Akademia Lean dla Managerów

Data rozpoczęcia: 14 marca 2019 Data zakończenia: 28 czerwca 2019 Miejsce: Łódź Adres: Hotel Ines ul. Wróblewskiego 19/23 93-578 Łódź Cena: 720 - 900 zł netto/dzień * Godziny sesji:
czwartek: 9.00 - 17.00 piątek: 8.00 - 16.00

Zapraszamy Państwa na kolejną edycję cyklu warsztatów szkoleniowych dla managerów. W wyniku dużego zainteresowania naszą Akademią Lean dla Managerów oraz rozwoju naszych usług postanowiliśmy udoskonalić program zeszłorocznej edycji, by podzielić się naszymi nowymi doświadczeniami wdrożeniowymi, zdobytymi w trakcie prowadzonych przez nas projektów na arenie międzynarodowej. W tym roku uczestników naszej Akademii zapraszamy też na seminarium biznesowe „MAPA DROGOWA DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ”, które jest doskonałym uzupełnieniem kursu o nowościach z zakresu World Class Management oraz wymiany doświadczeń wdrożeniowych.

Joanna Czerska *


Nasza Akademia Lean dla Managerów

  • Pozwoli zdobyć najnowszą wiedzę praktyczną uzyskaną przez naszych trenerów w Polsce i za granicą
  • Nauczy szerokiego spojrzenia na procesy realizowane w firmie produkcyjnej oraz mechanizmów kreowania kultury ciągłego doskonalenia
  • Ułatwi uzyskiwanie wyników działów w sposób pozytywnie wpływający na finansowe wyniki firmy i zapewni trwałości tych wyników w czasie
  • Pozwoli wymieniać doświadczenia z innymi uczestnikami Akademii, by skorzystać ze sprawdzonych dobrych praktyk oraz wykorzystać możliwość uczenia się na błędach innych

Grupa docelowa

  • Dyrektorzy operacyjni, właściciele firm produkcyjnych
  • Managerowie działów firm produkcyjnych
  • Managerowie i Koordynatorzy Lean
  • Managerowie odpowiedzialni za finanse i kontroling
  • Managerowie odpowiedzialni za rozwój i doskonałość operacyjną

Akademia Lean dla Managerów składa się z czterech niezależnych sesji:


*Cennik

Możliwe rabaty:

  • 20 % za wykupienie pakietu szkoleń wchodzących w skład Akademii Lean dla Managerów

Uczestnicy pierwszej 1-dniowej sesji Akademii Lean dla Managerów (Lean w praktyce: od początku do końca) realizowanej 15 marca 2019 uzyskują prawo do bezpłatnego udziału w seminarium „MAPA DROGOWA DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ” w dniu poprzedzającym inaugurację tegorocznej edycji Akademii.

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Akademii Lean dla Managerów, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.

*Program Akademii Lean dla Managerów został przygotowany przez dr inż. Joannę Czerską, dyrektora merytorycznego firmy LeanQ Team należącej do międzynarodowej sieci firm doradczo-szkoleniowych Sustainable Performance Improvement Network. Autorka programu była też wykładowcą i twórcą programu nauczania Lean Management (Metody Doskonalenia Produkcji) na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej).


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).