OPEN TRAININGS

Training for employees of different companies – knowledge,experience sharing and inspiration for improvement in the form of propietary simulation games,exercises and case studies based on LeanQ Team extensive experience.

23.08 - 24.08, Sopot
(Polski) Organizacja pracy lidera produkcji
28.08 - 28.08, Sopot
(Polski) Matryca kompetencji
29.08 - 29.08, Sopot
(Polski) Adaptacja nowych pracowników w firmie
13.09 - 14.09, Gdańsk
(Polski) Problem Solving – metoda systematycznego i skutecznego rozwiązywania problemów. Dodatkowy termin!
20.09 - 21.09, Sopot
Wizualne Zarządzanie Wynikami i metody rozwiązywania problemów
25.09 - 26.09, Berker Polska. Szkolenie na terenie fabryki!
Narzędzia zarządzania wynikami przedsiębiorstwa
27.09 - 28.09, Gdańsk
Prognozowanie i modele planowania
10.10 - 12.10, Gdańsk
Projektowanie gier symulacyjnych na potrzeby szkoleniowe firm produkcyjnych
18.10 - 19.10, Gdańsk
TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego
25.10 - 26.10, Gdańsk
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
08.11 - 09.11, Gdańsk
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym
15.11 - 16.11, Gdańsk
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy
22.11 - 23.11, Gdańsk
TWI – Skuteczne i szybkie wdrażanie pracowników do nowej pracy
06.12 - 07.12, Gdańsk
Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu
13.12 - 14.12, Gdańsk
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji
18.12 - 19.12, Gdańsk
Kaizen – system ciągłego doskonalenia
Ask about the timing
Zarządzanie efektywnością procesów magazynowych
Ask about the timing
Organizacja pracy lidera produkcji i jego zespołu
Ask about the timing
Program Pomysłów Pracowniczych
Ask about the timing
Lean w usługach, czyli jak doskonalić procesy biurowe w firmie
Ask about the timing
(Polski) ScrumLean. Skuteczne zarządzanie projektami doskonalącymi
Ask about the timing
Trening Trenerów Wewnętrznych
Ask about the timing
(Polski) Problem Solving – metoda systematycznego i skutecznego rozwiązywania problemów. Brak miejsc! Dodatkowy termin 13-14.09!
Ask about the timing
(Polski) Efektywne i bezpieczne stanowisko pracy, czyli jak skutecznie wdrożyć, utrzymać i audytować system 5S
Ask about the timing
Decyzje finansowe w doskonaleniu
Ask about the timing
(Polski) Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania oraz parametryzacja systemu ERP
Ask about the timing
SMED – Skracanie czasów przezbrojeń
Ask about the timing
Planowanie sprzedaży i operacji oraz zakupów
Ask about the timing
(Polski) Voice of the Customer, czyli jak wsłuchać się w głos klienta
Ask about the timing
Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących
Ask about the timing
(Polski) Zarządzanie zakupami
Ask about the timing
(Polski) Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby zakupów i zaopatrzenia
Ask about the timing
Narzędzia i proces doskonalenia wyników przedsiębiorstwa
Ask about the timing
Podnoszenie efektywności produkcji z wykorzystaniem wskaźnika OEE
Ask about the timing
(Polski) Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy. Dodatkowy termin!
Ask about the timing
(Polski) Instruktaż stanowiskowy metodą TWI, czyli jak szybko wdrożyć pracownika do nowej pracy
Ask about the timing
5S – Efektywne i bezpieczne stanowisko pracy
Ask about the timing
Minimalna partia produkcyjna
Ask about the timing
Zarządzanie w łańcuchu dostaw
Ask about the timing
Standaryzacja pracy
Ask about the timing
One-piece-flow – System ciągłego przepływu
Ask about the timing
Zarządzanie zapasami i elastycznością produkcji
Ask about the timing
Planowanie operacyjne produkcji
Ask about the timing
Strategia wdrażania TPM
Ask about the timing
Systemy motywacji w kulturze Lean