Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym

Start date: 06 December 2018 End date: 07 December 2018 Place: Gdańsk Address: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER Price: 1400 - 1800 zł netto/szkolenie* Hours session:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

Opis i cel szkolenia:

Moduł w ramach Szkoły Utrzymania Ruchu dotyczący metod systematycznego rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem parku maszynowego. Omówione zostaną metody i narzędzia doskonalenia procesów i rozwiązywania problemów. Przedstawione zostaną praktyczne metody zastosowania tych narzędzi.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zapoznanie z metodami i narzędziami doskonalenia procesów
 • Poznanie celów i zasad wdrożenia doskonalenia metodą Kaizen
 • Przegląd i nauka praktycznego zastosowania narzędzi do analizy procesu; implementacja w procesach utrzymania ruchu parku maszynowego
 • Przegląd i nauka praktycznego zastosowania narzędzi do systematycznego rozwiązywania problemów; implementacja w procesach utrzymania ruchu parku maszynowego
 • Przegląd i nauka praktycznego zastosowania narzędzi do wyboru optymalnego rozwiązania; implementacja w procesach utrzymania ruchu parku maszynowego
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia

Grupa docelowa:

 • Menadżerowie Działu Utrzymania Ruchu
 • Specjaliści / Technicy ds. Utrzymania Ruchu
 • Kierownicy Produkcji / Mistrzowie
 • Inżynierowie Procesu
 • Inżynierowie Jakości
 • Liderzy ds. Ciągłego Doskonalenia

Program szkolenia:

 • Metody doskonalenia procesów
 • Wizualne zarządzanie wynikami – co ma wspólnego z rozwiązywaniem problemów
 • Kaizen – fundament doskonalenia
 • Narzędzia analizy procesu (mapa procesu i zdolność procesu)
 • Narzędzia systematycznego rozwiązywania problemów
  • 5 x dlaczego
  • diagram Ishikawy
  • diagram Pareto
 • Narzędzia wyboru optymalnego rozwiązania

    Szkoła Utrzymania Ruchu składa się z trzech (dwudniowych) niezależnych sesji::

 Forma szkolenia:

 • Warsztat szkoleniowy, ćwiczenia praktyczne, dyskusje, wymiana doświadczeń

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia:

 • Materiały wykorzystywane podczas szkolenia

*Cennik:

W przypadku wykupienia w ramach Szkoły Utrzymania Ruchu:

3 sesji (6 dni) cena = 3 900 zł netto (1 300 zł/szkolenie, 650 zł/dzień)

2 sesji (4 dni) cena = 2 800 zł netto (1 400 zł/szkolenie, 700 zł/dzień)

1 sesji (2 dni) cena = 1 500 zł netto (750 zł/dzień)

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Szkoły Utrzymania Ruchu, to w pojedyńczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.