Akademie i szkoły

Tematyczne cykle szkoleniowe dla managerów (akademie) i specjalistów (szkoły) to wiedza i umiejętności pogrupowane w aktualne zagadnienia problemowe odpowiadające na wyzwania konkurencyjności kosztowej stojące przed przedsiębiorstwami na całym świecie. Nasze cykle szkoleniowe to praktyczna wiedza oparta na wieloletnim i różnorodnym doświadczeniu naszego zespołu. Pozwalają one otworzyć nowe horyzonty i pozyskać wskazówki wdrożeniowe z praktyki best-in-class. Zadania, ćwiczenia, symulacje i case study wykorzystywane w toku szkoleń to przykłady z życia wzięte pomagające nie tylko zdobyć wiedzę, ale i umiejętności. Zapraszamy!


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

Akademia lean dla logistyków

27.08 - 28.08, Sopot
Mapowanie łańcucha dostaw, czyli jak integrować procesy
02.07 - 03.07, Sopot
S&OP jak wyeliminować konflikty międzydziałowe, by realizować strategię firmy
26.06 - 26.06, Łódź
Lean w logistyce – zarządzanie łańcuchem dostaw. Warsztat z grą symulacyjną

Akademia lean dla managerów

23.04 - 24.04, Trójmiasto
Wizualne Zarządzanie Wynikami
09.04 - 10.04, Trójmiasto
Lean w praktyce: od początku do końca. Warsztat z grą symulacyjną LM.
23.05 - 24.05, Trójmiasto
Mapowanie strumienia wartości, czyli jak planować usprawnianie procesów
06.03 - 07.03, Łódź
Decyzje finansowe w doskonaleniu przedsiębiorstwa

Certyfikowany planista produkcji

23.09 - 24.09, Trójmiasto
Prognozowanie i modele planowania – Certyfikowany Planista Produkcji
21.10 - 22.10, Trójmiasto
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów – Certyfikowany Planista Produkcji
25.11 - 26.11, Trójmiasto
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy – Certyfikowany Planista Produkcji

Szkoła lidera produkcji

22.07 - 23.07, Hotel Aqua Sopot
Organizacja pracy lidera produkcji
17.06 - 18.06, Trójmiasto
Zarządzanie pracownikami przez lidera produkcji
26.08 - 27.08, Hotel Aqua Sopot
Planowanie i kontrola pracy zespołu produkcyjnego

Szkoła utrzymania ruchu

08.07 - 09.07, Hotel Aqua Sopot
Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu
06.12 - 07.12, Gdańsk
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym
14.10 - 15.10, Trójmiasto
TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego

Szkoła zakupów i zaopatrzenia

23.03 - 24.03, Gdańsk
Zakupy operacyjne, czyli jak zoptymalizować poziom zapasów
11.03 - 12.03, Gdańsk
Zakupy strategiczne, czyli jak skutecznie zarządzać relacjami z dostawcami