Akademie i szkoły

Tematyczne cykle szkoleniowe dla managerów (akademie) i specjalistów (szkoły) to wiedza i umiejętności pogrupowane w aktualne zagadnienia problemowe odpowiadające na wyzwania konkurencyjności kosztowej stojące przed przedsiębiorstwami na całym świecie. Nasze cykle szkoleniowe to praktyczna wiedza oparta na wieloletnim i różnorodnym doświadczeniu naszego zespołu. Nasze akademie i szkoły pozwalają otworzyć nowe horyzonty i pozyskać wskazówki wdrożeniowe z praktyki best-in-class. Zadania, ćwiczenia, symulacje i case study wykorzystywane w toku szkoleń to przykłady z życia wzięte pomagające nie tylko zdobyć wiedzę, ale i umiejętności. Zapraszamy!

Akademia lean managera

22.02 - 23.02, Gdańsk
Doskonalenie efektywności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem Lean Management
22.03 - 23.03, Gdańsk
Decyzje finansowe w doskonaleniu przedsiębiorstwa
19.04 - 20.04, Gdańsk
Wizualne Zarządzanie Wynikami i metody rozwiązywania problemów
24.05 - 25.05, Gdańsk
Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących

Szkoła lidera produkcji

19.12 - 20.12, Gdańsk
Zarządzanie pracownikami przez lidera produkcji
18.01 - 19.01, Gdańsk
Organizacja pracy lidera produkcji
15.02 - 16.02, Gdańsk
Planowanie i kontrola pracy zespołu produkcyjnego

Szkoła planisty produkcji

16.11 - 17.11, Gdańsk
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
19.10 - 20.10, Gdańsk
Prognozowanie i modele planowania
07.12 - 08.12, Gdańsk. Brak miejsc! Dodatkowy termin 11-12.12!
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy
11.12 - 12.12, Gdańsk
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy. Dodatkowy termin!
11.01 - 12.01, Gdańsk
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji

Szkoła utrzymania ruchu

23.11 - 24.11, Gdańsk
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym
26.10 - 27.10, Gdańsk
TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego
14.12 - 15.12, Gdańsk
Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu

Szkoła zakupów i zaopatrzenia

15.03 - 16.03, Gdańsk
Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania
12.04 - 13.04, Gdańsk
Zarządzanie zakupami
17.05 - 18.05, Gdańsk
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby zakupów i zaopatrzenia