SMED – Skracanie czasów przezbrojeń

Start date: 09 May 2018 End date: 10 May 2018 Place: UDS. Szkolenie na terenie fabryki! Address: Nowy Kawęczyn Price: 1900 zł netto / szkolenie Hours session:
środa: 9.00 - 17.00
czwartek: 8.00 - 16.00

Opis szkolenia:

SMED (z ang. Single Minute Exchange of Die)  odpowiada na potrzebę skrócenia zbyt długich przezbrojeń maszyn oraz znalezienia sposobów zwiększenia wydajności maszyny lub obniżenia zapasów.

Na szkoleniu uczestnicy zostaną przeprowadzeni  krok po kroku przez definiowanie celów dla skracania czasów przezbrojeń, kalkulację opłacalności inwestycji w skracanie przezbrojeń oraz samą metodologię SMED. Po szkoleniu będą wiedzieli,  jak przeprowadzić projekt SMED, który da wymierne korzyści firmie.

Korzyści ze szkolenia:

 • Poznanie techniki niskonakładowego skracania czasów przezbrojeń
 • Zapoznanie się z metodologią SMED
 • Nauczenie się określania elastyczność swojej produkcji
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania, jak czas przezbrojenia wpływa na wielkość partii uruchomieniowej
 • Rozwinięcie umiejętności określania czy warto inwestować w skracanie czasów przezbrojeń
 • Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami

Grupa docelowa:

 • Szefowie produkcji (kierownicy/managerowie)
 • Liderzy zespołów produkcyjnych
 • Szefowie działów utrzymania ruchu
 • Technicy służb utrzymania ruchu
 • Operatorzy maszyn

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie – o czym decyduje czas przezbrojenia?
 • Elastyczność produkcji, a czas przezbrojenia – ćwiczenie
 • Minimalna partia produkcyjna, a czas przezbrojenia – ćwiczenie
 • Zapasy, a czas przezbrojenia – ćwiczenie
 • SMED – prezentacja metodologii i jej założeń
 • Analiza i skracanie czasu przezbrojeń na maszynie wg metodologii SMED
 • Analiza finansowa inwestycji w skracanie czasu przezbrojeń. Definiowanie celu dla czasu przezbrojenia – ćwiczenie
 • Podsumowanie szkolenia

Forma szkolenia:

 • Warsztat szkoleniowy, case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wymiana doświadczeń.

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia

 • Prezentacja szkoleniowa (wydruk)
 • Arkusz analizy przezbrojenia (wzór)
 • Arkusz kalkulacji elastyczności produkcji (wzór)
 • Arkusz analizy finansowej inwestycji w przezbrojenie (wzór)