Dofinansowanie usług LeanQ Team

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo finansowanych w ramach programów:

 • SPEKTRUM Agencji Rozwoju Pomorza
 • EFS (Europejski Fundusz Społeczny)
 • KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU „SPEKTRUM” AGENCJI ROZWOJU POMORZA?


KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

 • MPS (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) z województwa pomorskiego

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DORADZTWA:

 • do 95% kosztów* w ramach wsparcia pomocowego, niwelującego skutki pandemii COVID 19,
 • 50% kosztów* na potrzeby rozwojowe przedsiębiorstwa

* Łączna wartość usług doradczych zrealizowanych na rzecz przedsiębiorstwa nie może przekroczyć limitu 200 tys. euro

 

CO NALEŻY ZROBIĆ?

 • KROK 1 Skontaktuj się  z Agencją Rozwoju Pomorza (więcej info: www.arp.gda.pl/spektrum) i weź udział  w badaniu wstępnym i weryfikacji, czy spełniasz warunki ubiegania się o grant.
 • KROK 2 Możesz skorzystać z bezpłatnej analizy potrzeb rozwojowych ARP lub sprawdzić od razu, czy oczekiwaną usługę w ramach grantu oferuje LeanQ Team.
 • KROK 3 Złóż wniosek o udzielenie grantu w projekcie SPEKTRUM.
 • KROK 4 Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisz umowę grantową z ARP.
 • KROK 5 Podpisz umowę z LeanQ Team na realizację specjalistycznej usługi doradczej.
 • KROK 6 Po zakończeniu usługi doradczej złóż wniosek o płatność grantu. Wypłata następuje po udokumentowaniu realizacji usługi, w ciągu jednego miesiąca.

 

CEL DZIAŁANIA PROJEKTU SPEKTRUM:

SPEKTRUM to system świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa pomorskiego na potrzeby rozwojowe, w tym także pomocowe, związane ze skutkami epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

 

Jak uzyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?


WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ:

 • 100% kosztów: Mikroprzedsiębiorstwa (do 10 pracowników)*
 • 80% kosztów: Male i średnie firmy (do 250 pracowników)*

* maksymalna kwota na 1 uczestnika nie przekracza 300% średniego wynagrodzenia w roku (ok. 11 900 zł – w 2019 roku)

 

CO NALEŻY ZROBIĆ?

 • KROK 1  Sprawdź, gdzie znajduje się Twój Powiatowy Urząd Pracy (właściwy ze względu na siedzibę firmy albo miejsce prowadzenia działalności) i jak prowadzi nabór wniosków w ramach KFS.
 • KROK 2  Sprawdź naszą ofertę na: www.lean.info.pl/szkolenia lub skontaktuj się z nami i wybierz szkolenie dopasowane do Twoich potrzeb.
 • KROK 3  Wypełnij wniosek o dofinansowanie i złóż go do Urzędu Pracy.
 • KROK 4  Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (ok. 30 dni), podpisz umowę z Urzędem Pracy.
 • KROK 5  Otrzymasz dofinansowanie na wskazany we wniosku numer konta bankowego, dzięki któremu opłacisz fakturę za szkolenie.
 • KROK 6  Zapisz się na szkolenie za pomocą formularza lub skontaktuj się z nami.
 • KROK 7  Zrealizuj wybrane szkolenie i zdobądź potrzebne Tobie i Twoim pracownikom kwalifikacje i kompetencje.
 • KROK 8  Potwierdź odbycie szkolenia w Urzędzie Pracy (rozliczenie na podstawie faktury i potwierdzenia wpłaty).

 

CEL DZIAŁANIA KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS):

 • Wsparcie zmiany kwalifikacji lub aktualizacja oraz zdobycie nowej wiedzy i umiejętności dla pracowników firmy i jej właściciela.
 • Zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące.
 • Zwiększenie potencjału kadrowego, w celu podniesienia pozycji firmy na rynku oraz pracowników na rynku pracy.

 

 

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ i PROJEKTÓW:

 • 50 – 90% kosztów w zależności od województwa, wielkości przedsiębiorstwa, wieku pracowników, celowości dofinansowania, ustalonych limitów kwotowych

 

CO NALEŻY ZROBIĆ?

 • KROK 1  Sprawdź naszą ofertę na: www.lean.info.pl/szkolenia lub skontaktuj się z nami i wybierz szkolenie otwarte, warsztat zamknięty lub projekt dopasowane do Twoich potrzeb.
 • KROK 2  Zgłoś się do Operatora w Twoim województwie i zapytaj o możliwości i wysokość dofinansowania.
 • KROK 3  Wypełnij wniosek o dofinansowanie i złóż go do Operatora.
 • KROK 4  Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisz umowę z Operatorem.
 • KROK 5  Zapisz się na szkolenie za pomocą formularza lub skontaktuj się z nami.
 • KROK 6  Zrealizuj wybrane szkolenia i zdobądź potrzebne Tobie i Twoim pracownikom kwalifikacje i kompetencje.
 • KROK 8  Potwierdź odbycie szkolenia u Operatora  (rozliczenie na podstawie faktury i potwierdzenia wpłaty).

 

CEL DZIAŁANIA EUROPEJSKIEGO  FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (EFS):

 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz osobistych.
 • Pomoc w podnoszeniu zatrudnienia i stanu wiedzy, wprowadzaniu nowych innowacji.
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji zawodowej, polepszenie statusu społecznego.
 • Pomoc w zdobyciu nowej pracy lub awansie zawodowym.

 


 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O DOFINANSOWANIACH? 

Wypełnij poniższy formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko (wymagane)
Adres e-mail (wymagane)
Temat


Wyrażam zgodę wobec LeanQ Team Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolberga 13, Gdańsk 80-279 na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym dla celów przesyłania informacji o promocjach, nowościach i wydarzeniach drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.