Szkoła Planisty Produkcji

Data rozpoczęcia: 16 września 2019 Data zakończenia: 22 listopada 2019 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 1530 - 1800 zł netto/szkolenie Godziny sesji:
czwartek: 9.00 – 17.00 piątek: 8.00 – 16.00

 

Czy wiesz, że właściwe planowanie może zredukować Twoje zapasy nawet o 50%, a harmonogramowanie produkcji podnieść jej efektywność do 20%? To rezultaty, jakie osiągamy w naszych projektach. Jeśli chcesz poznać „od kuchni” metody, którymi posługujemy się,  by osiągać te cele,  weź udział w Szkole Planistów Produkcji.

Celem Szkoły Planisty Produkcji jest przygotowanie kadr zajmujących się planowaniem produkcji seryjnej, małoseryjnej i jednostkowej (projektowej) do planowania operacyjnego produkcji na poziomie: planowania zasobów, planowania zapasów materiałów, produkcji w toku, półproduktów i wyrobów gotowych, zarządzania elastycznością produkcji, doboru oraz budowy mechanizmów planistycznych do specyfiki obsługiwanego rynku, a także wykorzystania systemów ERP i ich dodatków na cele planistyczne. W toku cyklu szkoleń przygotujemy fachowców, którzy będą w stanie wspierać swoje firmy w zbalansowaniu zapotrzebowania klientów ze zdolnościami wytwórczymi przedsiębiorstwa.


Korzyści ze Szkoły Planisty Produkcji

 • Poznanie dostępnych i zweryfikowanych w praktyce mechanizmów planowania wykorzystywanych przez firmy Best in Class
 • Rozwój umiejętności doboru mechanizmów planowania do specyfiki produkcji i wymagań klientów
 • Nabycie umiejętności parametryzacji oraz obsługi systemów klasy ERP w obszarze planowania produkcji i zarządzania zapasami
 • Rozwój umiejętności planowania w perspektywie dbałości o efektywne wykorzystanie zasobów produkcji i wymagania klientów
 • Zdobycie wiedzy w zakresie zarządzania zapasami
 • Poznanie technik prognozowania zapotrzebowania
 • Zapoznanie z mechanizmami wizualnego zarządzania wynikami w obszarze planowania produkcji

Grupa docelowa

 • Obecni i przyszli planiści produkcji
 • Wszystkie osoby chcące poznać i zrozumieć tajniki planowania produkcji

Forma szkolenia

 • Warsztaty szkoleniowe, case- study, dyskusje, ćwiczenia w grupach, zadania w zespołach, prezentacja multimedialna, wykład, wymiana doświadczeń

Szkoła Planisty Produkcji składa się z  (dwudniowych) niezależnych sesji:


Cennik:

*W przypadku dokonania zakupu szkoleń wchodzących w skład Szkoły Planisty Produkcji:

 • do 31.07.2019 – 15 % rabatu, czyli 1530 zł netto/szkolenie/os.
 • do 22.08.2019 – 10 % rabatu, czyli 1640 zł netto/szkolenie/os.

LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).