Szkoła utrzymania ruchu

Data rozpoczęcia: 08 listopada 2018 Data zakończenia: 18 stycznia 2019 Miejsce: Gdańsk Adres: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Cena: 1400 - 1800 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 9.00 – 17.00 piątek: 8.00 – 16.00

Zapraszamy Państwa do kolejnej edycji Szkoły Utrzymania Ruchu, w ramach której pragniemy podzielić się naszym wieloletnim doświadczeniem wdrożeniowym zdobytym w toku prowadzonych przez nas zarówno międzynarodowych projektów rozwoju przedsiębiorstw jak i doskonaleniach procesów polskich, rodzinnych firm.  Jesteśmy przekonani, iż opracowany program pozwoli uczestnikom rozwinąć już posiadane umiejętności oraz zdobyć nową wiedzę popartą doświadczeniem naszych konsultantów i trenerów.

Wymiany doświadczeń  między uczestnikami Szkoły ułatwia też rozwijanie procesów oraz tworzenia skutecznych zespołów w Działach Utrzymania Ruchu.


Nasza Szkoła Utrzymania Ruchu:

  • Rozwinie umiejętności pracowników zespołu utrzymania ruchu,
  • Przygotuje pracownika do pełnienia funkcji Kierownika Działu Utrzymania Ruchu w efektywnie działającym przedsiębiorstwie,
  • Pomoże zbudować strukturę organizacyjną działu UTR, gotową sprostać wyzwaniom konkurencyjnej firmy,
  • Dostarczy wiedzy i narzędzi do rozwiązywania problemów związanych z parkiem maszynowym oraz jednoczesnym podnoszeniem efektywności maszyn;
  • Wskaże rolę oraz metody i zakres współpracy z Działem Produkcji w procesie realizacji napraw, konserwacji i obsług prewencyjnych

Grupa docelowa

  • Kierownicy i kandydaci na managerów Działu Utrzymania Ruchu
  • Specjaliści i Technicy ds. utrzymania ruchu
  • Kierownicy i Liderzy Narzędziowni
  • Kierownicy i Mistrzowie Produkcji
  • Liderzy wdrożeń projektów TPM

Szkoła Utrzymania Ruchu składa się z trzech (2-dniowych) niezależnych sesji:


*Cennik
W przypadku wykupienia w ramach Szkoły Utrzymania Ruchu:
3 sesji (6 dni) cena = 4 200 zł netto (700 zł/dzień)
2 sesji (4 dni) cena = 3 200 zł netto (800 zł/dzień)
1 sesji (2 dni) cena = 1 800 zł netto (900 zł/dzień)

Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Szkoły Utrzymania Ruchu, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.


LeanQ Team Sp. z o.o. posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).