Wizualne Zarządzanie Wynikami i metody rozwiązywania problemów

Start date: 17 March 2020 End date: 18 March 2020 Place: Sopot Address: Klub Żeglarski NAVIGO Price: 1640 - 1800 zł netto/szkolenie* Hours session:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

Opis i cel szkolenia:

Wizualne Zarządzanie Wynikami zdobywa w Polsce coraz więcej entuzjastów, którzy widzą w nim skuteczną metodę szybkiego reagowania na pojawiające się problemy na każdym szczeblu zarządzania firmą. Celem szkolenia jest pokazanie, że Wizualne Zarządzanie Wynikami to na pewno nie kolejna technika raportowania, nie tylko sposób efektywnego rozwiązywania problemów, ale przede wszystkim bezinwestycyjna metoda angażowania i motywowania pracowników do ciągłego doskonalenia.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy o Wizualnym Zarządzaniu Wynikami
 • Poznanie sposobów doboru miar i wskaźników do doskonalenia
 • Nabycie umiejętności projektowania i budowania tablic wizualnych
 • Rozwinięcie umiejętności pracy z zespołem rozwiązującym problemy
 • Zapoznanie się z technikami rozwiązywania problemów
 • Nabycie umiejętności planowania działań doskonalących
 • Poznanie procesu rozwiązywania problemów podczas spotkań przy tablicach wizualnych
 • Zdobycie wiedzy o wartościach programów pomysłów pracowniczych

Grupa docelowa:

 • Obecni i przyszli Liderzy Zespołów
 • Kierownicy produkcji
 • Mistrzowie i Brygadziści
 • Managerowie i Liderzy Lean
 • Pełnomocnicy ds. Zarządzania Jakością
 • Koordynatorzy Ciągłego Doskonalenia
 • Project Managerowie
 • Specjaliści ds. Zarządzania Procesem
 • Członkowie zespołów Lean/Kaizen

Program szkolenia:

 • Wizualnego Zarządzania Wynikami jako narzędzie angażowania pracowników
 • Zasady określania celów i miar
 • Dobór i projektowania miar i wskaźników
 • Podstawowe zasady wizualizacji wskaźników
 • Projektowanie i budowa tablic wizualnych
 • Planowanie działań doskonalących w oparciu o wyniki
 • Angażowanie pracowników poprzez spotkania przy tablicach
 • Budowa agendy spotkania i prowadzenie symulacji spotkania przed tablicą
 • Powiązanie tablic wizualnych z procesem rozwiązywania problemów
 • Wybrane metody i narzędzia stosowane do rozwiązywania problemów
 • Główne narzędzia rozwiązywania problemów
 • Raport A3 – podejście PDCA w zakresie rozwiązywania problemów
 • Rola programów pomysłów pracowniczych

Forma szkolenia:

 • Prezentacje multimedialne, wykład, warsztat szkoleniowy, filmy, case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń oraz zadania w zespołach

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia:

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Piramida celów i miar dla firmy (wypracowane zespołowo podczas warsztatu)
 • Tabela miar i wskaźników (wydruk arkusza)
 • Tablice wizualnego zarządzania wynikami (wypracowane zespołowo podczas warsztatu)
 • Przykład zastosowania matrycy priorytetów (wypracowane zespołowo podczas warsztatu)
 • Przykłady zastosowania diagramu Ishikawy (wypracowane zespołowo podczas warsztatu)
 • Wzór karty rozwiązywania problemów (wydruk arkusza)
 • Przykłady zastosowania raportu A3 (wypracowane zespołowo podczas warsztatu)

slp  Szkoła Lidera Produkcji składa się z trzech (dwudniowych) niezależnych sesji:

*Cennik:

W przypadku wykupienia w ramach Szkoły Lidera Produkcji:

3 sesji (6 dni) cena = 3 900 zł netto (650 zł/dzień)

2 sesji (4 dni) cena = 2 800 zł  netto (700 zł/dzień)

1 sesji (2 dni) cena = 1 500 zł netto (750 zł/dzień)

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Szkoły Lidera Produkcji, to w pojedyńczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.