Akademie i szkoły

Tematyczne cykle szkoleniowe dla managerów (akademie) i specjalistów (szkoły) to wiedza i umiejętności pogrupowane w aktualne zagadnienia problemowe odpowiadające na wyzwania konkurencyjności kosztowej stojące przed przedsiębiorstwami na całym świecie. Nasze cykle szkoleniowe to praktyczna wiedza oparta na wieloletnim i różnorodnym doświadczeniu naszego zespołu. Pozwalają one otworzyć nowe horyzonty i pozyskać wskazówki wdrożeniowe z praktyki best-in-class. Zadania, ćwiczenia, symulacje i case study wykorzystywane w toku szkoleń to przykłady z życia wzięte pomagające nie tylko zdobyć wiedzę, ale i umiejętności. Zapraszamy!


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

Akademia lean managera

25.09 - 26.09, Berker Polska. Szkolenie na terenie fabryki!
Wizualne Zarządzanie Wynikami
24.05 - 25.05, Gdańsk
Decyzje finansowe w doskonaleniu przedsiębiorstwa
19.04 - 20.04, Gdańsk
Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących
01.03 - 02.03, Gdańsk
Doskonałość operacyjna z Lean Management

Szkoła lidera produkcji

11.12 - 12.12, Gdańsk
Zarządzanie pracownikami przez lidera produkcji
10.01 - 11.01, Gdańsk
Organizacja pracy lidera produkcji
14.02 - 15.02, Gdańsk
Planowanie i kontrola pracy zespołu produkcyjnego

Szkoła planisty produkcji

27.09 - 28.09, Gdańsk
Prognozowanie i modele planowania
25.10 - 26.10, Gdańsk
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
15.11 - 16.11, Gdańsk
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy. Brak miejsc! Dodatkowy termin 22-23.11!
22.11 - 23.11, Gdańsk
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy. Dodatkowy termin!
13.12 - 14.12, Gdańsk
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji

Szkoła utrzymania ruchu

08.11 - 09.11, Gdańsk
TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego
06.12 - 07.12, Gdańsk
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym
17.01 - 18.01, Gdańsk
Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu

Szkoła zakupów i zaopatrzenia

17.05 - 18.05, Gdańsk
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby zakupów i zaopatrzenia
12.04 - 13.04, Gdańsk
Zarządzanie zakupami
15.03 - 16.03, Gdańsk
Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania