Minimalna partia produkcyjna

Start date: 06 July 2017 End date: 07 July 2017 Place: Asco Numatics. Szkolenie na terenie fabryki! Address: Łódź Price: 1900 zł netto/szkolenie Hours session:
Czwartek: 9.00 - 17.00
Piątek: 8.00 - 16.00

Opis szkolenia:

 • Klienci Twojej firmy oczekują dostaw w coraz krótszym czasie i w coraz mniejszych ilościach?
 • Ograniczają Cię wielkie partie produkcyjne?
 • Zastanawiasz się jak wyznaczyć optymalną ekonomicznie partię produkcyjną?
 • Szukasz sposobów zredukowania kapitału zaangażowanego w zapasy?

Podzielimy się wiedzą i ponad 10 –letnim doświadczeniem zarówno produkcyjno-logistycznym jak i finansowym pokazując jak przełożyć teorię definiowania minimalnej partii produkcyjnej na praktykę Twojego przedsiębiorstwa.

Korzyści ze szkolenia:

 • Poznasz praktyczne i sprawdzone podejście do kalkulacji minimalnej partii produkcyjnej
 • Nauczysz się zarządzać wielkością partii produkcyjnej
 • Poznasz w jaki sposób liczyć i patrzeć na koszty partii produkcyjnej
 • Poznasz podstawy Throughput Accounting – metody kalkulacji kosztów ułatwiającej podejmowanie decyzji o wielkości minimalnej partii produkcyjnej

Grupa docelowa:

 • Kierownicy logistyki odpowiedzialni za zapasy
 • Planiści
 • Kierownicy produkcji
 • Szefowie finansów
 • Szefowie kontrolingu

Program szkolenia:

 • Identyfikacja wąskiego gardła procesu wytwórczego
 • Podstawowe zasady kalkulacji zapasów
 • Kalkulacja możliwej liczby przezbrojeń
 • Kalkulacja elastyczności
 • Kalkulacja partii uruchomieniowej w oparciu o dostępny czas i koszty uruchomienia
 • Ocena wpływu obciążenia produkcji na elastyczność i partię uruchomieniową
 • Wprowadzenie do koncepcji przerobowego rachunku kosztów
 • Wprowadzenie do kalkulacji ROI wg koncepcji przerobowego rachunku kosztów
 • Analiza scenariuszy związanych ze zmianami partii uruchomieniowej z wykorzystaniem ROI wg koncepcji przerobowego rachunku kosztów
 • Raporty wg koncepcji przerobowego rachunku kosztów na potrzeby optymalizacji partii uruchomieniowych i zapasów
 • Budowa ramowego modelu kalkulacji optymalnej finansowo partii produkcyjnej – warsztat
 • Inne zastosowania raportów przerobowego rachunku kosztów – przykładowe scenariusze (opcja w miarę dostępności czasu).

Forma szkolenia:

 • Warsztat szkoleniowy, case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń.

 

 CENA za szkolenie przy zgłoszeniu:

 • 1 osoby – 1 800 zł (900 zł/dzień)
 • 2 osób – 1 700 zł/osobę (850 zł/dzień)
 • 3 osób – 1 600 zł/osobę (800 zł/dzień)
 • pow. 3 osób – 1 500 zł/osobę (750 zł/dzień)

*Oferta specjalna:  40% zniżki za szkolenie w przypadku zgłoszenia:  

1 osoba z działu finansowego + 1 osoba z działu operacyjnego!

Wszyscy uczestnicy szkolenia w prezencie otrzymają najnowszą książkę napisaną

przez dr Joannę Czerską: ZARZĄDZANIE ZAPASAMI DLA PRAKTYKÓW.