OPEN TRAININGS

Training for employees of different companies – knowledge,experience sharing and inspiration for improvement in the form of propietary simulation games,exercises and case studies based on LeanQ Team extensive experience.

22.03 - 23.03, Gdańsk
Narzędzia zarządzania wynikami przedsiębiorstwa
12.04 - 13.04, Gdańsk
TWI – Skuteczne i szybkie wdrażanie pracowników do nowej pracy
12.04 - 13.04, Gdańsk
(Polski) Zarządzanie zakupami
19.04 - 20.04, Gdańsk
Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących
24.04 - 24.04, Gdańsk
(Polski) Voice of the Customer, czyli jak wsłuchać się w głos klienta
08.05 - 09.05, Gdańsk
Planowanie sprzedaży i operacji oraz zakupów
09.05 - 10.05, UDS. Szkolenie na terenie fabryki!
SMED – Skracanie czasów przezbrojeń
17.05 - 18.05, Gdańsk
(Polski) Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania oraz parametryzacja systemu ERP
24.05 - 25.05, Gdańsk
Decyzje finansowe w doskonaleniu
07.06 - 08.06, Scanfil Poland. Szkolenie na terenie fabryki!
(Polski) Efektywne i bezpieczne stanowisko pracy, czyli jak skutecznie wdrożyć, utrzymać i audytować system 5S
14.06 - 15.06, Sopot
(Polski) ScrumLean, czyli skuteczne zarządzanie projektami doskonalącymi
05.07 - 06.07, Sopot
Lean w usługach, czyli jak doskonalić procesy biurowe w firmie
12.07 - 13.07, Sopot
Organizacja pracy lidera produkcji i jego zespołu
23.08 - 24.08, Sopot
(Polski) Organizacja pracy lidera produkcji
20.09 - 21.09, Sopot
Wizualne Zarządzanie Wynikami i metody rozwiązywania problemów
27.09 - 28.09, Gdańsk
Prognozowanie i modele planowania
10.10 - 12.10, Gdańsk
Projektowanie gier symulacyjnych na potrzeby szkoleniowe firm produkcyjnych
18.10 - 19.10, Gdańsk
TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego
25.10 - 26.10, Gdańsk
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
08.11 - 09.11, Gdańsk
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym
15.11 - 16.11, Gdańsk
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy
06.12 - 07.12, Gdańsk
Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu
13.12 - 14.12, Gdańsk
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji
18.12 - 19.12, Gdańsk
Kaizen – system ciągłego doskonalenia
Ask about the timing
Zarządzanie efektywnością procesów magazynowych
Ask about the timing
(Polski) Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby zakupów i zaopatrzenia
Ask about the timing
Narzędzia i proces doskonalenia wyników przedsiębiorstwa
Ask about the timing
Program Pomysłów Pracowniczych
Ask about the timing
Podnoszenie efektywności produkcji z wykorzystaniem wskaźnika OEE
Ask about the timing
(Polski) Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy. Dodatkowy termin!
Ask about the timing
(Polski) Instruktaż stanowiskowy metodą TWI, czyli jak szybko wdrożyć pracownika do nowej pracy
Ask about the timing
5S – Efektywne i bezpieczne stanowisko pracy
Ask about the timing
Minimalna partia produkcyjna
Ask about the timing
Zarządzanie w łańcuchu dostaw
Ask about the timing
Trening Trenerów Wewnętrznych
Ask about the timing
Standaryzacja pracy
Ask about the timing
One-piece-flow – System ciągłego przepływu
Ask about the timing
Zarządzanie zapasami i elastycznością produkcji
Ask about the timing
Planowanie operacyjne produkcji
Ask about the timing
Strategia wdrażania TPM
Ask about the timing
Systemy motywacji w kulturze Lean