Akademie i szkoły

Tematyczne cykle szkoleniowe dla managerów (akademie) i specjalistów (szkoły) to wiedza i umiejętności pogrupowane w aktualne zagadnienia problemowe odpowiadające na wyzwania konkurencyjności kosztowej stojące przed przedsiębiorstwami na całym świecie. Nasze cykle szkoleniowe to praktyczna wiedza oparta na wieloletnim i różnorodnym doświadczeniu naszego zespołu. Nasze akademie i szkoły pozwalają otworzyć nowe horyzonty i pozyskać wskazówki wdrożeniowe z praktyki best-in-class. Zadania, ćwiczenia, symulacje i case study wykorzystywane w toku szkoleń to przykłady z życia wzięte pomagające nie tylko zdobyć wiedzę, ale i umiejętności. Zapraszamy!

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

Akademia lean managera

01.03 - 02.03, Gdańsk
Doskonałość operacyjna z Lean Management
22.03 - 23.03, Gdańsk
Wizualne Zarządzanie Wynikami
19.04 - 20.04, Gdańsk
Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących
24.05 - 25.05, Gdańsk
Decyzje finansowe w doskonaleniu przedsiębiorstwa

Szkoła lidera produkcji

15.02 - 16.02, Gdańsk
Planowanie i kontrola pracy zespołu produkcyjnego
18.01 - 19.01, Gdańsk
Organizacja pracy lidera produkcji
19.12 - 20.12, Gdańsk
Zarządzanie pracownikami przez lidera produkcji

Szkoła planisty produkcji

11.12 - 12.12, Gdańsk
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy. Dodatkowy termin!
27.09 - 28.09, Gdańsk
Prognozowanie i modele planowania
25.10 - 26.10, Gdańsk
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
15.11 - 16.11, Gdańsk
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy
13.12 - 14.12, Gdańsk
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji

Szkoła utrzymania ruchu

18.10 - 19.10, Gdańsk
TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego
08.11 - 09.11, Gdańsk
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym
06.12 - 07.12, Gdańsk
Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu

Szkoła zakupów i zaopatrzenia

15.03 - 16.03, Gdańsk
Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania
12.04 - 13.04, Gdańsk
Zarządzanie zakupami
17.05 - 18.05, Gdańsk
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby zakupów i zaopatrzenia