Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów

Start date: 23 October 2019 End date: 24 October 2019 Place: Gdańsk Address: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Price: 1530 - 1800 zł netto/szkolenie* Hours session:
środa: 9.00 – 17.00
czwartek: 8.00 – 16.00

Czy wiesz, że właściwe planowanie może zredukować Twoje zapasy nawet o 50%, a harmonogramowanie produkcji podnieść jej efektywność do 20%? To rezultaty, jakie osiągamy w naszych projektach. Jeśli chcesz poznać „od kuchni” metody, którymi posługujemy się,  by osiągać te cele,  weź udział w Szkole Planistów Produkcji.

Korzyści:

 • Poznanie dostępnych i zweryfikowanych w praktyce mechanizmów planowania wykorzystywanych przez firmy Best in Class
 • Rozwój umiejętności doboru mechanizmów planowania do specyfiki produkcji i wymagań klientów
 • Nabycie umiejętności parametryzacji oraz obsługi systemów klasy ERP w obszarze planowania produkcji i zarządzania zapasami
 • Rozwój umiejętności planowania w perspektywie dbałości o efektywne wykorzystanie zasobów produkcji i wymagania klientów
 • Zdobycie wiedzy w zakresie zarządzania zapasami
 • Poznanie technik prognozowania zapotrzebowania
 • Zapoznanie z mechanizmami wizualnego zarządzania wynikami w obszarze planowania produkcji

Grupa docelowa:

 • Obecni i przyszli planiści produkcji
 • Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki planowania produkcji

Program szkolenia:

 • Definiowanie wymaganej i obecnej elastyczności produkcji jako odpowiedź na poszukiwanie balansu pomiędzy wymaganiami klienta, a kosztami
 • Kalkulacja oraz optymalizacja zapasów półproduktów i wyrobów gotowych
 • Kalkulacja buforów produkcji w toku
 • Kalkulacja buforów wąskiego gardła

Szkoła Lidera Produkcji składa się z czterech (dwudniowych) niezależnych sesji:

 • Prognozowanie i modele planowania (12-13.05.2016)
 • Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów (16-17.06.2016)
 • Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy (14-15.07.2016)
 • Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji (25-26.08.2016)

Forma szkolenia:

 • Warsztaty szkoleniowe, case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń

*Cennik:
W przypadku wykupienia w ramach Szkoły Planistów Produkcji:

4 sesji (8 dni) cena = 4 800 zł netto (600 zł/dzień)
3 sesji (6 dni) cena = 3 900 zł netto (650 zł/dzień)
2 sesji (4 dni) cena = 2 800 zł netto (700 zł/dzień)
1 sesji (2 dni) cena = 1 500 zł netto (750 zł/dzień)