Akademie i szkoły

Tematyczne cykle szkoleniowe dla managerów (akademie) i specjalistów (szkoły) to wiedza i umiejętności pogrupowane w aktualne zagadnienia problemowe odpowiadające na wyzwania konkurencyjności kosztowej stojące przed przedsiębiorstwami na całym świecie. Nasze cykle szkoleniowe to praktyczna wiedza oparta na wieloletnim i różnorodnym doświadczeniu naszego zespołu. Pozwalają one otworzyć nowe horyzonty i pozyskać wskazówki wdrożeniowe z praktyki best-in-class. Zadania, ćwiczenia, symulacje i case study wykorzystywane w toku szkoleń to przykłady z życia wzięte pomagające nie tylko zdobyć wiedzę, ale i umiejętności. Zapraszamy!


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

Akademia lean dla logistyków

27.08 - 28.08, Sopot
Mapowanie łańcucha dostaw, czyli jak integrować procesy
02.07 - 03.07, Sopot
S&OP jak wyeliminować konflikty międzydziałowe, by realizować strategię firmy
26.06 - 26.06, Łódź
Lean w logistyce – zarządzanie łańcuchem dostaw. Warsztat z grą symulacyjną

Akademia lean dla managerów

23.04 - 24.04, Trójmiasto
Wizualne Zarządzanie Wynikami
09.04 - 10.04, Trójmiasto
Lean w praktyce: od początku do końca. Warsztat z grą symulacyjną LM.
23.05 - 24.05, Trójmiasto
Mapowanie strumienia wartości, czyli jak planować usprawnianie procesów
06.03 - 07.03, Łódź
Decyzje finansowe w doskonaleniu przedsiębiorstwa

Szkoła lidera produkcji

17.06 - 18.06, Trójmiasto
Zarządzanie pracownikami przez lidera produkcji
22.07 - 23.07, Trójmiasto
Organizacja pracy lidera produkcji
26.08 - 27.08, Trójmiasto
Planowanie i kontrola pracy zespołu produkcyjnego

Szkoła planisty produkcji

28.11 - 29.11, Gdańsk
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy
23.10 - 24.10, Gdańsk
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
16.09 - 17.09, Gdańsk
Prognozowanie i modele planowania

Szkoła utrzymania ruchu

11.12 - 12.12, Gdańsk
TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego
06.12 - 07.12, Gdańsk
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym
08.07 - 09.07, Trójmiasto
Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu

Szkoła zakupów i zaopatrzenia

23.03 - 24.03, Gdańsk
Zakupy operacyjne, czyli jak zoptymalizować poziom zapasów
11.03 - 12.03, Gdańsk
Zakupy strategiczne, czyli jak skutecznie zarządzać relacjami z dostawcami