Akademie i szkoły

Tematyczne cykle szkoleniowe dla managerów (akademie) i specjalistów (szkoły) to wiedza i umiejętności pogrupowane w aktualne zagadnienia problemowe odpowiadające na wyzwania konkurencyjności kosztowej stojące przed przedsiębiorstwami na całym świecie. Nasze cykle szkoleniowe to praktyczna wiedza oparta na wieloletnim i różnorodnym doświadczeniu naszego zespołu. Pozwalają one otworzyć nowe horyzonty i pozyskać wskazówki wdrożeniowe z praktyki best-in-class. Zadania, ćwiczenia, symulacje i case study wykorzystywane w toku szkoleń to przykłady z życia wzięte pomagające nie tylko zdobyć wiedzę, ale i umiejętności. Zapraszamy!


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

Akademia lean dla managerów

23.05 - 24.05, Łódź
Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących
15.03 - 15.03, Łódź
Lean w praktyce: od początku do końca. Warsztat z grą symulacyjną LM.
06.03 - 07.03, Łódź
Decyzje finansowe w doskonaleniu przedsiębiorstwa
23.04 - 24.04, Scanfil Poland. Szkolenie na terenie fabryki!
Wizualne Zarządzanie Wynikami

Akademia lean supply chain

27.08 - 28.08, Sopot
Lean Supply Chain – Modelowanie łańcucha dostaw. Odkrywanie potencjału – Mapowanie strumienia dostaw
02.07 - 03.07, Sopot
Lean Supply Chain – Integracja łańcucha dostaw. Od strategii do planu – proces S&OP
26.06 - 26.06, Łódź
Lean Supply Chain – Odkrywanie potencjału w łańcuchu dostaw. Narzędzia Lean Management w logistyce

Szkoła lidera produkcji

23.01 - 24.01, Gdańsk
Organizacja pracy lidera produkcji
12.12 - 13.12, Gdańsk
Zarządzanie pracownikami przez lidera produkcji
20.02 - 21.02, Gdańsk
Planowanie i kontrola pracy zespołu produkcyjnego

Szkoła planisty produkcji

23.10 - 24.10, Gdańsk
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
16.09 - 17.09, Gdańsk
Prognozowanie i modele planowania

Szkoła utrzymania ruchu

06.12 - 07.12, Gdańsk
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym

Szkoła zakupów i zaopatrzenia

16.04 - 17.04, Gdańsk
Zakupy operacyjne, czyli jak zoptymalizować poziom zapasów
28.05 - 29.05, Gdańsk
Zakupy strategiczne, czyli jak skutecznie zarządzać relacjami z dostawcami