Planowanie operacyjne produkcji

Start date: 24 November 2015 End date: 25 November 2015 Place: Gdańsk Address: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Price: 1 200 - 1 600 zł netto/szkolenie* Hours session:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

Opis i cel szkolenia:

Szkolenie dotyczy technik planowania operacyjnego procesów wytwórczych. Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami planowania poniżej poziomu Harmonogramu Nadrzędnego (MPS), aż do zarządzania zleceniem w procesie produkcyjnym i na wszystkich jego etapach

Na szkoleniu dzielimy się doświadczeniem planistycznym w produkcji pod zamówienie (MTO) i produkcji na magazyn (MTS) w procesach wielowątkowych, liniowych zrównoważonych, wieloetapowych o różnych elastycznościach i dostępnym czasie.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zrozumienie roli planowania oraz poziomów planowania w organizacji
 • Zapoznanie się z technikami i narzędziami planowania operacyjnego
 • Poznanie zasad procesu MRP i wdrożenia systemu Kanban
 • Zrozumienie istoty procesu MRP i projektowania systemów Kanban poprzez  uczestniczenie w praktycznych ćwiczeniach
 • Poznanie narzędzi FIFO (First-In-First-Out) i Heijunka oraz ich roli w harmonogramowaniu produkcji
 • Zrozumienie roli planisty w poprawie elastyczności procesów i redukcji czasu przezbrojeń
 • Poznanie zasad projektowania harmonogramów poszczególnych gniazd produkcyjnych
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia

Grupa docelowa:

 • Menadżerowie Logistyki / Działów Planowania
 • Planiści Nadrzędni (Master Planer)
 • Planiści Produkcji
 • Kierownicy Produkcji / Mistrzowie
 • Liderzy wdrożeń projektów Lean Management
 • Liderzy ds. Ciągłego Doskonalenia

Program szkolenia:

Planowanie operacyjne – cel i poziomy planowania

Proces MRP:

 • Planowanie potrzeb materiałowych
 • Monitorowanie mocy wytwórczych zasobów

Kanban w obliczeniach:

 • Rola, zadania, formy implementacji
 • Zasada działania
 • Obliczanie parametrów i zasady projektowania
 • Czynności wdrożeniowe

Linie FIFO i zarządzanie buforami:

 • Rola i zadania
 • Techniki wdrożeniowe
 • Zasada działania
 • Ustalanie wielkości bufora

Poziomowanie i kolejkowanie produkcji (Heijunka):

 • Rola i zadania
 • Techniki wdrożeniowe
 • Planowanie z wykorzystaniem bufora heijunki

Harmonogram produkcji:

 • Techniki i narzędzia
 • Rola planisty
 • Harmonogram, a elastyczność i efektywność wykorzystania zasobów
 • “Pacemaker” – prostota planowania
 • Harmonogram z wykorzystaniem wąskiego gardła (beben-bufor-lina)

 Akademia Doskonalenia Łańcucha Dostaw składa się z sześciu (dwudniowych) niezależnych sesji:

Forma szkolenia:

 • Warsztat szkoleniowy, ćwiczenia praktyczne, przykłady praktycznych zastosowań (case-study), dyskusje, wymiana doświadczeń

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja szkoleniowa (wydruk)
 • Przykład kategoryzacji zapasów do projektowania systemu Kanban (plik XLS)
 • Przykład obliczenia parametrów systemu Kanban (plik XLS)
 • Procedura wdrożenia systemu Kanban

*Cennik:

W przypadku wykupienia w ramach Akademii Doskonalenia Łańcucha Dostaw:

6 sesji (12 dni) cena = 6 000 zł netto (500 zł/dzień)

5 sesji (10 dni) cena = 5 500 zł netto (550 zł/dzień)

4 sesji (8 dni) cena = 4 800 zł netto (600 zł/dzień)

3 sesji (6 dni) cena = 3 900 zł netto (650 zł/dzień)

2 sesji (4 dni) cena = 2 800 zł  netto (700 zł/dzień)

1 sesji (2 dni) cena = 1 500 zł netto (750 zł/dzień)

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Akademii Doskonalenia Łańcucha Dostaw, to w pojedyńczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.