Szkoła Planisty Produkcji

Data rozpoczęcia: 27 września 2018 Data zakończenia: 14 grudnia 2018 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 600 - 900 zł netto/dzień* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 – 17.00 piątek: 8.00 – 16.00

 

Czy wiesz, że właściwe planowanie może zredukować Twoje zapasy nawet o 50%, a harmonogramowanie produkcji podnieść jej efektywność do 20%? To rezultaty, jakie osiągamy w naszych projektach. Jeśli chcesz poznać „od kuchni” metody, którymi posługujemy się,  by osiągać te cele,  weź udział w Szkole Planistów Produkcji.

Celem Szkoły Planisty Produkcji jest przygotowanie kadr zajmujących się planowaniem produkcji seryjnej, małoseryjnej i jednostkowej (projektowej) do planowania operacyjnego produkcji na poziomie: planowania zasobów, planowania zapasów materiałów, produkcji w toku, półproduktów i wyrobów gotowych, zarządzania elastycznością produkcji, doboru oraz budowy mechanizmów planistycznych do specyfiki obsługiwanego rynku, a także wykorzystania systemów ERP i ich dodatków na cele planistyczne. W toku cyklu szkoleń przygotujemy fachowców, którzy będą w stanie wspierać swoje firmy w zbalansowaniu zapotrzebowania klientów ze zdolnościami wytwórczymi przedsiębiorstwa.


Korzyści ze Szkoły Planisty Produkcji

  • Poznanie dostępnych i zweryfikowanych w praktyce mechanizmów planowania wykorzystywanych przez firmy Best in Class
  • Rozwój umiejętności doboru mechanizmów planowania do specyfiki produkcji i wymagań klientów
  • Nabycie umiejętności parametryzacji oraz obsługi systemów klasy ERP w obszarze planowania produkcji i zarządzania zapasami
  • Rozwój umiejętności planowania w perspektywie dbałości o efektywne wykorzystanie zasobów produkcji i wymagania klientów
  • Zdobycie wiedzy w zakresie zarządzania zapasami
  • Poznanie technik prognozowania zapotrzebowania
  • Zapoznanie z mechanizmami wizualnego zarządzania wynikami w obszarze planowania produkcji

Grupa docelowa

  • Obecni i przyszli planiści produkcji
  • Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki planowania produkcji

Forma szkolenia

  • Warsztaty szkoleniowe, case- study, dyskusje, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń

Szkoła Planisty Produkcji składa się z czterech (dwudniowych) niezależnych sesji:


Cennik:
W przypadku wykupienia w ramach Szkoły Planisty Produkcji:

4 sesji (8 dni) cena = 4 800 zł netto (600 zł/dzień)
3 sesji (6 dni) cena = 4 200 zł netto (700 zł/dzień)
2 sesji (4 dni) cena = 3 200 zł netto (800 zł/dzień)
1 sesji (2 dni) cena = 1 800 zł netto (900 zł/dzień)


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).