Manuale

PROGRAM 5S

Program 5S oparty jest na pięciu zasadach dobrego gospodarowania mający przynieść korzyści w postaci poprawy bezpieczeństwa, produktywności, jakości, zredukowania czasu postoju oraz prawidłowego wykorzystania przestrzeni na i wokół stanowiska. Program 5S jest także filarem procesu zmian w przedsiębiorstwie. Uczy samodyscypliny i stanowi podstawę do zaangażowania pracowników w zmiany. Program 5S stanowi także podstawę do uruchomienia […]

Więcej

PROGRAM CIĄGŁEGO DOSKONALENIA (KAIZEN I POMYSŁY PRACOWNICZE)

Zadania wynikające z Programu Ciągłego Doskonalenia mogą być zadaniami wykraczającymi poza zadania obowiązkowe realizowane na stanowisku pracy, w związku z  czym udział w Programie jest dobrowolny i nagradzany na określonych zasadach. Innowacyjny Pomysł Pracowniczy (IPP) –  pomysł prosty do realizacji, który może zostać wdrożony przez pracownika operacyjnego. Pracownik może go zgłosić i wdrożyć indywidualnie lub […]

Więcej

PLANOWANIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW OPERACYJNYCH

Kompetencje – formalny zakres uprawnień, umiejętności wymaganych na określonym stanowisku przez danego pracownika. Matryca kompetencji – narzędzie do analizy kompetencji pracowników, wykorzystywane do planowania ścieżki rozwoju i harmonogramowania szkoleń. Struktura organizacyjna – zbiór elementów danego systemu (pojedynczych stanowisk pracy, komórek i jednostek organizacyjnych) oraz powiązań między nimi. Powiązania te są zwane więziami organizacyjnymi. Zakres podręcznika […]

Więcej

STANDARYZACJA PRACY

Manual Standaryzacji to podręcznik wdrożeniowy przeprowadzający czytelnika przez proces implementacji standaryzacji w firmie. Standaryzacja pracy –  służy ujednoliceniu metod i czasów realizacji zadań na stanowiskach (tak byłyby one wykonywane zawsze w taki sam sposób, w takim samym czasie, o takiej samej jakości) tj.: realizacja operacji realizacja przezbrojeń realizacja konserwacji organizacji pracy w gnieździe/linii przydziału zadań […]

Więcej

BADANIE SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW

W dzisiejszym świecie, aby przetrwać i mieć szansę na sukces rynkowy, należy dbać o klienta, zarówno tego zewnętrznego, jak i wewnętrznego – pracownika. To personel i jego potencjał intelektualny jest najcenniejszym zasobem każdej firmy. Dlatego tak ważna jest umiejętność prowadzenia dialogu z pracownikami, wsłuchiwanie się w ich potrzeby oraz uwzględnianie ich opinii. Firma, która jest otwarta […]

Więcej

PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW – PRODUKCJA

Zakres Manuala zawiera opis modelowego „Programu Rozwiązywania Problemów”, którego celem jest rozwijanie w pracownikach produkcji umiejętności definiowania i dostrzegania problemów na stanowisku pracy, stworzenie procesu rozwiązywania drobnych problemów umykających w gąszczu codziennych zadań. Efektem funkcjonowania PRP jest formalna informacja o problemach (ze wszystkich dziedzin dotykających pracownika), plany działań w zakresie ich usuwania, a co za […]

Więcej

PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW – BIURO

Zakres Manuala zawiera opis modelowego „Programu Rozwiązywania Problemów”, którego celem jest rozwijanie w pracownikach biur i administracji umiejętności definiowania i dostrzegania problemów na stanowisku pracy, stworzenie procesu rozwiązywania drobnych problemów umykających w gąszczu codziennych zadań. Efektem funkcjonowania PRP jest formalna informacja o problemach (ze wszystkich dziedzin dotykających pracownika), plany działań w zakresie ich usuwania, a […]

Więcej

POSTĘPOWANIE Z NIEZGODNOŚCIĄ

Manual opisuję model „Procesu  Postępowania z niezgodnością” który ma na celu rozwijanie w pracownikach umiejętności definiowania i dostrzegania niezgodności w całym procesie wytwórczym oraz nauczenia pracowników kontroli międzyoperacyjnej. Jakość surowca, produktu czy komponentu do produkcji jest szczególnie istotna z punktu widzenia kosztów wytwarzania. W przypadku gdy sam pracownik potrafi kontrolować jakość w procesie istnieje dużo mniejsze […]

Więcej