Certyfikacje kompetencji

Lean Thinker, Praktyk Lean, Lean Ekspert, Lean Manager, Trener Lean to 5 stopni w systemie certyfikacji osób wykorzystujących praktyki Lean Management w życiu zawodowym. Certyfikaty wydawane są w trzech kategoriach: produkcja, logistyka, usługi.

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

Stopień 1 Lean Thinker

 • Zna podstawowe narzędzia Lean i ich rolę dla przedsiębiorstwa
 • Potrafi poprawnie zastosować narzędzia Lean w symulowanym środowisku

Stopień 2 Praktyk Lean

 • Spełnia kryteria wymagane dla poziomu 1
 • Wykorzystuje świadomie praktyki Lean wdrożone w swoim środowisku pracy
 • Rozumie cel praktyk Lean i potrafi wskazać narzędzia niezbędne do usprawnienia obszaru, w którym pracuje
 • Generuje, zgłasza i uczestniczy we wdrożeniach swoich pomysłów doskonalących własne środowisko pracy
 • Jest aktywnym członkiem zespołu kaizen (poświadczony udział w min. 10 akcjach kaizen)

Stopień 3 Lean Ekspert

 • Spełnia kryteria wymagane dla poziomu 1,2
 • Prowadzi skuteczne akcje doskonalące w jednorodnym środowisku pracy pracy (dziale/obszarze) oraz procesach przebiegających na wskroś przedsiębiorstwa
 • Efektywnie zarządza projektem zmiany w jednorodnym środowisku pracy (dziale/obszarze)                                                                                 oraz procesach przebiegających na wskroś przedsiębiorstwa
 • Poświadczone dokumentami prowadzenie min. 20 projektów/akcji kaizen na stanowisku lidera projektu/akcji                                                   (w tym min. 5 projektów/akcji kaizen na procesach między działowych)

STOPIEŃ 4 LEAN MANAGER

 • Spełnia kryteria wymagane dla poziomów: 1,2,3
 • Posiada min. 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym (min. szefa działu) potwierdzone świadectwem pracy
 • Potrafi świadomie (oparte na danych i faktach) definiować cele dla podległego obszaru/działu w odniesieniu do celów firmy i procesów w których obszar/dział uczestniczy
 • Potrafi systematycznie motywować zespół do osiągania coraz wyższych celów poprzez wykorzystanie technik Lean Management
 • Potrafi zarządzać kompetencjami podległego zespołu i definiować jego ścieżki rozwoju. (Definiować wymaganą elastyczność kompetencji. Planować rozwój kompetencji podległych pracowników)

STOPIEŃ 5 TRENER LEAN I

 • Spełnia kryteria wymagane dla poziomów: 1,2,3
 • Przepracował minimum 500h szkoleniowych dla co najmniej 100 osób (potwierdzone dokumentacją)
 • Posiada umiejętności kształtowania umiejętności, postaw oraz wiedzy popartej doświadczeniem wdrożeniowym pracowników operacyjnych
 • Posiada umiejętności trenerskie w zakresie prowadzenia szkoleń dla pracowników operacyjnych
 • Potrafi projektować szkolenia z zakresu Lean Management oparte na technikach partycypacyjnych

STOPIEŃ 5 TRENER LEAN II

 • Spełnia kryteria wymagane dla poziomów: 1,2,3,4 oraz posiada pierwszy stopień Trenera Lean
 • Posiada min. 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym (min. szefa działu) potwierdzone świadectwem pracy
 • Posiada umiejętności kształtowania umiejętności, postaw oraz wiedzy popartej doświadczeniem wdrożeniowym zarówno managerów jak i pracowników operacyjnych
 • Posiada umiejętności trenerskie w zakresie prowadzenia szkoleń dla pracowników szczebla kierowniczego oraz szkoleń liderów kaizen
 • Posiada umiejętności diagnozy kompetencji oraz tworzenia ścieżek rozwoju kompetencji miękkich i twardych w odniesieniu do managerów i koordynatorów Lean

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UZYSKANIA CERTYFIKATU LEAN PRACTITIONER:

 • Potwierdzenie kompetencji Lean Management na ww poziomach wystawione przez Sustainable Performance Improvement Network – międzynarodowy certyfikat wystawiany przez wiodące firmy doradcze z zakresu Lean Management z Francji, Niemiec, Czech, Słowacji, Hiszpani i Portugalii
 • Spójna ścieżka rozwoju zawodowego dla osób wykorzystujących Lean Management
 • Kontakt i wspólny rozwój wiedzy oraz doświadczeń z osobami stosującymi Lean Management w życiu zawodowym
 • Uczestnictwo w sieci Certyfikowanych Praktyków Lean

 

CERTYFIKAT DLA KAŻDEGO POZIOMU MOŻNA UZYSKAĆ POPRZEZ:

 • Uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych w Polsce (przez LeanQ Team) lub za granicą (szkolenia organizowane przez członków SPIN), wykazanie wymaganej praktyki i osiągnięć
 • zdanie egzaminu w formie testu teoretycznego opartego na case-studies lub zdanie egzaminu w formie testu teoretycznego oraz wykazanie wymaganej praktyki. Powyżej poziomu 2 wymagana praktyka podlega również audytowi jednostki certyfikującej
 • Certyfikaty są wystawiane przez sieć Sustainable Performance Improvement Network

 

Do procesu certyfikacji można przystąpić z dowolnego poziomu, w zależności od swoich umiejętności, doświadczenia i potrzeb. Nie jest wymagane przechodzenie następujących po sobie stopni.

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).