Akademie i szkoły

Tematyczne cykle szkoleniowe dla managerów (akademie) i specjalistów (szkoły) to wiedza i umiejętności pogrupowane w aktualne zagadnienia problemowe odpowiadające na wyzwania konkurencyjności kosztowej stojące przed przedsiębiorstwami na całym świecie. Nasze cykle szkoleniowe to praktyczna wiedza oparta na wieloletnim i różnorodnym doświadczeniu naszego zespołu. Pozwalają one otworzyć nowe horyzonty i pozyskać wskazówki wdrożeniowe z praktyki best-in-class. Zadania, ćwiczenia, symulacje i case study wykorzystywane w toku szkoleń to przykłady z życia wzięte pomagające nie tylko zdobyć wiedzę, ale i umiejętności. Zapraszamy!


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

Akademia lean dla managerów

15.03 - 15.03, Łódź
Lean w praktyce: od początku do końca. Warsztat z grą symulacyjną LM.
25.04 - 26.04, Łódź
Wizualne Zarządzanie Wynikami
23.05 - 24.05, Łódź
Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących
27.06 - 28.06, Łódź
Decyzje finansowe w doskonaleniu przedsiębiorstwa

Akademia lean supply chain

17.05 - 17.05, Sopot
Lean Supply Chain – Odkrywanie potencjału w łańcuchu dostaw
13.06 - 14.06, Sopot
Lean Supply Chain – Integracja łańcucha dostaw
11.07 - 12.07, Sopot
Lean Supply Chain – Modelowanie łańcucha dostaw

Szkoła lidera produkcji

14.02 - 15.02, Gdańsk
Organizacja pracy lidera produkcji
10.01 - 11.01, Gdańsk
Zarządzanie pracownikami przez lidera produkcji
07.03 - 08.03, Gdańsk
Planowanie i kontrola pracy zespołu produkcyjnego

Szkoła planisty produkcji

13.12 - 14.12, Gdańsk
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji
22.11 - 23.11, Gdańsk
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy. Dodatkowy termin!
15.11 - 16.11, Gdańsk
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy. Brak miejsc! Dodatkowy termin 22-23.11!
25.10 - 26.10, Gdańsk
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
27.09 - 28.09, Gdańsk
Prognozowanie i modele planowania

Szkoła utrzymania ruchu

17.01 - 18.01, Gdańsk
Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu
06.12 - 07.12, Gdańsk
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym
08.11 - 09.11, Gdańsk
TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego

Szkoła zakupów i zaopatrzenia

17.05 - 18.05, Gdańsk
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby zakupów i zaopatrzenia
12.04 - 13.04, Gdańsk
Zarządzanie zakupami
15.03 - 16.03, Gdańsk
Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania