Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących

Start date: 23 May 2019 End date: 24 May 2019 Place: Trójmiasto Price: 1800 zł netto/szkolenie Hours session:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

DIAGNOZA POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA I PLANOWANIE DZIAŁAŃ DOSKONALĄCYCH

Mapowanie strumienia wartości i mapa drogowa doskonalenia

Opis i cel szkolenia:

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników do procesu mapowania, diagnozowania potencjału, identyfikowania problemów i ich źródeł oraz opracowywania rozwiązań. Prezentowane narzędzia z zakresu Lean oraz arkusze kalkulacyjne pozwalają na diagnozę i optymalizację przykładowego strumienia wartości pod kątem Lead Time’u, wielkości zapasów, procesu technologicznego i przepływu informacji. Zdobyta wiedza stanowi bazę gotowych rozwiązań umożliwiających budowę strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Korzyści ze szkolenia:

 • Poznanie techniki i metodologii procesu mapowania strumienia wartości
 • Zapoznanie się z metodami budowy strategii rozwoju dostosowanego do wymagań rynku
 • Poznanie zasad zastosowania VSM (Value Stream Mapping)
 • Zapoznanie się z zasadami budowy wskaźników dla procesu doskonalenia
 • Poszerzenie wiedzy na temat kalkulacyjnych metod diagnozy strumienia wartości
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia

Grupa docelowa:

 • Dyrektorzy zarządzający/operacyjni
 • Dyrektorzy produkcji/Szefowie produkcji/Kierownicy produkcji
 • Specjaliści ds. doskonalenia
 • Dyrektorzy sprzedaży/obsługi klienta
 • Dyrektorzy zakupów/zaopatrzenia
 • Główni planiści

Program szkolenia:

 • Definicja strumienia wartości – dlaczego strumień a nie proces?
 • Istota procesu mapowania, kroki procesu i możliwości narzędzia
 • Analiza stanu obecnego na konkretnym przykładzie
  • Analiza klienta
  • Analiza przepływu informacji
  • Analiza dostawców
  • Analiza procesu wytwórczego
  • Monitoring i raportowanie przepływu
 • Omówienie problemów i pomysłów dotyczących doskonalenia omawianego strumienia
 • Budowa koncepcji nowego strumienia wartości z uwzględnieniem postawionych przed zespołem celów strategicznych
 • Tworzenie planu akcji doskonalących (Mapa Drogowa) prowadzących do osiągnięcia stanu docelowego  oraz zestawu wskaźników do monitorowania procesu doskonalenia

Forma szkolenia:

 • Studium przypadku, kalkulacje mierników, dyskusja, prezentacja multimedialna

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia:

 • Wzory arkuszy dla analizy poszczególnych elementów mapy oraz właściwego poziomu zapasów
 • Przykładowa mapa strumienia wartości

Akademia Lean Managera składa się z czterech (dwudniowych) niezależnych sesji:

*Cennik:

W przypadku wykupienia w ramach Akademii Lean Managera:

4 sesji (8 dni) cena = 6 400 zł netto (800 zł/dzień)
3 sesji (6 dni) cena = 5 100 zł netto (850 zł/dzień)
2 sesji (4 dni) cena = 3 600 zł netto (900 zł/dzień)
1 sesji (2 dni) cena = 1 900 zł netto (950 zł/dzień)

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Akademii Lean Managera, to w pojedyńczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.