OPEN TRAININGS

Training for employees of different companies – knowledge,experience sharing and inspiration for improvement in the form of propietary simulation games,exercises and case studies based on LeanQ Team extensive experience.

23.05 - 24.05, Łódź
Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących
05.06 - 06.06, Sopot
TWI – Skuteczne i szybkie wdrażanie pracowników do nowej pracy
13.06 - 14.06, Sopot
Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu
26.06 - 26.06, Łódź
(Polski) Lean Supply Chain – Odkrywanie potencjału w łańcuchu dostaw. Narzędzia Lean Management w logistyce
27.06 - 28.06, Łódź
Decyzje finansowe w doskonaleniu
04.07 - 05.07, Sopot
(Polski) Adaptacja nowych pracowników w firmie
11.07 - 12.07, Sopot
(Polski) Lean Supply Chain – Integracja łańcucha dostaw. Od strategii do planu – proces S&OP
18.07 - 19.07, Sopot
Organizacja pracy lidera produkcji i jego zespołu
24.07 - 26.07, Gdańsk
Trening Trenerów Wewnętrznych
25.07 - 26.07, Sopot
Lean w usługach, czyli jak doskonalić procesy biurowe w firmie
22.08 - 23.08, Sopot
(Polski) Organizacja pracy lidera produkcji
26.08 - 26.08, Sopot
(Polski) Matryca kompetencji
27.08 - 28.08, Sopot
(Polski) Lean Supply Chain – Modelowanie łańcucha dostaw. Odkrywanie potencjału – Mapowanie strumienia dostaw
29.08 - 30.08, Sopot
Kaizen – system ciągłego doskonalenia
05.09 - 06.09, Sopot
Zarządzanie efektywnością procesów magazynowych
19.09 - 20.09, Sopot
Wizualne Zarządzanie Wynikami i metody rozwiązywania problemów
26.09 - 27.09, Gdańsk
Prognozowanie i modele planowania
24.10 - 25.10, Gdańsk
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
21.11 - 22.11, Gdańsk
(Polski) Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy
Ask about the timing
(Polski) ScrumLean. Skuteczne zarządzanie projektami doskonalącymi
Ask about the timing
One-piece-flow – System ciągłego przepływu
Ask about the timing
Narzędzia zarządzania wynikami przedsiębiorstwa
Ask about the timing
Podnoszenie efektywności produkcji z wykorzystaniem wskaźnika OEE
Ask about the timing
(Polski) 5S jako narzędzie do podnoszenia efektywności pracy poprzez identyfikację oraz eliminację marnotrawstwa
Ask about the timing
(Polski) Problem Solving – metody systematycznego i skutecznego rozwiązywania problemów
Ask about the timing
(Polski) Lean w praktyce: od początku do końca. Warsztat z grą symulacyjną LM.
Ask about the timing
Program Pomysłów Pracowniczych
Ask about the timing
Narzędzia i proces doskonalenia wyników przedsiębiorstwa
Ask about the timing
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji
Ask about the timing
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym
Ask about the timing
Projektowanie gier symulacyjnych na potrzeby szkoleniowe firm produkcyjnych
Ask about the timing
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy
Ask about the timing
TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego
Ask about the timing
(Polski) Problem Solving – metoda systematycznego i skutecznego rozwiązywania problemów. Brak miejsc! Dodatkowy termin 13-14.09!
Ask about the timing
(Polski) Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby zakupów i zaopatrzenia
Ask about the timing
SMED – Skracanie czasów przezbrojeń
Ask about the timing
Planowanie sprzedaży i operacji oraz zakupów
Ask about the timing
(Polski) Voice of the Customer, czyli jak wsłuchać się w głos klienta
Ask about the timing
(Polski) Zarządzanie zakupami
Ask about the timing
(Polski) Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania oraz parametryzacja systemu ERP
Ask about the timing
(Polski) Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania
Ask about the timing
(Polski) Instruktaż stanowiskowy metodą TWI, czyli jak szybko wdrożyć pracownika do nowej pracy
Ask about the timing
5S – Efektywne i bezpieczne stanowisko pracy
Ask about the timing
Minimalna partia produkcyjna
Ask about the timing
Zarządzanie w łańcuchu dostaw
Ask about the timing
Standaryzacja pracy
Ask about the timing
Zarządzanie zapasami i elastycznością produkcji
Ask about the timing
Planowanie operacyjne produkcji
Ask about the timing
Strategia wdrażania TPM
Ask about the timing
Systemy motywacji w kulturze Lean