OPEN TRAININGS

Training for employees of different companies – knowledge,experience sharing and inspiration for improvement in the form of propietary simulation games,exercises and case studies based on LeanQ Team extensive experience.

23.01 - 24.01, Gdańsk
(Polski) Organizacja pracy lidera produkcji
28.01 - 29.01, Gdańsk
(Polski) ScrumLean. Skuteczne zarządzanie projektami doskonalącymi
05.02 - 06.02, Warszawa
(Polski) Adaptacja nowych pracowników w firmie
13.02 - 14.02, Gdańsk
Kaizen – system ciągłego doskonalenia
20.02 - 21.02, Gdańsk
Wizualne Zarządzanie Wynikami i metody rozwiązywania problemów
25.02 - 26.02, Berker Poland. Szkolenie na terenie fabryki!
(Polski) 5S – eliminacja marnotrawstwa w praktyce
04.03 - 05.03, Katowice
(Polski) Ciągła poprawa bezpieczeństwa
12.03 - 13.03, Gdańsk
(Polski) Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy.
18.03 - 18.03, Gdańsk
Lean w usługach, czyli jak doskonalić procesy biurowe w firmie
25.03 - 27.03, Gdańsk
Trening Trenerów Wewnętrznych
16.04 - 17.04, Gdańsk
(Polski) Zakupy operacyjne, czyli jak zoptymalizować poziom zapasów
23.04 - 24.04, Scanfil Poland. Szkolenie na terenie fabryki!
Narzędzia zarządzania wynikami przedsiębiorstwa
14.05 - 15.05, Gdańsk
TWI – Skuteczne i szybkie wdrażanie pracowników do nowej pracy
28.05 - 29.05, Gdańsk
(Polski) Zakupy strategiczne, czyli jak skutecznie zarządzać relacjami z dostawcami
Ask about the timing
Organizacja pracy lidera produkcji i jego zespołu
Ask about the timing
TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego
Ask about the timing
Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu
Ask about the timing
(Polski) Problem Solving – metody systematycznego i skutecznego rozwiązywania problemów
Ask about the timing
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy
Ask about the timing
(Polski) Voice of the Customer, czyli jak zebrać, zrozumieć i wykorzystać głos klienta zewnętrznego i wewnętrznego w organizacji
Ask about the timing
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
Ask about the timing
Prognozowanie i modele planowania
Ask about the timing
(Polski) Lean Supply Chain – Modelowanie łańcucha dostaw. Odkrywanie potencjału – Mapowanie strumienia dostaw
Ask about the timing
(Polski) Matryca kompetencji
Ask about the timing
(Polski) Lean Supply Chain – Integracja łańcucha dostaw. Od strategii do planu – proces S&OP
Ask about the timing
(Polski) Lean Supply Chain – Odkrywanie potencjału w łańcuchu dostaw. Narzędzia Lean Management w logistyce
Ask about the timing
Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących
Ask about the timing
One-piece-flow – System ciągłego przepływu
Ask about the timing
Podnoszenie efektywności produkcji z wykorzystaniem wskaźnika OEE
Ask about the timing
(Polski) Lean w praktyce: od początku do końca. Warsztat z grą symulacyjną LM.
Ask about the timing
Decyzje finansowe w doskonaleniu
Ask about the timing
Program Pomysłów Pracowniczych
Ask about the timing
Zarządzanie efektywnością procesów magazynowych
Ask about the timing
Narzędzia i proces doskonalenia wyników przedsiębiorstwa
Ask about the timing
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji
Ask about the timing
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym
Ask about the timing
Projektowanie gier symulacyjnych na potrzeby szkoleniowe firm produkcyjnych
Ask about the timing
(Polski) Problem Solving – metoda systematycznego i skutecznego rozwiązywania problemów. Brak miejsc! Dodatkowy termin 13-14.09!
Ask about the timing
(Polski) Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby zakupów i zaopatrzenia
Ask about the timing
SMED – Skracanie czasów przezbrojeń
Ask about the timing
Planowanie sprzedaży i operacji oraz zakupów
Ask about the timing
(Polski) Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania oraz parametryzacja systemu ERP
Ask about the timing
(Polski) Instruktaż stanowiskowy metodą TWI, czyli jak szybko wdrożyć pracownika do nowej pracy
Ask about the timing
5S – Efektywne i bezpieczne stanowisko pracy
Ask about the timing
Minimalna partia produkcyjna
Ask about the timing
Zarządzanie w łańcuchu dostaw
Ask about the timing
Standaryzacja pracy
Ask about the timing
Zarządzanie zapasami i elastycznością produkcji
Ask about the timing
Planowanie operacyjne produkcji
Ask about the timing
Strategia wdrażania TPM
Ask about the timing
Systemy motywacji w kulturze Lean