Certyfikowany Planista Produkcji

Data rozpoczęcia: 30 września 2021 Data zakończenia: 03 grudnia 2021 Miejsce: Trójmiasto Cena: 4480 zł netto/os. - 5600 zł netto/os.* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 – 17.00 piątek: 8.00 – 16.00

Uwaga!

grupa 1, termin 23.09 – 26.11 – brak miejsc

grupa 2, termin 30.09 – 3.12 – trwa nabór

Czy wiesz, że właściwe planowanie może zredukować Twoje zapasy nawet o 50%, a harmonogramowanie produkcji podnieść jej efektywność do 20%? To rezultaty, jakie osiągamy w naszych projektach. Jeśli chcesz poznać „od kuchni” metody, którymi posługujemy się,  by osiągać te cele,  weź udział w kursie Certyfikowany Planista Produkcji .

Celem kursu Certyfikowany Planista Produkcji jest przygotowanie kadr zajmujących się planowaniem produkcji seryjnej, małoseryjnej i jednostkowej (projektowej) do zadań w zakresie: planowania zasobów, planowania zapasów materiałów, produkcji w toku, półproduktów i wyrobów gotowych. Podczas spotkań pochylimy się nad wykorzystaniem zarządzania elastycznością produkcji przy kalkulacji optymalnych parametrów, doboru oraz budowy mechanizmów planistycznych do specyfiki obsługiwanego rynku, a także funkcjonalnościami systemów ERP i ich dodatków.

W toku cyklu szkoleń przygotujemy fachowców, którzy będą w stanie wspierać swoje firmy w szukaniu balansu między zapotrzebowaniem klienta a zdolnościami wytwórczymi przedsiębiorstwa.


Po ukończeniu kursu Certyfikowany Planista Produkcji uczestnik będzie:

 • znał podstawowe metody prognozowania statystycznego
 • wiedział, jak powinno być zbudowane planowanie na poziomie S&OP i MPS oraz kogo do tych procesów zaangażować
 • umiał kalkulować zapasy dla takich metod planowania jak Kanban, ROP czy Heijunka, a także takie parametry jak minimalna partia i zapas bezpieczeństwa w planowaniu na bazie MRP
 • wiedział, jak zorganizować planowanie na zasadach PULL z wykorzystaniem Kanbana i Heijunki
 • znał metody kalkulacji elastyczności produkcji, określania minimalnej i ekonomicznej partii produkcyjnej
 • wiedział, jak działają dostępne w większości systemów parametry planistyczne i potrafił określać ich wpływ na wynik planowania
 • znał metody identyfikacji wąskiego gardła procesu i wiedział, jak wykorzystać je do budowy takich modeli planowania, jak bęben-bufor-lina
 • potrafił kalkulować efektywność wykorzystania zasobów (OEE) i wiedział, jak można na nią wpływać
 • wiedział, jak określać, gdzie należy utrzymywać bufory w łańcuchu dostaw i jak projektować ich strukturę
 • widział różnicę pomiędzy MRP i APS oraz znał możliwości zaawansowanych systemów do planowania

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli planiści produkcji
 • Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki planowania produkcji

Forma szkolenia

 • Warsztaty szkoleniowe, case- study, dyskusje, ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń, 2 godziny indywidualnych konsultacji

Certyfikowany Planista Produkcji składa się z trzech 2-dniowych sesji:


*Cennik

Cena regularna kursu: 5600 zł netto/os.

PROMOCJA 4480 zł netto dla pierwszych 5 osób

W cenę kursu wliczone są:

 • 2 godziny indywidualnych konsultacji
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat planisty produkcji
 • stały serwis kawowy i lunch

Nocleg i dojazd nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Jeśli z powodu obostrzeń związanych z pandemią Covid 19 będziemy zmuszeni odwołać szkolenie stacjonarne, odbędzie się ono w wersji online. 


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

W celu zapisania się na kurs należy uzupełnić wszystkie pola z gwiazdką i zapoznać się z regulaminem szkoleń stacjonarnych

Uczestnicy

Imię i nazwisko*
Stanowisko*
Email*
Telefon*

Dane do faktury

Nazwa firmy
Adres
Miasto
Kod pocztowy
NIP
adres e-mail do faktur VAT