Organizacja pracy lidera produkcji i jego zespołu

Start date: 23 March 2020 End date: 24 March 2020 Place: Sopot Address: Klub Żeglarski NAVIGO Price: 1640 - 1800 zł netto/szkolenie* Hours session:
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 16.00

 

Opis i cel szkolenia:

Organizacje nieustannie doskonalące swoje działania wiedzą, jak wiele zależy od umiejętnego zarządzania zespołem przez jego lidera. Jest to szczególnie istotne nie w zespole świadomych managerów, ale w grupie pracowników produkcyjnych, którzy codziennie wykonują dziesiątki powtarzalnych czynności z błędną świadomością ich braku wpływu na globalne wyniki firmy.  Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności obecnych i przyszłych liderów zespołów, którzy dzięki poznanym metodom i technikom będą potrafili motywować i angażować pracowników do rozwiązywania bieżących problemów oraz ciągłego doskonalenia.

Korzyści ze szkolenia:

 • Poznanie standardów funkcjonowania lidera zespołu produkcyjnego w organizacji
 • Nabycie umiejętności zarządzania zespołem pracowników
 • Rozwinięcie umiejętności pracy z zespołem rozwiązującym problemy
 • Zapoznanie się z technikami skutecznej komunikacji
 • Nabycie umiejętności planowania pracy własnej i zespołu
 • Poznanie procesu motywowania pracowników do zaangażowania w doskonalenie
 • Zdobycie wiedzy o prowadzeniu efektywnych spotkań z pracownikami

Grupa docelowa:

 • Obecni i przyszli Liderzy Zespołów
 • Kierownicy produkcji
 • Mistrzowie i Brygadziści
 • Managerowie i Liderzy Lean
 • Pełnomocnicy ds. Zarządzania Jakością
 • Koordynatorzy Ciągłego Doskonalenia
 • Project Managerowie
 • Specjaliści ds. Zarządzania Procesem
 • Członkowie zespołów Lean/Kaizen

Program szkolenia:

Rola i zadania Lidera Produkcji

 • Miejsce lidera zespołu w organizacji
 • Rola i zadania lidera
 • Diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem
 • Podstawowe umiejętności lidera w zakresie kierowania zespołem

Zarządzanie zespołem produkcyjnym

 • Czynniki wpływające na funkcjonowanie zespołu – budowanie relacji
 • Umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem
 • Bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania
 • Budowanie zespołu

Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu zespołem

 • Narzędzia skutecznej komunikacji
 • Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji
 • Elementy technik wywierania wpływu w procesie komunikacji
 • Wsparcie zespołu produkcyjnego i współpraca wewnętrzna

Motywacja w zarządzaniu zespołem produkcyjnym

 • Techniki i metody motywacji zespołu
 • Bariery i błędy w procesie motywacji
 • Style zarządzania na etapach rozwoju pracownika
 • Budowanie macierzy kompetencji pracowników

Delegowanie czyli motywowanie przez przydzielanie zadań

 • Zarządzanie czasem
 • Organizacja efektywnych zebrań
 • Perspektywa planowania – ustalenie i weryfikacja celów działania
 • Efektywne delegowanie zadań

Forma szkolenia:

 • Prezentacje multimedialne, wykład, warsztat szkoleniowy, filmy, case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń oraz zadania w zespołach

Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia:

 • Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
 • Test postawy lidera (wydruk arkusza)
 • Test stylu kierowania zespołem (wydruk arkusza)
 • Test ról w zespole (wydruk arkusza)
 • Test osobowości (wydruk arkusza)
 • Lista oczekiwań wobec lidera (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Przykładowa analiza SWOT (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Lista słabych i mocnych stron lidera (wypracowane indywidualnie podczas szkolenia)
 • Lista przeszkód w delegowaniu zadań (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)
 • Lista motywatorów (wypracowane zespołowo podczas szkolenia)

slp  Szkoła Lidera Produkcji składa się z trzech (dwudniowych) niezależnych sesji:

*Cennik:

W przypadku wykupienia w ramach Szkoły Lidera Produkcji:

3 sesji (6 dni) cena = 3 900 zł netto (650 zł/dzień)

2 sesji (4 dni) cena = 2 800 zł  netto (700 zł/dzień)

1 sesji (2 dni) cena = 1 500 zł netto (750 zł/dzień)

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Szkoły Lidera Produkcji, to w pojedyńczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.