Szkoła lidera produkcji

Data rozpoczęcia: 17 czerwca 2021 Data zakończenia: 27 sierpnia 2021 Miejsce: Trójmiasto Cena: 1640 - 1800 zł netto/szkolenie*

Zapraszamy Państwa do kolejnej edycji naszej Szkoły Lidera Produkcji, w ramach której pragniemy podzielić się naszym wieloletnim doświadczeniem wdrożeniowym, zdobytym w toku prowadzonych przez nas, zarówno międzynarodowych projektów rozwoju przedsiębiorstw,jak i doskonaleniach procesów polskich, rodzinnych firm.

Dzisiaj organizacje nieustannie doskonalące swoje działania wiedzą, jak wiele zależy od umiejętnego zarządzania pracownikami przez jego lidera. Jest to istotne nie tyle w zespole świadomych managerów, ale przede wszystkim w grupie pracowników produkcyjnych, którzy codziennie wykonują dziesiątki powtarzalnych czynności, z błędną świadomością ich braku wpływu na globalne wyniki firmy.

Jesteśmy przekonani, że opracowany program, pozwoli uczestnikom rozwinąć już posiadane umiejętności oraz zdobyć nową wiedzę, popartą doświadczeniem naszych konsultantów i trenerów.
Wymiana doświadczeń między uczestnikami Szkoły ułatwia też rozwijanie procesów oraz tworzenie zespołów, których codziennością staje się „leanowe” myślenie i działanie.


Nasza Szkoła Lidera Produkcji:

  • Przygotuje Liderów Produkcji do całościowego patrzenia na procesy realizowane na poziomie całej firmy
  • Wyposaży ich w niezbędne narzędzia pozwalające skutecznie prowadzić działania doskonalące na poziomie całej organizacji oraz w małych zespołach roboczych
  • Pozwoli wymieniać doświadczenia z innymi uczestnikami, by skorzystać ze sprawdzonych dobrych praktyk oraz wykorzystać możliwość uczenia się na błędach innych

Grupa docelowa

  • Obecni i przyszli Liderzy Zespołów
  • Kierownicy produkcji
  • Mistrzowie i Brygadziści
  • Członkowie zespołów doskonalących
  • Szefowie działów

Szkoła Lidera Produkcji składa się z trzech (dwudniowych) niezależnych sesji:


*Cennik

W przypadku dokonania zakupu szkoleń wchodzących w skład Szkoły Lidera Produkcji:

  • do 27.05.2021 – 10 % rabatu, czyli 1640 zł netto/szkolenie/os.

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).