Akademie i szkoły

Tematyczne cykle szkoleniowe dla managerów (akademie) i specjalistów (szkoły) to wiedza i umiejętności pogrupowane w aktualne zagadnienia problemowe odpowiadające na wyzwania konkurencyjności kosztowej stojące przed przedsiębiorstwami na całym świecie. Nasze cykle szkoleniowe to praktyczna wiedza oparta na wieloletnim i różnorodnym doświadczeniu naszego zespołu. Pozwalają one otworzyć nowe horyzonty i pozyskać wskazówki wdrożeniowe z praktyki best-in-class. Zadania, ćwiczenia, symulacje i case study wykorzystywane w toku szkoleń to przykłady z życia wzięte pomagające nie tylko zdobyć wiedzę, ale i umiejętności. Zapraszamy!


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

Akademia lean dla managerów

23.05 - 24.05, Łódź
Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących
25.04 - 26.04, Łódź
Wizualne Zarządzanie Wynikami
15.03 - 15.03, Łódź
Lean w praktyce: od początku do końca. Warsztat z grą symulacyjną LM.
06.03 - 07.03, Łódź
Decyzje finansowe w doskonaleniu przedsiębiorstwa

Akademia lean supply chain

27.08 - 28.08, Sopot
Lean Supply Chain – Modelowanie łańcucha dostaw. Odkrywanie potencjału – Mapowanie strumienia dostaw
02.07 - 03.07, Sopot
Lean Supply Chain – Integracja łańcucha dostaw. Od strategii do planu – proces S&OP
26.06 - 26.06, Łódź
Lean Supply Chain – Odkrywanie potencjału w łańcuchu dostaw. Narzędzia Lean Management w logistyce

Szkoła lidera produkcji

26.09 - 27.09, Sopot
Planowanie i kontrola pracy zespołu produkcyjnego
22.08 - 23.08, Sopot
Organizacja pracy lidera produkcji
18.07 - 19.07, Sopot
Zarządzanie pracownikami przez lidera produkcji

Szkoła planisty produkcji

16.09 - 17.09, Gdańsk
Prognozowanie i modele planowania
23.10 - 24.10, Gdańsk
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
21.11 - 22.11, Gdańsk
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy

Szkoła utrzymania ruchu

06.12 - 07.12, Gdańsk
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym

Szkoła zakupów i zaopatrzenia

28.10 - 29.10, Gdańsk
Zakupy strategiczne, czyli jak skutecznie zarządzać relacjami z dostawcami
14.11 - 15.11, Gdańsk
Zakupy operacyjne, czyli jak zoptymalizować poziom zapasów