Zarządzanie efektywnością procesów magazynowych

Start date: 02 March 2020 End date: 03 March 2020 Place: Sopot Address: Klub Żeglarski NAVIGO Price: 1600 – 1800 zł netto/szkolenie * Hours session:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

Opis szkolenia:

Szkolenie –  przeprowadzone na bazie gry symulacyjnej – pozwala na zrozumienie głównych problemów występujących w procesach magazynowych, wpływu innych działów na niestabilność tych procesów, jak i technik radzenia sobie z tymi przeszkodami.

Celem szkolenia jest ułatwienie osobom zarządzającym magazynami pokazania zależnym od siebie działom, w jaki sposób najefektywniej zorganizować współpracę, zaś osoby, które chcą doskonalić swoje procesy samodzielnie, będą mogły zobaczyć, jak z podobnymi problemami radzą sobie najlepsi.

Korzyści ze szkolenia:

 • Poznanie technik i narzędzi – rozwiązań dla problemów w obszarze magazynu i działów z nim współpracujących
 • Zapoznanie się z najlepszymi praktykami w zakresie zarządzania gospodarką magazynową
 • Rozwinięcie umiejętności możliwości balansowania obciążeń pracowników magazynowych i efektywnego wykorzystania sprzętu
 • Zapoznanie się z metodami Lean Warehouse możliwymi do zastosowania w obszarze magazynowania
 • Rozszerzenie wiedzy na temat nowoczesnych systemów kompletacji i składowania towarów
 • Poznanie metod pomiaru sprawności funkcjonowania magazynu

Grupa docelowa:

 • Szefowie działów logistyki
 • Dyrektorzy operacyjny
 • Dyrektorzy produkcji/Szefowie produkcji/Kierownicy produkcji
 • Dyrektorzy sprzedaży/obsługi klienta
 • Dyrektorzy zakupów/zaopatrzenia
 • Główni planiści
 • Planiści
 • Planiści zakupów/Zaopatrzeniowcy
 • Kierownicy magazynu
 • Inżynierowie procesu

Program szkolenia:

 • Kluczowe procesy magazynowe, ich klienci i dostawcy – diagnoza stanu obecnego
 • Identyfikacja i eliminacja strat w operacjach magazynowych – muda walk jako narzędzie identyfikacji potencjału
 • Organizacja pracy magazynierów – balansowanie statyczne czy dynamiczne?
 • Planowanie i organizacja przestrzeni w magazynie z wykorzystaniem analizy rotacji i specyfiki paletowanych produktów
 • Nowoczesne techniki składowania
 • Rola systemu ssącego (Kanban) w procesach magazynowych
 • Organizacja współpracy magazynu z obsługą klienta, zaopatrzeniem, zakupami i planowaniem
 • Modelowanie procesów przyjęć i wysyłek w celu zrównoważenia obciążenia do zdolności przerobowej magazynu
 • Efektywne wykorzystanie sprzętu magazynowego (OEE)
 • Szybkie przezbrojenia na magazynie
 • 5S i standaryzacja pracy w magazynie
 • Szybkie szkolenia nowych magazynierów – podstawy wykorzystania metody TWI do szkolenia magazynierów
 • Pomiar efektywności magazynu i jego pracowników – kluczowe wskaźniki (KPIs)
 • Wizualne zarządzanie wynikami magazynu

 Akademia Doskonalenia Łańcucha Dostaw składa się z sześciu (dwudniowych) niezależnych sesji:

Forma szkolenia:

 • Gra symulacyjna, dyskusje, prezentacja multimedialna, wymiana doświadczeń.

*Cennik:

W przypadku wykupienia w ramach Akademii Doskonalenia Łańcucha Dostaw:

6 sesji (12 dni) cena = 6 000 zł netto (500 zł/dzień)

5 sesji (10 dni) cena = 5 500 zł netto (550 zł/dzień)

4 sesji (8 dni) cena = 4 800 zł netto (600 zł/dzień)

3 sesji (6 dni) cena = 3 900 zł netto (650 zł/dzień)

2 sesji (4 dni) cena =  2 800 zł  netto (700 zł/dzień)

1 sesji (2 dni) cena = 1 500 zł netto (750 zł/dzień)

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Akademii Doskonalenia Łańcucha Dostaw, to w pojedyńczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.