) Instruktaż stanowiskowy metodą TWI, czyli jak szybko wdrożyć pracownika do nowej pracy
Ask about the timing
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym
Ask about the timing
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
Ask about the timing
(Polski) Skuteczne metody upraszczania audytów oraz wizualizacji i zarządzania wynikami
Ask about the timing
TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego
Ask about the timing
Prognozowanie i modele planowania
Ask about the timing
TWI – Skuteczne i szybkie wdrażanie pracowników do nowej pracy
Ask about the timing
5S – Efektywne i bezpieczne stanowisko pracy
Ask about the timing
Program Pomysłów Pracowniczych
Ask about the timing
Minimalna partia produkcyjna
Ask about the timing
Lean w usługach, czyli jak doskonalić procesy biurowe w firmie
Ask about the timing
Zarządzanie efektywnością procesów magazynowych
Ask about the timing
(Polski) ScrumLean czyli skuteczne zarządzanie projektami doskonalącymi
Ask about the timing
Kaizen – system ciągłego doskonalenia
Ask about the timing
SMED – Skracanie czasów przezbrojeń
Ask about the timing
Projektowanie gier symulacyjnych na potrzeby szkoleniowe firm produkcyjnych
Ask about the timing
Zarządzanie w łańcuchu dostaw
Ask about the timing
Trening Trenerów Wewnętrznych
Ask about the timing
Standaryzacja pracy
Ask about the timing
One-piece-flow – System ciągłego przepływu
Ask about the timing
Zarządzanie zapasami i elastycznością produkcji
Ask about the timing
Planowanie operacyjne produkcji
Ask about the timing
Planowanie sprzedaży i operacji oraz zakupów
Ask about the timing
Strategia wdrażania TPM
Ask about the timing
Systemy motywacji w kulturze Lean