Szkoła lidera produkcji

Data rozpoczęcia: 10 stycznia 2019 Data zakończenia: 08 marca 2019 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER Cena: 1200 - 1800 zł netto/szkolenie*

Zapraszamy Państwa do kolejnej edycji naszej Szkoły Lidera Produkcji, w ramach której pragniemy podzielić się naszym wieloletnim doświadczeniem wdrożeniowym, zdobytym w toku prowadzonych przez nas, zarówno międzynarodowych projektów rozwoju przedsiębiorstw,jak i doskonaleniach procesów polskich, rodzinnych firm.

Dzisiaj organizacje nieustannie doskonalące swoje działania wiedzą, jak wiele zależy od umiejętnego zarządzania pracownikami przez jego lidera. Jest to istotne nie tyle w zespole świadomych managerów, ale przede wszystkim w grupie pracowników produkcyjnych, którzy codziennie wykonują dziesiątki powtarzalnych czynności, z błędną świadomością ich braku wpływu na globalne wyniki firmy.

Jesteśmy przekonani, że opracowany program, pozwoli uczestnikom rozwinąć już posiadane umiejętności oraz zdobyć nową wiedzę, popartą doświadczeniem naszych konsultantów i trenerów.
Wymiana doświadczeń między uczestnikami Szkoły ułatwia też rozwijanie procesów oraz tworzenie zespołów, których codziennością staje się „leanowe” myślenie i działanie.


Nasza Szkoła Lidera Produkcji:

  • Przygotuje Liderów Produkcji do całościowego patrzenia na procesy realizowane na poziomie całej firmy
  • Wyposaży ich w niezbędne narzędzia pozwalające skutecznie prowadzić działania doskonalące na poziomie całej organizacji oraz w małych zespołach roboczych
  • Pozwoli wymieniać doświadczenia z innymi uczestnikami, by skorzystać ze sprawdzonych dobrych praktyk oraz wykorzystać możliwość uczenia się na błędach innych

Grupa docelowa

  • Obecni i przyszli Liderzy Zespołów
  • Kierownicy produkcji
  • Mistrzowie i Brygadziści
  • Członkowie zespołów doskonalących
  • Szefowie działów

Szkoła Lidera Produkcji składa się z trzech (dwudniowych) niezależnych sesji:


*Cennik
W przypadku wykupienia w ramach Szkoły Lidera Produkcji
3 sesji (6 dni) cena = 4 200 zł netto (700 zł/dzień)
2 sesji (4 dni) cena = 3 200 zł netto (800 zł/dzień)
1 sesji (2 dni) cena = 1 800 zł netto (900 zł/dzień)
Jeśli w jednym zamówieniu wykupisz kilka sesji w ramach Szkoły Lidera Produkcji, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy.

Skorzystaj z dodatkowego rabatu:

  • 300 zł mniej za pakiet przy zgłoszeniach do 30 listopada
  • 300 zł mniej za pakiet dla kolejnej zgłoszonej osoby z firmy

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).