TWI – Skuteczne i szybkie wdrażanie pracowników do nowej pracy

Start date: 02 March 2020 End date: 03 March 2020 Place: Gdańsk Address: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER Price: 1600 – 1800 zł netto/szkolenie * Hours session:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

Metoda TWI, czyli jak skutecznie wdrażać do pracy i rozwijać nowych pracowników

Rynek pracy, w którym obecnie funkcjonują firmy jest bardzo dynamiczny, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz organizacji. Przedsiębiorstwa obecnie muszą radzić sobie nie tylko z dużą rotacją pracowników, ale i również z dużą zmiennością potrzeb swoich klientów, co wymusza na nich elastyczność i szybkie dostosowywanie się do tych zmian.

TWI (Training Within Industry) jest metodą, która ułatwia szybkie i skuteczne wdrożenie pracowników do nowej pracy. Program TWI również pomaga w poprawie jakości i efektywności pracy wykonywanej przez niedoświadczonych pracowników. Jak to możliwie? Fundamentem jest przede wszystkim praca standaryzowana, a TWI pomaga utrzymywać standardy i je rozwijać.

Celem szkolenia jest zapoznanie managerów z zasadami budowy i wdrożenia programu TWI oraz pokazanie jak program rozwijać i doskonalić.


Korzyści ze szkolenia

 • Poznasz zasady funkcjonowania metody TWI
 • Pogłębisz wiedzę na temat wykorzystania matrycy kompetencji do rozwoju pracowników
 • Rozwiniesz umiejętności zarządzania kompetencjami pracowników
 • Nabędziesz umiejętności budowania ścieżek rozwoju pracowników
 • Zapoznasz się z dokumentacją szkoleniową oraz zasadami instruktażu stanowiskowego
 • Poznasz metody budowy i rozwoju programu TWI
 • Rozwiniesz umiejętności uczenia do pracy stanowiskowej nowych pracowników

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy i Specjaliści HR
 • Szefowie Działów i Managerowie
 • Lean Managerowie
 • Liderzy i Koordynatorzy Lean
 • Kierownicy obszarów odpowiedzialni za rozwój instruktorów
 • Instruktorzy wdrażający nowych pracowników na stanowiskach pracy

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do TWI
  • Dlaczego TWI jest tak skuteczną i coraz bardziej popularną metodą rozwoju pracowników?
  • Czy TWI ma zastosowanie w biurze i usługach?
 • Matryca kompetencji, czyli narzędzie do zarządzania kompetencjami i elastycznością
  • Jak wykorzystać matrycę kompetencji do szkolenia i rozwoju pracowników?
  • Jak zdefiniować poziomy rozwoju kompetencji pracowników?
 • Ścieżki rozwoju pracowników
  • Jak szybko wdrażać pracowników do nowej pracy?
  • Jak wykorzystać ścieżkę rozwoju przy zatrudnianiu pracowników, także tymczasowych?
 • Ścieżka szkoleniowa
  • Jak zaplanować szkolenia nowego pracownika na stanowisku?
  • Czy podstawą rozwinięcia kompetencji może być klasyfikacja pracy?
 • Zasady budowy dokumentacji szkoleniowej
  • Czy pracownik powinien uczyć się wszystkiego od razu?
  • Jak wykorzystać Arkusz Podziału Pracy do pracy standaryzowanej?
 • Instruktaż stanowiskowy
  • Gdzie instruować i co to jest DoJo?
  • Kiedy pracownik jest gotowy do samodzielnego wykonywania pracy?
 • Doskonalenie i rozwój programu TWI
  • Jak zbudować i wdrożyć program TWI w firmie?
  • Kto jest odpowiedzialny za program i kto powinien wspierać jego działanie?

Forma szkolenia

 • Ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, wystąpienia uczestników, prezentacje multimedialne,  dyskusje i wymiana doświadczeń

Prowadzący szkolenie


Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja szkoleniowa (wydruk)
 • Przykładowa ścieżka rozwoju (wypracowana podczas warsztatu)
 • Przykładowa ścieżka szkoleniowa (wypracowana podczas warsztatu)
 • Przykładowe Arkusze podziału Pracy (wypracowane podczas warsztatu)
 • Klasyfikacja pracy (wydrukowany arkusz)
 • Wzory dokumentów i formularzy (wydrukowane arkusze)
 • Przykładowa procedura programu TWI (wydruk)

*Cena

Możesz skorzystać z każdej formy rabatu:

 • 200 zł mniej za zgłoszenia przesłane do 29 maja 2018
 • 200 zł mniej za kolejną zgłoszoną osobę
 • 200 zł mniej za pierwsze szkolenie w LeanQ Team

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).


Pobierz

Opis szkolenia w formacie PDF: Metoda TWI