-->

Projektowanie hal i przepływów

Projekty przepływów obejmują mapowanie procesu realizacji zlecenia z uwzględnieniem przepływów informacji i materiałów. Celem tych projektów jest skrócenie czasu realizacji

Produkcja maszyn i urządzeń

Realizowany projekt w swoim zakresie zakładał opracowanie projektu reorganizacji całej fabryki (4 wydziały produkcyjne) oraz projektowanie stanowisk i gniazd produkcyjnych

MOTORYZACJA

Projekt obejmujący zwiększenie wydajności produkcji, redukcje pracy w toku i stanów magazynowych, uruchomiony na wybranych pilotażowych gniazdach produkcyjnych. Projekt realizowany

BRANŻA MOTORYZACYJNA

Realizacja projektu Skracania Przezbrojeń – SMED dla pilotażowej maszyny. Wyszkoleni operatorzy z wykonywania szybkich przezbrojeń. Standaryzacja podziału pracy podczas przezbrojenia.

PRZEMYSŁ MEBLARSKI

Realizacja projektu 5S i Standaryzacji pracy w obszarze montażu stołów. Projekt obejmował swoim zakresem kadrę 25 pracowników. Czas trwania projektu

Obróbka tworzysz sztucznych

Wdrożenie 5S i standaryzacji pracy. Projekt zakładał opracowanie obu systemów dla całej Fabryki i obejmował wdrożenie na dwóch obszarach pilotażowych

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Realizowany koncept w swoim zakresie zakładał opracowanie projektu doskonalenia działań Służb Utrzymaniu Ruchu w kilku fabrykach jednocześnie. Analizowano zaistniałe problemy

BRANŻA METALURGICZNA

Zakres prac u Klienta miał na celu zoptymalizowanie działań Służb Utrzymania Ruchu celem poprawy dyspozycyjności oraz niezawodności maszyn. Analiza ekonomiczna

Branża spożywcza

Zakres prac u Klienta obejmował analizę potencjału zespołu Utrzymania Ruchu oraz projekt zmian z dużym naciskiem na poprawę dostępności maszyn

BRANŻA PAPIERNICZA

W trakcie realizacji projektu zdefiniowano cele do osiągnięcia: poziom awaryjności oraz prewencji, budżet, wartość zapasu części zamiennych, etc. Przygotowano kartę

ADMINISTRACJA

Realizacja projektu składającego się z cyklicznych warsztatów i szkoleń w zakresie koncepcji Lean Service dla kadry managerskiej i specjalistów administracji