Akademie i szkoły

Tematyczne cykle szkoleniowe dla managerów (akademie) i specjalistów (szkoły) to wiedza i umiejętności pogrupowane w aktualne zagadnienia problemowe odpowiadające na wyzwania konkurencyjności kosztowej stojące przed przedsiębiorstwami na całym świecie. Nasze cykle szkoleniowe to praktyczna wiedza oparta na wieloletnim i różnorodnym doświadczeniu naszego zespołu. Nasze akademie i szkoły pozwalają otworzyć nowe horyzonty i pozyskać wskazówki wdrożeniowe z praktyki best-in-class. Zadania, ćwiczenia, symulacje i case study wykorzystywane w toku szkoleń to przykłady z życia wzięte pomagające nie tylko zdobyć wiedzę, ale i umiejętności. Zapraszamy!

Akademia lean managera

18.05 - 19.05, Gdańsk
Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących
16.03 - 17.03, Gdańsk
Decyzje finansowe w doskonaleniu przedsiębiorstwa
16.02 - 17.02, Gdańsk
Doskonalenie efektywności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem Lean Management
28.09 - 29.09, Sopot
Wizualne Zarządzanie Wynikami i metody rozwiązywania problemów

Szkoła lidera produkcji

19.12 - 20.12, Gdańsk
Zarządzanie pracownikami przez lidera produkcji
18.01 - 19.01, Gdańsk
Organizacja pracy lidera produkcji
15.02 - 16.02, Gdańsk
Planowanie i kontrola pracy zespołu produkcyjnego

Szkoła planisty produkcji

19.10 - 20.10, Gdańsk
Prognozowanie i modele planowania
16.11 - 17.11, Gdańsk
Zarządzanie elastycznością i kosztami utrzymania zapasów
07.12 - 08.12, Gdańsk
Harmonogramowanie i monitorowanie produkcji – techniki i mechanizmy
11.01 - 12.01, Gdańsk
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby planowania produkcji

Szkoła utrzymania ruchu

26.10 - 27.10, Gdańsk
TPM – podnoszenie efektywności parku maszynowego
23.11 - 24.11, Gdańsk
Rozwiązywanie problemów w parku maszynowym
14.12 - 15.12, Gdańsk
Organizacja pracy w dziale utrzymania ruchu

Szkoła zakupów i zaopatrzenia

25.05 - 26.05, Gdańsk
Parametryzacja i wykorzystanie mechanizmów ERP na potrzeby zakupów i zaopatrzenia
20.04 - 21.04, Gdańsk
Zarządzanie zakupami
23.03 - 24.03, Gdańsk
Zarządzanie zapasami i kosztami ich utrzymania